Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."— Transkript prezentace:

1 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326 Hospodaření s majetkem státu Průkaznost spotřeby náhradních dílů u opravované vojenské techniky u nákladového střediska

2 Úvod Způsob vyžadování opravy z jednotky Výdej materiálu ze skladu nákladového střediska Vystavení účetních dokladů Realizace opravy u nákladového střediska Závěr Průkaznost spotřeby náhradních dílů u opravované vojenské techniky u nákladového střediska

3 Úvod Při hospodaření s majetkem státu, vznikají při některých činnostech v logistice škody na majetku státu, které jsou způsobeny jednak chybně zvolenou účetní operací při účtování materiálu na opravy, tak úmyslně, ale v tomto případě se jedná o selhání jednotlivce.

4 Průkaznost spotřeby náhradních dílů u opravované vojenské techniky u nákladového střediska Úvod Následující téma bude vysvětleno na modelovém příkladu opravované kolové technice, která je naúčtovaná na rotě logistiky a předmětem opravy je materiál dlouhodobého charakteru (např. vzduchojem, nárazník, dveře) a spotřebního charakteru (např. žárovky, barva,…).

5 Příklad: Na účetním celku 265001 (rota logistiky) je naúčtovaná technika TATRA 815 8x8 VPZ 070 -50-40. Technika byla na vojenském cvičení a řidič po návratu na útvar, zahlásil technikovi roty závadu na technice. Způsob vyžadování opravy z jednotky

6 Postup činností: po obdržení hlášení o závadě na technice od řidiče techniky, zpracuje technik roty Žádanku na opravu, kterou schválí velitel roty; poté technik roty předá Žádanku na opravu pracovníkovi skupiny logistiky daného útvaru, který zodpovídá za provádění oprav vojskovým a mimovojskovým způsobem; Způsob vyžadování opravy z jednotky

7 pracovník zodpovědný za opravy žádanku převezme, zaeviduje ji a techniku začlení do Plánu oprav; následně pracovník zodpovědný za opravy předá Žádanku na opravu na četu oprav techniky, kde dílenští specialisté provádí defektaci závady; při defektaci byl na technice zjištěn promáčklý přední nárazník, rozbité přední potkávací světlo a částečně nefunkční brzdy. Způsob vyžadování opravy z jednotky

8 K prováděné opravě se vždy musí vyjádřit osoba odpovědná za hospodaření s daným majetkovým uskupením. Výše uvedená osoba musí posoudit, zda výměna (poškození) je způsobené prošlou životností nebo zda nedošlo k cizímu zavinění. V případě cizího zavinění se postupuje, se řeší škoda na majetku státu. Způsob vyžadování opravy z jednotky

9 Pro opravu velitel čety oprav techniky vyžádá ze skladu náhradní díly: přední nárazník (materiál dlouhodobého charakteru) pravé přední potkávací světlo (materiál dlouhodobého charakteru) žárovku do předního světla (materiál spotřební); vzduchojem (materiál dlouhodobého charakteru) Výdej materiálu ze skladu nákladového střediska

10 Položit studentům následující otázky: Kdo vystavuje a kde účetní doklady? Jaký systém používáme při vystavování účetního dokladu? Popište náležitosti účetního dokladu (kdo podepisuje a proč, identifikační údaje o účtovaném materiálu). Objasněte oběh účetních dokladů. Vystavení účetních dokladů

11 Obecný postup při vystavování účetních dokladů na spotřební materiál: vystavení účetního dokladu-účetní operace „spotřeba“; uvést účel použití (poukázat na případnou neprůkaznou spotřebu-škoda na majetku státu); podpisy a proč (výdej příjem, schvalovatel,..); Vystavení účetních dokladů

12 identifikační údaje o materiálu; výkaz vydaného a vráceného materiálu; oběh účetního dokladu (nákladové středisko - agentura finanční); kontrola náležitostí účetního dokladu. Vystavení účetních dokladů

13 Obecný postup při vystavování účetních dokladů na výměnu náhradního materiálu „kus-kus“: vystavení účetního dokladu-účetní operace „kus-kus“; nakládání s materiálem 3. ktg; vysvětlit souvislosti při řešení případné škody na majetku státu. Vystavení účetních dokladů

14 kdo podepisuje a proč (odpovědnost); oběh účetního dokladu; kontrola náležitostí účetního dokladu a proč; návaznost na hospodaření s materiálem ve skladech útvaru. Poukázat na úniky materiálu do spotřeby (ISL, trestní odpovědnost). Vystavení účetních dokladů

15 Studentům objasnit postup při opravě na četě oprav techniky: technologické postupy; dílenské vybavení (návaznost na účtování, evidenci, revize BOZP, PO,…); kvalifikaci dílenských specialistů. Realizace opravy u nákladového střediska

16 Vedení dílenské dokumentace: Knihy údržby a oprav-způsob zápisu (BO, TU,…); Souhrnný pracovní výkaz; návaznost na hodnocení produktivity práce, průkaznost hospodaření s náhradními díly. Realizace opravy u nákladového střediska

17 Vedení záznamů v provozní dokumentaci Nedílnou součástí v posuzování hospodárnosti a účelnosti použití techniky je vedení záznamů v provozní dokumentaci technika roty ve formě provozního sešitu vojenské techniky. V případě provádění údržby nebo opravy je nutné o tom učinit zápis provedený osobou pověřenou za opravárenskou činnost, technikem roty nebo velitelem příslušné jednotky. Realizace opravy u nákladového střediska

18 Realizace opravy v systému tendermarket: na schématu postup realizace studentům vysvětlit; objasnit hospodaření s náhradními díly (oprávce); vedení záznamů v provozní dokumentaci. Realizace opravy u nákladového střediska

19 RMO č. 48/2014. Hospodaření a nakládání s majetkem v působnosti Ministerstva obrany. Praha: MO, 2013. S-3847/1. Zvláštnosti hospodaření s majetkovým uskupením 2.3 a 4.1-část I. Brno: UO, 2013. Literatura

20 pplk. Ing. Tomáš BINAR, Ph.D. Katedra logistiky Skupina Kancelář č. 185, K 65 Tel.: +420 973 44 36 78 E-mail: tomas.binar@unob.cz DĚKUJI ZA POZORNOST V PŘÍPADĚ DOTAZŮ MNE MŮŽETE KONTAKTOVAT NA

21 Úkoly pro samostatnou práci: Prostudovat RMO č. 48/2013 a S-3847/1. Na modelovém příkladu nákladového střediska vysvětlit vystavení účetních dokladů na materiál spotřebního a dlouhodobého charakteru. Úkoly pro samostudiu Téma 9

22 Definujte systém údržby v AČR. Jaké znáte druhy údržby techniky v AČR? Co je cílem opravárenské činnosti? Jakou znáte plánovací a řídící dokumentaci? Definujte pojem provoz. Úkoly pro samostudiu Téma 9

23 Jaké údaje se uvádějí v Provozním sešitě vojenské techniky? Vysvětlete účel a použití dokumentu Protokolu o rozsahu opravy, Hlášení-žádanka, Souhrnný pracovní výkaz. Objasněte pojem odborný technický dozor (OTD) a co je úkolem orgánů OTD. Vysvětlete systém vyžadování a realizaci opravy vlastními síly a prostředky u útvaru. Úkoly pro samostudiu Téma 9


Stáhnout ppt "Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu Registrační."

Podobné prezentace


Reklamy Google