Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

OBRNICE ŽIJEME ZDE SPOLU. Velikost obce a struktura Správní obvod obcí Obrnice, České Zlatníky, Chanov Počet obyvatel: 2575 osob Struktura: cca 1.000.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "OBRNICE ŽIJEME ZDE SPOLU. Velikost obce a struktura Správní obvod obcí Obrnice, České Zlatníky, Chanov Počet obyvatel: 2575 osob Struktura: cca 1.000."— Transkript prezentace:

1 OBRNICE ŽIJEME ZDE SPOLU

2 Velikost obce a struktura Správní obvod obcí Obrnice, České Zlatníky, Chanov Počet obyvatel: 2575 osob Struktura: cca 1.000 Romů 114 cizinců – Vietnamci, Ukrajinci, Slováci Malé a Velké sídliště – celkem 23 domů

3 Obrnice

4 Historie 70.léta, rozvoj hornictví a chemického průmyslu na Mostecku vznik sídliště – bydlení pro dělníky, přesunutí lidé z Mostu a zaniklých vesnic 90.léta – privatizace bytového fondu obce Změna vlastnického vztahu – přechod na soukromé vlastníky, levný rozprodej obecního majetku Příliv sociálně slabých rodin, odliv mladých ekonomicky aktivních lidí

5 Situace v roce 2006 Nesystémové rozprodávání obecního bytového fondu Špatný technický stav budov a veřejného prostranství Velký úbytek obyvatelstva z řad majority (rozdíl 100 osob) Napjaté vztahy mezi minoritou a majoritou Rozdílnost kultur, způsob života – nově přistěhovalé romské rodiny nemají vazbu k obci a prostředí

6 Postup obce, koncepční dokumenty Program rozvoje obce Obrnice na období 2008 až 2013 - schváleno 16.7.2008 Základní strategie plánu sociálního začlenění vyloučených romských lokalit/komunit a sociálně ohrožených obyvatel – schváleno 4.2.2009 Strategie nakládání s bytovým fondem ve vlastnictví obce Obrnice – schváleno 4.2.2009 Spolupráce s Agenturou pro sociální začleňování v romských lokalitách – od května 2010

7 Principy a způsoby řešení Vysoká angažovanost vedení obce Posilování občanského soužití, poznávání kultur, společenský život a vztah k obci Opravy bytového fondu a veřejného prostoru Spolupráce s partnery v obci i mimo ní Využívání dotačních zdrojů ve všech sférách Komplexní řešení

8 Ne/zaměstnanost Projekt RESTART – OPLZZ  Realizace: 1.12.2009 – 31.11.2011  Vznik poradenského pracoviště HelpDesk  Realizace motivačních kurzů  Podporované zaměstnání  Výsledky: 45 osob ukončené kurzy 12 osob má pracovní poměr 80 osob přihlášených do další vlny projektu

9 Volný čas dětí a mládeže Komunitní centrum Duhovka  Zájmové kroužky, doučování, taneční soubor, jednorázová i dlouhodobá činnost Sbor dobrovolných hasičů Sokol

10 Život v obci Integrované centrum volnočasových aktivit Obrnické slavnosti – vzájemné prolínání kulturních zvyklostí Rekonstrukce náměstí a veřejného prostranství Řešení dopravní obslužnosti Podpora místních NNO

11 Bydlení Revitalizace panelového sídliště Zateplení, rekonstrukce panelových domů Součinnost všech vlastníků bytového fondu Plánované akce:  systém prostupného bydlení  Rekonstrukce panelového domu - výstavba malometrážních bytů

12 Prevence kriminality Kamerový systém Spolupráce s Městskou policií z Mostu Služebna Policie ČR v obci Preventivní programy na škole Plán:  zřízení pozice asistenta prevence  antivandal osvětlení problematického podchodu

13 Problémové oblasti Drogy Herny Poškozování majetku – ustupuje, ale setrvává Krádeže v okrajových částech obce Není vztah k místu, kde bydlím – nepořádek, ničení Respektování sousedských vztahů – rušení nočního klidu

14 Oblasti spolupráce s Agenturou Bezplatný převod vlastnictví 3 panelových domů z majetku SŽDC na obec  Vyjednávání u Evropské komise a MF ČR Vybudování lokálního partnerství  Zaangažování všech aktérů v obci, podpora jejich spolupráce  Tvorba strategického plánu sociálního začleňování v obci ve všech sférách Síťování a sdílení dobré praxe  Navázání spolupráce s dalšími subjekty mimo obec  Přenos know how a příkladů dobré praxe z jiných měst ČR

15 Oblasti spolupráce s Agenturou Projektové poradenství  Připravované projekty IOP a následný IP – zbudování a provoz NZDM, rodinného centra (předškolní klub, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – terénní a ambulantní forma)  Projektové záměry (obce i dalších partnerů) Volnočasové aktivity dětí a mládeže – „kroužky“ při ZŠ Sociální firma – technické služby obce Rekonstrukce sportovní haly a přilehlé ubytovny Financování místní NNO a její profesionalizace Systém prostupného bydlení

16 Děkuji za pozornost Drahomíra Miklošová starostka@ouobrnice.cz http://ouobrnice.cz/


Stáhnout ppt "OBRNICE ŽIJEME ZDE SPOLU. Velikost obce a struktura Správní obvod obcí Obrnice, České Zlatníky, Chanov Počet obyvatel: 2575 osob Struktura: cca 1.000."

Podobné prezentace


Reklamy Google