Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."— Transkript prezentace:

1 Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová aktivita III/2) TémaObčanská společnost Ročník3. Jméno autoraBc. Lenka Přichystalová Anotace Prezentace má za úkol přiblížit problematiku občanských společností a jiných společenských organizací. Popsat jednotlivé jejich dělení a uvést příklady daných dílčích prvků. Datum tvorby12. 1. 2014

2 Občanské společnosti Jedná se o společenství soukromých osob, vzniknuvších na základě dobrovolných iniciativ. Mají zásadní význam, jelikož umožňují cílevědomým lidem rozvíjet své občanské aktivity. Mají oporu v právním řádu, tzn., jsou zákonem zaručeny a uznávány.

3 Občanské společnosti Občané tak mají možnost participovat na utváření a kontrole státní politiky. Zájmové skupiny však nekandidují ve volbách, mají pouze omezené prostředky na prosazování svého vlivu vůči politickým stranám. První zájmové skupiny na našem území vznikaly již na konci 19. stol. (vznik Československa!!!)

4 Společenské organizace Dobrovolné zájmové organizace, působící v oblastech společenského života, jejichž členové mají shodné osobní či skupinové zájmy a cíle. Různé formy:  Odbory  Družstva  Kulturní či vzdělávací sdružení  Umělecké svazy  Organizace mládeže, žen, důchodců, atd.

5 Společenské organizace Cílem je umožnit, aby: … se ideje, názory a aktivity členů mohly projevit a uplatnit zejména vůči politickým stranám a státní moci … členové mohli realizovat osobní a skupinové zájmy a aktivně se účastnit politického života

6 Skupiny občanů Příležitostné Demonstrace, shromáždění Pevně sdružené Profesní skupiny (advokátní komora, lékařská komora) Institucionalizované Národnostní menšiny podporované vládou Neorganizované Skupina lidí, jež pojí společná víra (křesťané, muslimové), rasové či kulturní vlastnosti

7 Jednotlivé druhy společenských organizací //\\//\\//\\///\\ Nátlakové skupiny //\\//\\//\\///\\ Odborové organizace //\\//\\//\\///\\ Profesní organizace //\\//\\//\\///\\ Obecně prospěšné společnosti //\\//\\//\\///\\ Občanská sdružení - spolky //\\//\\//\\///\\ Nadace //\\//\\//\\///\\ Občanské iniciativy //\\//\\//\\///\\ Skautské hnutí //\\//\\//\\///\\ Ekologické organizace //\\//\\//\\///\\ Feministická hnutí

8 Nátlakové skupiny Neformální politické instituce, které vytvářejí politický tlak (např. na vládu, poslaneckou sněmovnu…) za účelem dosažení svých cílů. Zásadním prvkem jejich působení je lobbyismus, tj. cílené a soustavné ovlivňování orgánu státu prostřednictvím masmédií či zájmovými skupinami. Profesionální lobbování je dnes prováděno i specializovanými agenturami či konzultačními společnostmi.

9 Odborové organizace Sdružují zaměstnance za účelem ochrany jejich sociálních a hospodářských zájmů. Nejsilnějším prostředkem jsou stávky zaměstnanců. Zaměřuje se na zásadní oblasti:  Zlepšení pracovních podmínek  Ovlivnění hospodářské a sociální politiky  Zlepšení hosp. a sociálního postavení zaměstnanců Protipólem jsou Svazy zaměstnavatelů.

10 Profesní organizace Sdružují zástupce různých profesí. Advokátní komora, lékařská komora, klub tiskových mluvčích, Ústřední bramborářský svaz… Cílem je prosazování svých zájmů, propagování svého povolání či prostřednictvím různých publikací vyměňovat znalosti a zkušenosti z oboru.

11 Občanská sdružení Po 1. 1. 2014 je takové uskupení bez dalšího nahrazeno SPOLKEM, tzn., dnes už lze založit pouze spolek. Vznikají registrací u Ministerstva vnitra ČR. Návrh smí podat minimálně 3 občané a alespoň jeden z nich musí být starší 18 let. Bílý kruh bezpečí, Výbor dobré vůle…

12 Nadace Účelové sdružení majetku za účelem dosažení obecně prospěšných cílů… … ochrana základních lidských práv, jiných humanitárních hodnot, kulturních památek, přírody…

13 Občanské iniciativy Spontánně a dobrovolně vznikající převážně na krátký čas, reagující na danou (např. politickou) situaci. Své názory či postoje provádějí prostřednictvím demonstrací, shromáždění, podpisových a letákových akcí, informačních kampaní atp.

14 Skautské hnutí Nejznámější a nejrozšířenější mládežnická organizace s charitativním a politickým rozměrem. Členové se po celém světě unifikují stejnokrojem. Cílem je vychovat zdatné, všestranně rozvinuté a vnímavé lidi s úctou k tradičním hodnotám a mravním zásadám. Členové po celém světě dodržují stejné „zákony“ a mají stejný výchovný program. V ČR se toto hnutí nazývá Junák.

15 Ekologické organizace Druh nátlakových skupin, jejichž zájmem je mj. ochrana životního prostředí v širokém pojetí. Většina takových organizací má mezinárodní rozměr. Greenpeace – nejznámější a nejrozšířenější, funguje více než 30 let a čítá přes 2 500 000 příznivců. U nás od r. 1989 funguje Hnutí DUHA – zaměřeno na problematiku lesů, těžby nerostných surovin, energetiku…

16 Připojte k pojmu 1. Odbory 2. Skaut 3. Greenpeace 4. Nátlaková skupina 5. Občanské sdružení 6. Iniciativa a. Lobby b. Demonstrace c. Stávka d. Spolek e. Junák f. Duha

17 Zdroje AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=dav&ex=1#ai:MC900240341| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=dav&ex=1#ai:MC900240341| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=dav&ex=1#ai:MC900384418| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=dav&ex=1#ai:MC900384418| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=projev&ex=1#ai:MC900384388| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=projev&ex=1#ai:MC900384388| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=projev&ex=1#ai:MC900391698| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=projev&ex=1#ai:MC900391698| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=nadace&ex=1#ai:MC900037084| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=nadace&ex=1#ai:MC900037084| DANIDF1995. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiProject_Scouting_fleur-de-lis_scroll.png?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:WikiProject_Scouting_fleur-de-lis_scroll.png?uselang=cs GASPARD. http://commons.wikimedia.org [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenpeace.svg?uselang=cs http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Greenpeace.svg?uselang=cs AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=demonstrace&ex=1#ai:MC900048758| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=demonstrace&ex=1#ai:MC900048758| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=profese&ex=1#ai:MP900439287| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=profese&ex=1#ai:MP900439287| AUTOR NEUVEDEN. http://office.microsoft.com/ [online]. [cit. 12.1.2014]. Dostupný na WWW: http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=st%C3%A1vka&ex=1#ai:MC900056835| http://office.microsoft.com/cs- cz/images/results.aspx?qu=st%C3%A1vka&ex=1#ai:MC900056835| DVOŘÁK, Jan, a kol. Odmaturuj ze společenských věd. 1. vyd. Brno: Didaktis, 2008, 256 s. ISBN 978-80-7358-122-0.


Stáhnout ppt "Číslo projektuOP VK 1.5 25549863 Název projektuModerní škola Název školySoukromá střední škola podnikání a managementu, o.p.s. PředmětObčanská nauka (klíčová."

Podobné prezentace


Reklamy Google