Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Základní informace o Krajské hospodářské komoře Střední Čechy  Regionální hospodářská komora  Princip dobrovolného.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Základní informace o Krajské hospodářské komoře Střední Čechy  Regionální hospodářská komora  Princip dobrovolného."— Transkript prezentace:

1 Krajská hospodářská komora Střední Čechy

2 Základní informace o Krajské hospodářské komoře Střední Čechy  Regionální hospodářská komora  Princip dobrovolného členství v komoře  Členská základna je tvořena cca 900 subjekty  Nejvyšším orgánem je shromáždění delegátů, dalšími orgány jsou představenstvo a dozorčí rada. Jménem komory jedná předseda. představenstvo a dozorčí rada. Jménem komory jedná předseda.  Odborné zázemí krajské komory vytváří jednotlivé sekce

3 Organizační struktura  Centrála  4 oblastní kanceláře /informační místa/ OBK Beroun OBK Praha-východ OBK Poděbrady OBK Praha-západ  7 okresních hospodářských komor/informačních míst/ OHK Benešov OHK Kutná Hora OHK Kladno OHK Mladá Boleslav OHK Kolín OHK Příbram OHK Mělník  5 expozitur /informačních míst/ Rovnoměrné pokrytí celého kraje. Záměrem je vytvořit 26 kontaktních míst po celém kraji (pověřená obec = kontaktní místo)

4 Umístění kanceláří ve Středočeském kraji

5 Hlavní činnosti Krajské hospodářské komory Střední Čechy  činnosti vyplývající ze zákona č. 301/1992 Sb.  spolupráce s orgány veřejné správy Středočeského kraje a institucemi působícími na úrovni kraje, s orgány státní správy, profesními institucemi aj.  spolupráce s Hospodářskou komorou České republiky, ostatními krajskými hospodářskými komorami, živnostenskými společenstvy  spolupráce s komorami a organizacemi v zahraničí  participace při přípravách a zpracování strategie rozvoje regionu

6 Příklady činností dle zákona  podpora podnikatelských aktivit, prosazování a ochrana zájmů a zajišťování podnikatelských subjektů (členů),  reprezentace a koordinace společných zájmy členů vůči správním úřadům a orgánům územní samosprávy, možnost vyjadřovat se k jejich legislativním návrhům a jiným opatřením např. z hlediska komplexního posouzení ekonomických důsledků pro hospodářskou sféru,  poskytování poradenství a konzultačních služeb svým členům v otázkách spojených s podnikatelskou činností,  šíření znalostí a informací o hospodářství, ekonomických podmínkách a správních předpisech týkajících se podnikatelských aktivit a hospodářských styků se zahraničím,  organizace vzdělávací činnosti,  spolupráce s orgány státní správy v zajišťování informačního servisu a při řešení problému zaměstnanosti,  vystavování osvědčení o skutečnostech důležitých v právních vztazích, které vznikají v mezinárodním obchodě,  spolupráce s podnikatelskými svazy a sdruženími na základě uzavřených dohod,

7 Příklady činností komory zaměřené na pomoc podnikatelům  organizace seminářů, workshopů, konferencí,různých setkání s politickou a jinou reprezentací  evidence členů komory – informační systém  spolupráce především s orgány místní samosprávy, úřady a institucemi působícími v „jejich“ regionu  kontaktní a kooperační setkání, spolupráce s obchodními komorami v zahraničí, spolupracují při organizaci podnikatelských misí  poskytování služeb – bezplatná právní a účetní poradna, Informační servis – programy podpor, zahraniční servis, nabídka členských služeb se slevou, propagace

8 Zastoupení Krajské hospodářské komory Střední Čechy  výbor pro regionální rozvoj, krajská radě RLZ Středočeského kraje  poradní a pracovní skupiny, komise a další orgány zřízené při Krajském úřadě, např. pracovní skupina Phare, dopravní komise, RLZ  strukturální fondy - pracovní skupina MMR, výběrové a hodnotící komise Czech Invest, úřady práce  představenstvo a DR HK ČR, v statutární orgány Regionální rozvojové agentury Střední Čechy  odborné sekce a pracovní skupiny při HK ČR  prostřednictvím OHK v různých pracovních a poradních skupinách zřízených např. městských úřadech, VZP, atd.

9 Příklady projektů s účastí Krajské hospodářské komory a okresních komor  Informační místa pro podnikatele ve Středočeském kraji - celkem 17 kanceláří po celém kraji - řešeno přes 3 000 dotazů - průzkum přínosu – přínos odhadnutý podnikateli cca 600 mil. Kč  HK hl. města Prahy Rating jako forma podpory podnikání  Czech Trade – vytvoření databáze exportérů - vytvořen adresář distribuovaný téměř po celém světě  AXIS4Info – informační systém HK ČR jehož součástí je firemní katalog

10 Možné aktivity jako partnera projektu  zpracování analýz podnikatelského sektoru,  spolupráce při zprostředkování informací o projektu do podnikatelské sféry,  realizace konferencí, seminářů a workshopů,  udržování kontaktu s cílovou skupinou (zajištění přenosu informací mezi cílovou skupinou a krajem),  spolupráce při zajišťování potřeb cílové skupiny,  spolupráce na zpracování návrhu akčního plánu na zvýšení absorpční kapacity kraje pro období 2007–2013,  spolupráce na zpracování akčního plánu na vytvoření rozvojového partnerství v kraji, podílení se na budování partnerství v kraji,  spolupráce na zpracování krajských strategických dokumentů na základě podnětů a připomínek z podnikatelského sektoru

11 Konkrétní příklady zapojení  Pořádání kulatých stolů: Mapování situace v regionu, zjišťování potřeb a jejich analýza, návrhy dalšího postupu, způsoby komunikace, propagace, nominace do pracovních týmu, mapování zájmu o partnerství a spolupráci,  Pořádání konferencí : Konference o významu partnerství a jeho budování, zkušeností partnerů, předávání informací z praxe včetně zapojování do soutěží o nejlepší projekty, prezentace nejlepších projektů,  Propagační a informační činnost: Využití rovnoměrně rozložené sítě po celém kraji, technické možnosti pro předávání informací a již existující komunikační kanály umožní poskytování a předávání potřebných informací cílovým skupinám.  Semináře, školení, workshopy

12 Kde nás najdete? Adresa úřadu: Krajská hospodářská komora Střední Čechy Freyova 27 190 00 Praha 9 e-mail: chottova@komora.cz chottova@komora.cz Předseda: Ing. Zbyněk Lukavec Ředitelka: Ing. Ivana Chottová

13 Za pozornost děkuje Ing. Zbyněk Lukavec předseda Krajská hospodářská komora Střední Čechy Úřad: Freyova 27, 190 00 Praha 9 Tel: 296 646 206 Tel./fax: 296 646 165 www.khkstrednicechy.cz


Stáhnout ppt "Krajská hospodářská komora Střední Čechy. Základní informace o Krajské hospodářské komoře Střední Čechy  Regionální hospodářská komora  Princip dobrovolného."

Podobné prezentace


Reklamy Google