Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Agentura v letech 2008-2012 Martin Šimáček Praha, 24. října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Agentura v letech 2008-2012 Martin Šimáček Praha, 24. října 2012."— Transkript prezentace:

1 Agentura v letech 2008-2012 Martin Šimáček Praha, 24. října 2012

2 Název příspěvku Cíle, poslání a cílové skupiny POSLÁNÍ: Agentura pro sociální začleňování je nástrojem Vlády ČR k zajištění podpory obcím v procesu sociálního začleňování. Vznikla v důsledku přetrvávající existence sociálně vyloučených lokalit v ČR a jako reakce na špatné životní podmínky jejich obyvatel. Agentura prostřednictvím odborné metodiky podporuje partnery ve městech a obcích v zavádění dlouhodobých systémových opatření především v oblastech zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení, bezpečnosti a zdraví, která vedou k zajištění rovného přístupu všech obyvatel obce ke zdrojům, informacím a službám a napomáhají k občanskému soužití. Agentura uplatňuje nadresortní přístup a zajišťuje přenos podnětů z místní úrovně na úroveň meziresortní a naopak. Agentura v letech 2008-2012

3 VIZE: Agentura je efektivní, flexibilní, odbornou a respektovanou organizací s propracovanou metodikou zavádění integrační politiky. V obcích, kde působí, Agentura dovede partnery k definování a naplňování místních sociálních a integračních politik, které odstraňují problémy spojené se sociálním vyloučením a přecházejí vzniku nových sociálně vyloučených lokalit. Obec nastaví a udržuje funkční systém spolupráce, který vytváří podmínky k podpoře občanského soužití. Jsou zajištěny podmínky pro posilování kapacit aktérů pracujících v oblasti sociálního začleňování, obec se rozvíjí a zvyšuje se kvalita života všech jejích obyvatel. Na základě zkušeností z činnosti na místní a regionální úrovni Agentura ovlivňuje celostátní politiky sociálního začleňování, vč. nové legislativy. Agentura v letech 2008-2012

4 CÍLOVÉ SKUPINY: Primární CS: obce (obecní a městské úřady, magistráty), instituce a další aktéři působící na území obce (ostatní úřady, školy, policie, nestátní neziskové organizace, zaměstnavatelé), krajské úřady a ústřední orgány státní správy. Sekundární CS: obyvatelé sociálně vyloučených lokalit a další lidé ohrožení sociálním vyloučením mimo tyto lokality, především Romové, širší veřejnost (obyvatelé celé obce). Agentura v letech 2008-2012

5 Agentura jako úřad …ASZ podporuje především státní, regionální a místní politiky sociálního začleňování …usiluje o institucionální řešení sociálního vyloučení …usiluje o občanské, nikoliv národnostní řešení …posiluje instituce, ale také občanskou společnost …je součástí systému veřejné správy, pohybuje se v definovaném prostoru (Úřad vlády ↔ resorty/vláda ↔ kraje/obce ↔ neziskové organizace) …má vymezenu činnost usneseními vlády ČR Agentura v letech 2008-2012

6 Agentura a Romové …ASZ reaguje na zhoršující se postavení Romů ve společnosti, ostrakizaci Romů a institucionální diskrimininaci Romů (na trhu s byty a ve vzdělávání, částečně také na trhu práce) …segregační politiky v některých městech, vytlačování Romů z intravilánu do extravilánu …nekorektní obraz Romů v médiích …vynucenou migraci v důsledku diskriminace Romů v bydlení a dryáčnické metody v ubytovnách …dopady institucionální i tradiční lichvy Agentura v letech 2008-2012

7 Zapojení lidí z lokalit účast na lokálních partnerstvích (institucionální vs. komunitní přístup) lokální partner = činitel s odpovědností, potenciálem, prostředky a pravomocí přispívat k řešení reflexe nedostatečného zapojení lidí v lokalitách do práce LP (či obecněji do spolupráce s ASZ): 1. Veřejná setkání 2. Podpora občanských a komunitních iniciativ 3. Motivace a aktivizace obyvatel lokalit 4. Komunitní činnosti, podpora sousedství a rozvoje občanské společnosti Agentura v letech 2008-2012

8 Fenomén Šluknovsko Setrvalé zhoršování situace v důsledku hospodářské recese, strukturální podrozvinutosti regionu a vysoké nezaměstnanosti Negativní dopady místní migrace a zvýšené přestupkové činnosti a drobné majetkové kriminality Politické konsekvence a neřešení problému sociálního vyloučení Angažovanost extrémistů Negativní dopady mediální presentace Cílené vyvolávání nenávisti vůči Romům, svalování viny, dezinformace Agentura v letech 2008-2012

9 ROK 1: sestavení lokálního partnerství, situační analýza, tvorba strategického plánu ROK 2: výběr dotačních titulů, podávání projektových žádostí, projektové poradenství ROK 3: pokračující projektové poradenství, realizace prvních projektů, revize strategického plánu, příprava předávání vedení lokálního partnerství Standardní fungování Agentury v lokalitě

