Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková organizace. Materiál byl vytvořen v rámci projektu OP VK 1.5 – EU peníze středním školám, registrační číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0809. 27. prosince 2012VY_32_INOVACE_140207_Politicke_subjekty_DUM Politické subjekty

2  Soubor institucí, které zprostředkovávají vztah mezi lidmi a vládou = volby, volební kampaň, politické strany a hnutí, zájmové organizace, státní orgány, veřejné mínění, masmédia a vztahy mezi nimi.

3 Politická participace – aktivita jednotlivců a skupin, kterou se snaží ovlivnit nebo podpořit vládu a politiku. Základní způsoby participace:  účast ve volbách, referendech či iniciativách  sdružování v zájmových skupinách občanské společnosti  podpora petic, demonstrací a jiných aktivit, kterými vyjadřujeme svůj politický názor

4 Politické strany  Organizovaná dobrovolná sdružení občanů se stejnými politickými názory a cíli, která se účastní politického života.  Vzájemnou konkurencí se snaží získat politickou moc a prosadit svoji politickou vůli.

5  V demokratické spol. je politická scéna pluralitní.  Subjekty pluralismu mohou být politické strany, zájmové skupiny, odbory, organizace, spolky, národnostní menšiny, etnické skupiny apod.  Všechny se snaží prosadit své zájmy.

6 Politické strany a politická hnutí v ČR  Postavení politických stran je upraveno v Ústavě, v Listině základních práv a svobod, v mezinárodních smlouvách o lidských právech a zákonem o sdružování v politických stranách a politických hnutích.

7  Právnické osoby, které vznikají registrací na Ministerstvu vnitra ČR a zanikají vlastním či soudním rozhodnutím.  Členem se může stát občan starší 18 let, nikdo nesmí být ke členství nucen.  Každá strana musí mít svůj organizační řád = stanovy, ve kterém je kromě programových zásad uveden i její název, sídlo a způsob volby stranických orgánů

8 Moderní evropské politické strany mají tyto charakteristické znaky: vlastní politický program, kde jsou vysvětleny základní hodnoty, zájmy a cíle účast ve volbách do nejvyšších zákonodárných orgánů a do orgánů místní samosprávy působení na veřejnost, získávání členů, voličů a sympatizantů

9 disponují stálou, demokraticky volenou organizační strukturou činnost financují z členských příspěvků, příjmů z vlastní hospodářské činnosti, z darů od sponzorů a ze státních dotací

10 Funkce politických stran  zprostředkovatelská – fungují jako most mezi lidmi a vládou  integrativní – slouží k soustředění zájmů  socializační – jsou činitelem politické socializace, učí hrát politické role apod.  mobilizační – slouží k mobilizaci voličů

11  rekrutivní (výběrová) – slouží k výběru politických elit  ústavní (politicko-organizační) – v parlamentním systému plní důležitou funkci při sestavování vlády

12 Levice a pravice  Politické strany se zpravidla dělí buď podle politických ideologií, ze kterých vycházejí (např. liberální, křesťanské, komunistické).  Nebo podle svého místa v politickém spektru na pravici a levici.

13 Rozdíly levice a pravice levicepravice prioritysociální politika a jistotypodpora podnikatelských aktivit státsociálně odpovědný silný stát minimalizace kompetencí státu rovnostvýsledkůpříležitostí člověkkolektivjednotlivec ekonomiestátní ochranářství regulace trhu liberalizace a deregulace ek. priorityodstranění nezaměstnanosti snížení inflace společnostsplynutíoddělení

14  Uprostřed spektra se nachází centristická strana, neboli strana středu, která je definována jako strana mezi levicí a pravicí.  Strana, která se vyskytuje na okraji politického spektra a usiluje destruovat politický systém volné soutěže, se nazývá antisystémová, resp. extremistická (mezi tyto strany patří nejčastěji strany komunistické či fašistické).

15 Koalice politických stran  Spojenectví uzavřené k tomu, aby uspěly při hlasování.  Strany tak mohou uzavírat volební koalice, aby byly zvoleny do parlamentu.  Nebo vládní koalice, aby získaly důvěru parlamentu pro svou vládu.

16 Financování politických stran Politické strany v ČR jsou financovány ze 2 okruhů zdrojů: interní a externí. Interní zdroje financování: 1.Členské příspěvky. 2.Příspěvky od poslanců. 3.Podnikání dané strany.

17 Externí zdroje financování: 1.Dary / sponzoring. 2.Státní příspěvky: a)Příspěvek na úhradu volebních nákladů. b)Příspěvek na činnost: I.Stálý příspěvek. II.Příspěvek na mandát.

18 Vytvořeno v programu MS PowerPoint 2010. Děkuji za pozornost


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Jana Milotová, Obchodní akademie a Střední odborná škola logistická, Opava, příspěvková."

Podobné prezentace


Reklamy Google