Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"— Transkript prezentace:

1 registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809.
27. prosince 2012 VY_32_INOVACE_140207_Politicke_subjekty_DUM Politické subjekty Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/

2 Soubor institucí, které zprostředkovávají vztah mezi lidmi a vládou = volby, volební kampaň, politické strany a hnutí, zájmové organizace, státní orgány, veřejné mínění, masmédia a vztahy mezi nimi.

3 Politická participace – aktivita jednotlivců a skupin, kterou se snaží ovlivnit nebo podpořit vládu a politiku. Základní způsoby participace: účast ve volbách, referendech či iniciativách sdružování v zájmových skupinách občanské společnosti podpora petic, demonstrací a jiných aktivit, kterými vyjadřujeme svůj politický názor

4 Politické strany Organizovaná dobrovolná sdružení občanů se stejnými politickými názory a cíli, která se účastní politického života. Vzájemnou konkurencí se snaží získat politickou moc a prosadit svoji politickou vůli.

5 V demokratické spol. je politická scéna pluralitní.
Subjekty pluralismu mohou být politické strany, zájmové skupiny, odbory, organizace, spolky, národnostní menšiny, etnické skupiny apod. Všechny se snaží prosadit své zájmy.

6 Politické strany a politická hnutí v ČR
Postavení politických stran je upraveno v Ústavě, v Listině základních práv a svobod, v mezinárodních smlouvách o lidských právech a zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích.

7 Právnické osoby, které vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR a zanikají vlastním či soudním rozhodnutím. Členem se může stát občan starší 18 let, nikdo nesmí být ke členství nucen. Každá strana musí mít svůj organizační řád = stanovy, ve kterém je kromě programových zásad uveden i její název, sídlo a způsob volby stranických orgánů

8 Moderní evropské politické strany mají tyto charakteristické znaky:
vlastní politický program, kde jsou vysvětleny základní hodnoty, zájmy a cíle účast ve volbách do nejvyšších zákonodárných orgánů a do orgánů místní samosprávy působení na veřejnost, získávání členů, voličů a sympatizantů

9 disponují stálou, demokraticky volenou organizační strukturou
činnost financují z členských příspěvků, příjmů z vlastní hospodářské činnosti, z darů od sponzorů a ze státních dotací

10 Funkce politických stran
zprostředkovatelská – fungují jako most mezi lidmi a vládou integrativní – slouží k soustředění zájmů socializační – jsou činitelem politické socializace, učí hrát politické role apod. mobilizační – slouží k mobilizaci voličů

11 rekrutivní (výběrová) – slouží k výběru politických elit
ústavní (politicko-organizační) – v parlamentním systému plní důležitou funkci při sestavování vlády

12 Levice a pravice Politické strany se zpravidla dělí buď podle politických ideologií, ze kterých vycházejí (např. liberální, křesťanské, komunistické). Nebo podle svého místa v politickém spektru na pravici a levici.

13 Rozdíly levice a pravice
priority sociální politika a jistoty podpora podnikatelských aktivit stát sociálně odpovědný silný stát minimalizace kompetencí státu rovnost výsledků příležitostí člověk kolektiv jednotlivec ekonomie státní ochranářství regulace trhu liberalizace a deregulace ek. priority odstranění nezaměstnanosti snížení inflace společnost splynutí oddělení

14 Uprostřed spektra se nachází centristická strana, neboli strana středu, která je definována jako strana mezi levicí a pravicí. Strana, která se vyskytuje na okraji politického spektra a usiluje destruovat politický systém volné soutěže, se nazývá antisystémová, resp. extremistická (mezi tyto strany patří nejčastěji strany komunistické či fašistické).

15 Koalice politických stran
Spojenectví uzavřené k tomu, aby uspěly při hlasování. Strany tak mohou uzavírat volební koalice, aby byly zvoleny do parlamentu. Nebo vládní koalice, aby získaly důvěru parlamentu pro svou vládu.

16 Financování politických stran
Politické strany v ČR jsou financovány ze 2 okruhů zdrojů: interní a externí. Interní zdroje financování: Členské příspěvky. Příspěvky od poslanců. Podnikání dané strany.

17 Externí zdroje financování:
Dary / sponzoring. Státní příspěvky: Příspěvek na úhradu volebních nákladů. Příspěvek na činnost: Stálý příspěvek. Příspěvek na mandát.

18 Děkuji za pozornost Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010.


Stáhnout ppt "registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/"

Podobné prezentace


Reklamy Google