10 Metodika práce ASZ v lokalitách Činnost v lokalitách: 33 uzavřených Lokálních partnerství 107 pracovních skupin v LP (vzdělávání, zaměstnanost, bydlení, prevence sociálně-patologické jevů) 22 schválených strategických plánů 213 připravených projektů, které podpoří 39 629 lidí Agentura v letech 2008-2012

11 Metodika práce ASZ v lokalitách Výzkumná a analytická činnost: Počet výzkumů a analýz: 33 situačních analýz 19 + 5 specifických Např.: - Vsetín po pěti letech -Analýza migračních trendů na Šluknovsku -Rizika privatizace domů v Duchcově -Potřebnost služeb soc. prevence v Ústeckém kraji -Možnosti sociálního bydlení v Jirkově a Bílině Agentura v letech 2008-2012

12 Evaluace práce Agentury Agentura vždy externě vyhodnocuje svou činnost v lokalitách na konci spolupráce (po 3 letech) Úprava a doplnění indikátorů úspěšnosti spolupráce Úprava a doplnění metod práce Zpětná vazba také resortům (MPSV, MŠMT, MMR, …) Utváření státních politik sociálního začleňování Agentura v letech 2008-2012

13 Zpětná vazba z lokalit pro státní správu pracovníci ASZ členy pracovních skupin resortů (PS pro bezdomovectví, PS pro inkluzi, monitorovací skupina procesů v soc. službách, …) jednotlivá jednání s resorty (metodika veřejné služby, metodika sociální práce na obcích, meziresortní jednání k sociálnímu podnikání, bytová nouze, vyhlášky o vzdělávání dětí se znevýhodněním, metodika sociálně zodpovědného zadávání veřejných zakázek) vlastní iniciativa: prostupné bydlení, prostupné zaměstnávání, podmínka10 procent pracovních míst pro dlouhodobě nezaměstnané ve veřejných zakázkách měst Strategie boje proti sociálnímu vyloučení Agentura v letech 2008-2012

14 Agentura a strukturální fondy + mimořádná dotační příležitost, potenciál skutečné (strukturální) změny + podpora sociální inkluze z EU i po roce 2014 - krátkodobá (střednědobá) podpora s nutností zajistit udržitelnost = strategické využití strukturálních fondů s dobře rozmyšlenou udržitelností a doplněné o aktivity bez nároků na dodatečné prostředky Jinými slovy: OD PROJEKTŮ K POLITIKÁM Agentura v letech 2008-2012

15 Strukturální fondy 2007-2013 -ASZ se připojila později -OPLZZ, IOP, OPVK, (ROP) -IOP 5.2. c (PILOT) – revitalizace sídlišť -OPLZZ 3.2. -OPVK 1.2. -ASZ chybí v monitorovacích výborech Agentura v letech 2008-2012

16 Název příspěvku Strukturální fondy 2007-2013 Systematická spolupráce s MPSV (+MMR): - OPLZZ 3.2., výzva 55, IP obcí - IOP 3.1.b, infrastruktura pro služby IPO: Cheb, Most, Vápenná, Jeseník, Broumov, Havířov, (Kadaň, Bílina, Roudnice n/L, Hodonín) IOP: Most, Roudnice n/L, Kadaň, Kutná Hora, Trmice, Bílina, Vápenná, Obrnice, Krásná Lípa, Bruntál, Havířov, (Sokolov, Kutná Hora II., Břeclav, Brno, Kolín, Vejprty, Teplá, Hodonín, Děčín) Agentura v letech 2008-2012

17 Název příspěvku Strukturální fondy 2007-2013 Žádaná služba: PROJEKTOVÉ PORADENSTVÍ ASZ - trojstranné konzultace žadatel ↔ MPSV ↔ ASZ - projektové dny, písemné dohody - specialisté na strukturální fondy Individuální projekty krajů (OPLZZ 3.2.) – Ústecký kraj (Moravskoslezský kraj, Jihočeský kraj) podpora zaměstnanosti RIP (krajské pobočky ÚP) – Ústecký kraj, Karlovarský kraj, Moravskoslezský kraj Agentura v letech 2008-2012

18 Strukturální fondy 2014-2020 Strategie Evropa 2020 - tematický cíl: Podpora sociálního začleňování a boj proti chudobě Vyčlenění až 20 % celkové alokace ESF OP Zaměstnanost (MPSV), OP Věda, výzkum a vzdělávání (MŠMT), Integrovaný regionální OP (MMR) Integrované přístupy, Strategie regionálního rozvoje ASZ součást NSRR, dvou pracovních skupin Hledání shody s MPSV a MŠMT v tématu sociálního začleňování, využití ASZ jako koordinačního orgánu Pro obce od r. 2013: souběžná příprava OP a SPLP (projektů) Agentura v letech 2008-2012

19 Děkuji za pozornost! simacek.martin@vlada.cz 777 787 974 www.socialni-zaclenovani.cz Agentura v letech 2008-2012


Stáhnout ppt "Agentura v letech 2008-2012 Martin Šimáček Praha, 24. října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google