Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Petr Čermák 11/2011 Systém Základních Registrů.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Petr Čermák 11/2011 Systém Základních Registrů."— Transkript prezentace:

1 ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Petr Čermák 11/2011 Systém Základních Registrů

2 ASSECO – TRADIČNÍ DODAVATEL REGISTRŮ STÁTNÍ SPRÁVY 1. ISOR - Obchodní Rejstřík 2. ARES - Registr Ekonomomických Subjektů 3. ROS - Registr (právnických) Osob - jádro registru (SZR) 4. RPP - Registr Práv a Povinností - základní registr (SZR) 2

3 ASSECO – DISPONUJE KLÍČOVÝMI ZNALOSTMI SZR 3

4 REGISTR PRÁV A POVINNOSTÍ (RPP) - CÍLE Poskytovat funkce pro řízení přístupu k eGON službám na základě evidence práv přístupu rolí v zaregistrovaných agendách Evidence referenčních údajů o právech a povinnostech fyzických a právnických osob, právech a povinnostech k věcem, a to včetně údajů o působnosti a rozhodnutích orgánů veřejné moci

5 VĚCNÝ KONTEXT PROJEKTU RPP Koncept základních registrův (ZR) Zakotven v zákoně 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) Zakotven v zákoně 111/2009 Sb. (Zákon o základních registrech) Ostrý start dle zákona 1. července 2012. 5 AIS (Agendové IS ) AIS (Agendové IS ) Existující AIS (Agendové IS ) Specifické AIS (pro správu ZR ) ISZR (integrační systém ZR) RUIAN (území) ROB (lidé) ROS (organizace) RPP (oprávnění) ORG (převodník IDs)

6 Vašemu AIS je navrácen výsledek dotazu (např. existence firmy podle IČO) ZÁKLADNÍ LOGIKA RPP 6 Existující AIS (Agendový IS ) ISZR (integrační systém ZR) RUIAN (území) ROB (lidé) ROS (organizace) RPP (oprávnění) ORG (převodník IDs)    Příklad dotazu vašeho existujícího agendového systému (AIS) na existenci firmy do registru ROS Dotaz do systému ZR na vnější integrační rozhraní RPP ověří, že váš AIS je registrován v SZR a vaše agenda má zákonný nárok požadovat informaci z ROS V případě pozitivního výsledku ověření práv na straně RPP, integrační ISZR umožní dotaz do ROS

7 REFERENČNÍ ÚDAJE O AGENDÁCH ORGÁNŮ VEŘEJNÉ MOCI (OVM) Datové okruhy: AIS, Agendové role OVM, OVM, Působnosti OVM, Procesní modely agend OVM, Právní předpisy, Katalog služeb, Matice oprávnění Editace: Spravuje správce RPP v rámci prvotního nastavení systému a následně v rámci zpracování ohlášení agend OVM Nástroje pro editaci: Správa realizována pomocí nových AIS RPP Speciální, Modelovací a Působnostní Reference: Do ROS pro identifikaci OVM do RUIAN pro vymezení působnosti OVM

8 CÍL REFERENČNÍ ČÁSTI KDO ( Agenda OVM) CO (jaká práva a povinnosti osoby) se mění PROČ = na základě čeho (Katalog právních předpisů v RPP) rozhodl o právech a povinnostech JAKÁ stará práva dotčený subjekt pozbyl nebo jaká nová práva nabyl 8 Rozhodnutí Orgánů Veřejné Moci (OVM) se mají ukládat v RPP V referenční části RPP – má být dostupná informace o tom:

9 ŘÍDÍCÍ A REFERENČNÍ ČÁST RPP 9 AIS RPP Editační (referenční data) AIS RPP Speciální (administrace) AIS RPP Modelovací AIS RPP Působnosti (agendy a role)

10 PRÁVA A POVINNOSTI OSOB Datové okruhy: Rozhodnutí OVM Editace: Spravuje OVM, který rozhodnutí vydal Nástroje pro Editace: AIS RPP Editační, nebo upravené lokální AIS Reference: Do ROS, pokud je dotčenou osobou právnická osoba Do ROB, pokud je dotčenou osobou fyzická osoba Do RUIAN, pokud se rozhodnutí týká adresného místa

11 LOGICKÝ KONCEPT KOMUNIKACE IS RPP A JEHO AIS 11

12 RIZIKA K 1.7.2012 Nutnost autorizace všech agendových systémů Opomenutí agendy a důsledky z něho Logování přístupů na straně OVM Nabídka poradenství skupinou Asseco Komplexní řešení chodu úřadu 12

13 REGISTR OSOB (ROS) – CÍLE Vede Subjekty uvedené v registru (§ 25): právnické osoby a jejich organizační složky podnikající fyzické osoby orgány veřejné moci – organizační složky státu zahraniční osoby a jejich organizační složky organizace s mezinárodním prvkem Poskytuje služby pro 25 typů agendových míst spravujících cca 80 agend

14 ROS – TYPICKÁ AGENDOVÁ MÍSTA Vede evidenci osob pro: Rejstříkový soud Živnostenský úřad Obec Ministerstvo kultury Ministerstvo vnitra další Uděluje oprávnění k činnosti pro: Profesní komory Energetický regulační úřad Obec další

15 ROS - OBSAH Referenční údaje (§26) základní charakteristiky osob Referenční vazby provázanost na ostatní základní registry Identifikátory Identifikační číslo osoby – IČO Identifikační číslo provozovny – IČP Kód agendy Provozní údaje Datum prvotního zápisu do ROS Datum poslední změny údajů

16 ROS - REFERENČNÍ ÚDAJE Obchodní firma nebo název (jméno a příjmení) fyzické osoby Datum vzniku nebo datum zápisu do evidence Datum zániku nebo datum výmazu z evidence Právní forma Záznam o zpřístupnění datové schránky osoby (ISDS) Statutární orgán (ROB nebo ROS nebo údaj o zahraniční fyzické osoby) Právní stav Adresa sídla osoby (RUIAN) Údaj o místě výkonu činnosti osoby (vznik a zánik provozovny, adresa sídla provozovny – RUIAN) Jméno a příjmení fyzické osoby (ROB) Agendový identifikátor fyzické osoby (ORG) Adresa místa pobytu fyzické osoby v ČR (RUIAN)

17 ROS - PŘÍNOSY PRO OVM Dostupné informace o všech osobách Snížení administrativní zátěže zúčastněných subjektů Přebírané informace vždy aktuální Adresy – RÚIAN  Fyzické osoby – ROB Urychlení procesu předávání informací mezi OVM Bezpečnost

18 This presentation is the property of Asseco Central Europe (ACE) business group. Information presented serves for marketing purposes only and constitutes neither an offer to sell nor a solicitation to buy. ACE accepts no liability whatsoever for any loss arising directly or indirectly from the use of, reliance of any information contained in this presentation or for any omission of the information. The processing, copying, recording on information carriers, as well as making this presentation or any part thereof available in any way to third parties requires the prior consent of ACE member. DĚKUJI ZA POZORNOST Asseco Czech Republic, a.s. Podvinný mlýn 2178/6, 190 00 Praha 9 Tel.: +420 266 198 111, 366 Fax: +420 266 198 641 Email: sales@asseco.czsales@asseco.cz www.asseco.cz 18


Stáhnout ppt "ÚČAST ACE NA PROJEKTU SZR Petr Čermák 11/2011 Systém Základních Registrů."

Podobné prezentace


Reklamy Google