Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Diagnostika zapalování Tematická oblast:Zapalování Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Diagnostika zapalování Tematická oblast:Zapalování Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Diagnostika zapalování Tematická oblast:Zapalování Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku:leden 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR.

2  Záměrem této sady výukových materiálů je poskytnout žákům informace o zdrojích elektrické energie používaných v motorových vozidlech, jejich principech, konstrukci, provozu, údržbě a závadách a opravách.  Jednotlivé DUMy (prezentace) v této sadě popíší postupně tematické oblasti, které jsou probírány v předmětu Elektronika.  Konkrétně tato prezentace je zaměřena na diagnostiku a vyhledávání závad zapalování.

3 Diagnostika znamená hledání příčiny nežádoucího stavu nebo závady. Vybavení pro diagnostiku:  přístroj pro komunikaci s ŘJ = sériová diagnostika  multimetr  dílenská příručka, autodata  elektrická schémata  osciloskop

4 Funkce sériové diagnostiky:  čtení paměti závad, uložených v ŘJ  závada v paměti zúží možné příčiny závad, urychlí hledání  podle čísla závady najdeme další informace v tabulce závad  mazání paměti závad  blok naměřených hodnot  umožňuje zobrazit hodnoty naměřené snímači a řídící jednotkou  např. teplota, otáčky, napětí, napětí lambda, …  akční členy  umožňuje umělé sepnutí zařízení ovládaných řídící jednotkou  např. škrtící klapka, ventil odvětrání, …  základní nastavení  …

5 Tabulka závad obsahuje:  číslo závady  popis závady  možné projevy závady  jedna, nebo několik možných příčin  stručně další postup  odkazy na jiné kapitoly příručky, kde najdeme informace, jak proměřit elektrické zařízení, snímač, … Příklad: 16706 snímač otáček motoru G28 žádný signál-zkontrolovat snímač otáček – str. 156 -zkontrolovat elektroinstalaci dle schémat

6 Hledání závad měřením  potřebujeme znát vývody součástí a správné hodnoty odporu částí zapalování  postupně ověřujeme funkci jednotlivých částí elektrického obvodu  postupujeme od jednodušších kontrol, zkoušením pojistek, žárovek, spotřebičů, konektorů dále po zjištění závady Příklad měření zapalovací cívky  primární vinutí  hroty ohmmetru připojíme mezi svorky 1 a 15  na funkční cívce naměříme 0,5 – 2 Ω, u dvoujiskrové cívky 0,3 – 1 Ω  sekundární vinutí  hroty ohmmetru připojíme mezi svorky 1 a 4  na funkční cívce naměříme 8 – 19 kΩ, u dvoujiskrové cívky 8 – 15 kΩ

7 Ověření výměnou dílu na zkoušku Pokud máme k dispozici auto se stejným motorem a demontáž dílu není pracná, můžeme podezřelý díl vyměnit na zkoušku, Postup:  vyměnit díl  vymazat paměť závad, provést zkušební jízdu  zkontrolovat paměť závad, je-li čistá tak  vrátit půjčený díl, informovat zákazníka, objednat nový díl Diagnostika osciloskopem  osciloskop zobrazuje graf průběhu napětí v čase  pro měření na autech je k osciloskopům příslušenství, např. pro měření VN průběhu zapalování  pro posouzení dílů musíme mít jejich vzorové oscilogramy

8 „Válec 2 - zjištěno vynechání zapalování“ - zapalovací cívka je vadná „Válec 1 - zjištěno vynechání zapalování“ - zapalovací cívka je v pořádku - pokračuji v hledání závady záměnou vstřikovacích ventilů Ověření vzájemnou výměnou dílů Pokud se závada vyskytuje na jednom z válců a nevím, čím je způsobená, můžu zaměnit podezřelý díl za díl z jiného válce. Když se závada přesune na jiný válec, je díl vadný. Příklad:  vynechává zapalování, v paměti je závada „Válec 1 - zjištěno vynechání zapalování“  zaměním zapalovací cívky mezi 1. a 2. válcem  vymažu paměť, provedu zkušební jízdu, rozsvítí se kontrolka, v paměti je závada

9 Snažíme se zjistit nebo vyloučit tyto závady:  vadný díl  již bylo popsáno, musíme znát správné hodnoty a způsob kontroly  zkrat na kostru  pálí pojistku  může být i ve spotřebiči, to zjistíme odpojením  zjišťuje se měřením odporu mezi vodičem a kostrou  špatně se hledá, pokud je jen občasný  přerušené vedení  může být v konektoru svorkovnice nebo ve vodiči  přerušené může být napájení, signál ze snímače ale i kostra  měříme  odpor mezi dvěma místy  na napájecím vodiči napětí na různých místech, svorkách vedení  podobně kostru na kostřícím vodiči  ztráta napětí  způsobují ji přechodové odpory, koroze konektorů, apod.  bez zatížení se nemusí projevit

10 1. Co je to „diagnostika“? 2. Jaké vybavení používáme pro diagnostiku? 3. Co je to sériová diagnostika? 4. Jaké jsou základní funkce diagnostického přístroje? (sériového) 5. Co najdeme v tabulce závad? 6. Jak hledáme závadu měřením? 7. Jaké jsou další metody vyhledání příčiny závady? 8. Jaké jsou nejčastější elektrické závady?

11 GSCHEIDLE, Rolf a kol. Příručka pro automechanika. Praha: Sobotáles CZ, 2007, ISBN 978-80- 86706-17-7. Ing. ZDENĚK, Jan; Ing. ŽDÁNSKÝ, Bronislav; Ing. KUBÁT, Jindřich. Elektronika motorových vozidel I. Brno: Avid, spol. s r.o., 2009, ISBN 978-80-87143-13-1.


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Ing. Jan Weiser Název prezentace (DUMu): Diagnostika zapalování Tematická oblast:Zapalování Ročník:2. Číslo projektu:CZ.1.07/1.5.00/34.0369."

Podobné prezentace


Reklamy Google