Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Výchovné metody Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 12.října 2012.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Výchovné metody Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 12.října 2012."— Transkript prezentace:

1 Výchovné metody Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 12.října 2012

2 Každý vychovatel je odpovědný za volbu vhodné výchovné metody na základě znalostí: - dětského věku - prostředí, ve kterém se dítě vyvíjí a sociálních vztahů v tomto prostředí

3 Rozdělení výchovných metod 1. Jsou součástí výchovného působení vychovatele na jedince ( požadavky, přesvědčování, užívání odměn atd.) 2. Jde o zprostředkované působení, kdy vychovatel využívá – hry, práce, zájmových činností

4 Výchovné metody, které jsou součástí výchovného působení

5 - nejjednodušší metoda - požadavek věcně zdůvodněný a přiměřeně vysoký - účinnější je tato metoda ve spojení s vysvětlováním Metoda požadavku

6 Dítěti musíme trpělivě vysvětlovat co smí, co nesmí. Je důležité, abychom byli důslední.

7 Metoda přesvědčování - přímé slovní působení na vychovávaného - na základě logické argumentace a vhodného působení na city.

8 1. vysvětlování - nejběžnější forma přesvědčování - jde o to, aby žáci pochopili co se od nich chce 2. rozhovory - ovzduší důvěry - přesvědčit žáka o důležitosti správného jednání či nesprávnosti jeho jednání

9 3. beseda – postupovat od konkrétních příkladů, jednání až k obecné mravní normě, k pravidlu 4. referáty, přednášky, diskuze – vycházíme z teorie, i osobních zkušeností žáků

10 Během besedy se vypráví skutečné příběhy a zábavnou formou se děti učí o správném chování.

11 př. zdravit, poprosit, slušně jíst apod. - dodržujeme určité pokyny, zásady - nejde jen o vytváření správných návyků, ale i odstraňování špatných Metoda cvičení a navykání

12 1. častěji opakovat činnost, která se má stát návykem 2. neustále hodnotit chování žáků, jeho klady i nedostatky 3. při cvičení postupovat systematicky 4. přihlížet k věkovým a individuálním zvláštnostem žáků

13 Na správné čištění zubů je nutné dohlížet. I tuto činnost se snažíme dětem podat zábavnou formou.

14 Metoda kontroly a hodnocení - vychovatel hodnotí správné jednání, upozorňuje na nedostatky a hodnotí je - prostředky, které užíváme k hodnocení označujeme pochvaly a tresty

15 Metody pochvaly - posiluje pozitivní chování - motivuje ke zlepšení - upevňuje sebedůvěru Př. úsměv, vyjádření souhlasu s chováním dítěte, vyslovená pochvala, materiální odměna Metody trestu - prostředek k tomu, aby si jedinec uvědomil chybu - zjistit motiv přestupku Př. odsouzení pohledem, napomenutí, pokárání, zákaz či odepření něčeho

16 U dětí nesmíme zapomínat na pochvalu. Zvýšíme tím jejich ochotu nám pomáhat a dělat správné věci.

17 Shrnutí odměn a trestů - přísné tresty mohou vyvolávat atmosféru strachu a agresi - výchova, která využívá převážně odměn je efektivnější než výchova, využívající tresty - tresty a odměny mají být přiměřené věku

18 - volba trestu záleží i na osobnosti jedince - rozlišujeme tresty: a) psychické – odepření lásky, chladné chování b) fyzické – působí ponižujícím způsobem, zesilující dětskou agresi

19 Zdroje a použitá literatura http://www.kafe.cz/deti-rodina/vychova-ditete-jak-byt- dusledna-1679.aspx http://www.novinky.cz/zena/deti/228114-pri-vychove-deti- jsou-duslednejsi-matky.html http://www.denik.cz/moravskoslezsky-kraj/umi-se-vase-deti- chovat-bezpecne-pokud-ne-pes-ajax-je-to-nauci-20120920- kqce.html http://www.novinky.cz/zena/zdravi/237615-spravnym-cistenim- zubu-predejdete-rade-problemu-v-budoucnosti.html http://najmama.aktuality.sk/fotogaleria/225561/pri-detoch- nezabudajte-na-pochvalu/2/

20 Stodůlková, Eva; Zapletalová Eva. Pedagogika pro střední školy. 1. vyd. Praha: Machart, 2011. 214 s. Ducháčková, Olga a kol. Pedagogika pro střední pedagogické školy. 1.vyd. Praha: SPN. 1979. 263 s.


Stáhnout ppt "Výchovné metody Vypracovala: Monika Arsenjevová Datum: 12.října 2012."

Podobné prezentace


Reklamy Google