Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"— Transkript prezentace:

1 Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“ OP VK 1.4 Výukový materiál Název DUMu: VY_22_INOVACE_14_4_P 3 - AZ KVÍZ - OPAKOVÁNÍ Číslo skupiny: 1 Autor:Mgr. Helena Rejzlová Vzdělávací oblast/Předmět/Téma:Jazyk a jazyková komunikace/ Anglický jazyk/ AZ KVÍZ – OPAKOVÁNÍ Druh učebního materiálu:Prezentace Metodický list:ne Anotace: Žáci si pomocí prezentace a formou soutěže zopakují učivo 7. ročníku dle učebnice PROJECT 3 Soutěž probíhá ve dvou skupinách. Vítězí ta, které se jako první podaří spojit všechny tři strany tojúhelníku. Ověřeno ve třídě:VII. B Datum ověření:5. 6. 2013 Prohlášení: Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané právní a morální zvyklosti, autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská práva k software, k filmovým, hudebníma fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. Prohlašuji dále, že výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného užití (§30 odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno. Datum: 5. 6. 2013Podpis:

2 Opakování učiva 7. ročníku PROJECT 3

3 POKYNY K OVLÁDÁNÍ Žák si vybere požadované políčko v hracím poli. Kliknutím na políčko se zobrazí otázka. Po zodpovězení učitel klikne na šipku vpravo nahoře, tím se zobrazí odpověď. Poté učitel klikne na šipku vpravo dole, tím se vrátí do hracího pole. Vybraná otázka se automaticky zabarví šedivě. Pokud na šedé políčko klikneme jednou, zabarví se červeně. Pokud na šedé políčko klikneme dvakrát, zabarví se modře. Pokud není otázka zodpovězena, ponecháme pole šedé. Toto pole se volí jako náhradní. Náhradní otázku vymyslí učitel. Žák z další skupiny si opět vybere pole s číslem a postupujeme dle předchozích bodů.

4 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1 2223 16 25 24 1718 1112 7 26 19 13 8 4 27 20 14 9 5 2 28 21 15 10 6 3 1

5 Otázka č. 1 Utvoř 3.osobu čísla jednotného od sloves: have, go, do, live has goes does lives

6 Otázka č. 2 Odpověz na otázku: What are you doing now? I´m sitting./ I´m answering./ I´m standing,..

7 Otázka č. 3 Na jakou koncovku jsou zakončena pravidelná slovesa v minulém čase? - ED

8 Otázka č. 4 Přelož: grow up, start school, leave school, go to university, get a job Vyrůstat začít školu ukončit školu jít na univerzitu dostat práci

9 Otázka č. 5 Vyjmenuj 5 anglických pozdravů. Hi, Hello, Good morning, Good afternoon Good evening, Good night, Good bye, Bye, …

10 Otázka č. 6 Vyjmenuj alespoň 5 členů v rodině pouze v mužském rodě. dad, father, grandfather, son, brother, uncle, cousin, husband, nephew

11 Otázka č. 7 Vyjmenuj alespoň 5 členů v rodině pouze v ženském rodě. grandmother, mother, mum, daughter, sister, wife, aunt, cousin, niece

12 Otázka č. 8 Odpověz: What do you like to do in your free time? I like reading books. /I like playing football / I like playing computer games. / I like dancing….

13 Otázka č. 9 Utvoř minulý čas od těchto sloves: taste, need, want, paint, start Tasted Needed Wanted Painted Started

14 Otázka č. 10 Vyjmenuj dny v týdnu. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday.

15 Otázka č. 11 Přelož: A space station on the Moon will help us travel further into space. Vesmírná stanice na Měsíci nám pomůže cestovat dále do vesmíru.

16 Otázka č. 12 Přelož: I´m sure, I´ll win the award this year. Jsem si jist, že vyhraji cenu tento rok.

17 Otázka č. 13 Odpověz krátce: Were you playing basketball yesterday afternoon? Yes, I was. / No, I wasn´t.

18 Otázka č. 14 Přelož: While he was crossing the dam, he saw a crack in the wall. Zatímco přejížděl přes přehradu, uviděl trhlinu ve zdi.

19 Otázka č. 15 Přelož: To vypadá fantasticky. It looks fantastic.

20 Otázka č. 16 Vyjmenuj části Spojeného království Velké Británie a Irska England, Scotland, Wales, Northern Ireland

21 Otázka č. 17 Odpověz: Who lives in Buckingham Palace? The Queen Elizabeth II.

22 Otázka č. 18 Přelož: How do I get to the station, please? Jak se dostanu k nádraží, prosím?

23 Otázka č. 19 Přelož: Excuse me. Is there a post office near here? Promiňte. Je tu poblíž pošta?

24 Otázka č. 20 Přelož: What´s happening? Co se děje?

25 Otázka č. 21 Přelož: Odbočte první ulicí vpravo. Take the first turning on the right.

26 Otázka č. 22 Přelož: Have you ever been to London? Už jsi někdy byl v Londýně?

27 Otázka č. 23 Odpověz krátce: Have you ever been to Canada? Yes, I have. // No, I haven´t.

28 Otázka č. 24 Přelož: jezdit na kole, vylézt na horu, spací pytel Ride a bike Climb a mountain A sleeping bag

29 Otázka č. 25 Přelož: You won´t believe what´s just happened. Nebudeš věřit, co se právě stalo.

30 Otázka č. 26 Přelož: Bolí mě hlava. Bolí mě břicho. Bolí mě zub. I´ve got a headache. I´ve got a stomach ache. I´ve got a toothache.

31 Otázka č. 27 Odpověz: Are you tired? Yes, I am. // No, I´m not.

32 Otázka č. 28 Přelož: Nesmíš kouřit. Musíš se zastavit. Nemusíš nosit uniformu. You mustn´t smoke. You must stop. You don´t have to wear a uniform.

33 ZDROJ: Vlastní. HUTCHINSON, Tom. PROJECT 3 třetí vydání. China: OXFORD, 2008, ISBN 978-0-19-476416-2.


Stáhnout ppt "Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2887 Název projektu: „Učíme lépe a moderněji“"

Podobné prezentace


Reklamy Google