Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_17_4_P 5 - AZ KVÍZ - OPAKOVÁNÍ Číslo skupiny: 1 Autor:Mgr. Helena Rejzlová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma:Jazyk a jazyková komunikace/ Anglický jazyk/ AZ KVÍZ – OPAKOVÁNÍ Druh učebního materiálu:Prezentace Metodický list:ne Anotace: Žáci si pomocí prezentace a formou soutěže zopakují učivo 9. ročníku dle učebnice PROJECT 5. Soutěž probíhá ve dvou skupinách. Vítězí ta, které se jako první podaří spojit všechny tři strany tojúhelníku. Ověřeno ve třídě:IX. A Datum ověření:7. 6. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 7. 6. 2013Podpis:

2 Opakování učiva 9. ročníku PROJECT 5

3 POKYNY K OVLÁDÁNÍ Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na šedé políčko klikneme dvakrát, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

4 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

5 Otázka č. 1 Vyjmenuj 5 sportů a přelož:“I´m not interested in winter sports very much“. Football, ice hockey, golf, tennis, rugby, volleyball,… Moc se nezajímám o zimní sporty.

6 Otázka č. 2 Přelož: Bullying is a big problem in many schools. Šikana je velkým problémem na mnohých školách.

7 Otázka č. 3 Přelož: Je to špatná velikost. Je to poškozené. It´s the wrong size. It´s damaged.

8 Otázka č. 4 Vyjmenuj alespoň 5 částí města. An art galery, an internet café, a shopping mall, a port, a business centre, a fire station, a town hall,…

9 Otázka č. 5 Vyjmenuj 5 anglických pozdravů. Hallo, Good morning, Good afternoon, Good evening, Good night, Good bye, See you later, Bye,…

10 Otázka č. 6 Přelož: If you don´t get enough sleep, you will feel tired the next day. Jestliže nebudeš mít dostatek spánku, budeš se příští den cítit unavený.

11 Otázka č. 7 Vyjmenuj měsíce v roce. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December

12 Otázka č. 8 Vyjmenuj dny v týdnu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday

13 Otázka č. 9 Vyjmenuj čtyři roční období. Spring, summer, autumn, winter.

14 Otázka č. 10 Odpověz: What´s the date today? Today is the…….of…….

15 Otázka č. 11 Odpověz: What parts of the United Kingdom do you know? England, Scotland, Wales, Northern Ireland.

16 Otázka č. 12 Přelož: If I had a tattoo, I´d have a little butterfly on my shoulder. Kdybych měl tetování, měl bych malého motýlka na rameně.

17 Otázka č. 13 Utvoř přídavná jména od těchto podstatných jmen: danger, fame, poison, luck, health, anger Dangerous Famous Poisonous Lucky Healthy Angry

18 Otázka č. 14 Uveď alespoň 3 příklady, kdy se používá určitý člen - THE. Mluvíme-li o věci podruhé, je-li to jedinečné – the sun, u řadových číslovek – the first, u superlativu – the smallest

19 Otázka č. 15 Vyjmenuj typy WH – QUESTIONS – jak mohou začínat? What? Where? When? Why? Which? How?

20 Otázka č. 16 Vyjádření žádosti: Can I go on a trip? Could you get a birthday card? Would you mind putting these things in the dishwasher? Přelož. Mohu jet na výlet? Mohl bys mi přinést přání k narozeninám? Nevadilo by ti, kdybys dal tyto věci do myčky?

21 Otázka č. 17 Odpověz krátce: „ Do you get pocket money from your parents?“ Yes, I do. // No,I don´t.

22 Otázka č. 18 Řekni 5 protikladů. Old – young, new. Big – little, small. Long – short. Fast – slow. Slim – fat. Thick – thin…..

23 Otázka č. 19 Jaké napíšeš oslovení v dopise a čím dopis ukončíš? Dear Mr // Dear Mrs Yours sincerely

24 Otázka č. 20 Převeď tuto větu do pasíva: In a barter system people exchange things. In a barter system things are exchanged by people.

25 Otázka č. 21 Jak se zeptáš na nádraží z kterého nástupiště odjíždí vlak? What platform does the train leave from?

26 Otázka č. 22 Jak se tě zeptá pokladní na nádraží zda chceš jednoduchou nebo zpáteční jízdenku? Single or return?

27 Otázka č. 23 Vyjmenuj 5 frázových sloves Get up, get on, get out of, sit down, look for, look after, look out, look up, run out of, …

28 Otázka č. 24 Odpověz: Where does the Queen Elisabeth II live? She lives in Buckingham Palace, in London.

29 Otázka č. 25 Jmenuj alespoň 5 povolání A teacher, a doctor, a pilot, a nurse, an engineer, a chef, a cleaner, an electrician,…

30 Otázka č. 26 Přelož: Jmenuji se Petr. Je mi 15 a bydlím v Praze. My name is Petr. I´m fifteen and I live in Prague.

31 Otázka č. 27 Odpověz: Did you watch a new film yesterday? Yes, I did. // No, I didn´t.

32 Otázka č. 28 Odpověz: Have you ever been to England? Yes, I have. // No, I haven´t.

33 ZDROJ: VLASTNÍ. HUTCHINSON, Tom. PROJECT 5 třetí vydání. Spain: OXFORD, 2009, ISBN 978-0-19-476418-6


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google