Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Zefektivnění řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Aktivita č. 2 v rámci projektu KVALITA 09 Jihlava 20. 12. 2011 Porada ředitelů středních škol.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Zefektivnění řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Aktivita č. 2 v rámci projektu KVALITA 09 Jihlava 20. 12. 2011 Porada ředitelů středních škol."— Transkript prezentace:

1 Zefektivnění řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Aktivita č. 2 v rámci projektu KVALITA 09 Jihlava 20. 12. 2011 Porada ředitelů středních škol

2 Agenda Důvody pro realizaci projektu Výstupy projektu, promítnuté do usnesení Rady Kraje Vysočina a stav projektu Jmenování týmu na krajském úřadě Nejbližší úkoly pro tým (pro 1. pololetí) 9. 11. 2011Eva Janoušková2 Zefektivnění řízení příspěvkových organizací

3 Důvody k realizaci projektu Kvalita 09 Dlouhodobé snahy kraje a krajského úřadu v oblasti zvyšování kvality veřejných služeb a zefektivnění fungování veřejné správy Projekt Kvalita 09 je zaměřený na zefektivnění řízení kvality úřadu, strategického řízení, procesního řízení, projektového řízení a zefektivnění řízení příspěvkových organizací  Smart Administration 9. 11. 2011Eva Janoušková3 Zefektivnění řízení příspěvkových organizací Kvalita 09 Revize metodiky projektového řízení Řízení příspěvkových organizací Zefektivnění podpůrných procesů Zefektivnění systému řízení kvality na krajském úřadě + strategické řízení Strategické dokumenty kraje a krajského úřadu

4 Proč aktivita „zefektivnění řízení příspěvkových organizací“ Dlouhodobá poptávka vedení kraje a vedení krajského úřadu, často jako reakce na ad hoc události: –v oblasti efektivnější komunikace –v oblasti sounáležitosti se zřizovatelem –v oblasti efektivnějšího využívání zdrojů v době ekonomické recese –obecně také jako opatření, vyplývající z analýzy rizik Brainstorming –s vedoucími odborů (zřizovatelských, servisních), s vedením kraje a externími moderátory 9. 11. 2011Eva Janoušková4 Zefektivnění řízení příspěvkových organizací

5 Proč aktivita „zefektivnění řízení příspěvkových organizací“ ? Výsledkem byly konkrétní, jednotlivé nástroje, realizované v letech předcházejících projektu: –Pravidla Rady kraje Vysočina o komunikaci s příspěvkovými organizacemi zřizovanými krajem Vysočina; Používání odkazu na zřizovatele; –Využívání datového skladu (nastavení ukazatelů kvality, zpřesňování a vyhodnocování finančních plánů, karta PO, zveřejňování údajů o PO na www. analytika-kr.vysocina.cz; rejstřík PO, společné nákupy apod.); –Zavedení principů projektového řízení; Výsledkem bylo také rozhodnutí –podat žádost o podporu těchto aktivit z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, výzva č. 42. Jejím cílem je posilování institucionální kapacity a efektivnosti výkonu územní veřejné správy a veřejných služeb  KVALITA 09 9. 11. 2011Eva Janoušková5 Zefektivnění řízení příspěvkových organizací

6 VÝSTUPY z projektu Kvalita 09, aktivita č. 2, Zefektivnění řízení příspěvkových organizací – Usnesením č. 1495/30/2011/RK rada kraje: vzala na vědomí informace o projektu Řízení příspěvkových organizací dle materiálu; RK-30-2011-24.docRK-30-2011-24.doc souhlasila s principy řízení příspěvkových organizací; RK-30-2011- 24pr02upr1.docRK-30-2011- 24pr02upr1.doc schválila harmonogram postupné implementace výstupů projektu Řízení příspěvkových organizací RK-30-2011-24pr03upr1.docRK-30-2011-24pr03upr1.doc uložila ředitelům příspěvkových organizací zřizovaných Krajem Vysočina aktivně se účastnit na implementaci výstupů projektu a účastnit se akreditovaného vzdělávacího programu, určeného pro vedoucí zaměstnance příspěvkových organizací (ukončení III./2012) 9. 11. 2011Eva Janoušková6 Zefektivnění řízení příspěvkových organizací

7 Jmenování pracovního týmu k realizaci 9. 11. 2011Eva Janoušková7 pro implementaci principů řízení a zefektivnění a zkvalitnění řízení příspěvkových organizací zřizovatelem (ve vazbě na projekt Zvýšení kvality řízení Krajského úřadu kraje Vysočina, zkráceně KVALITA 09, aktivita č. 2, tj. Řízení příspěvkových organizací) jmenoval ředitel krajského úřadu realizační tým: PO_jmenovaci_dekret_3.doc Členění týmu:  Koordinační a informační podpora týmu, koordinace pracovních úkolů a přenos informací PO  Výkonný tým v oblasti PO  Výkonný tým v oblasti podpůrných činností  Tým pro průběžné informace Zefektivnění řízení příspěvkových organizací

8 Vybrané úkoly pro pracovní tým, vyplývající z harmonogramu (pro I. pololetí, nebo úkoly částečně rozpracované/jednoduché) 9. 11. 2011Eva Janoušková8 Zefektivnění řízení příspěvkových organizací

9 9. 11. 2011Eva Janoušková9 Princip akceptovatelnosti – během implementace všech doporučení budou uplatňovány základní zásady řízení změny: komunikace důvodů a účelu, získávání a využívání zpětné vazby, vyhodnocení úspěšnosti předchozích kroků a nezbytné návaznosti jednotlivých kroků, korekce dalších kroků apod. Zefektivnění řízení příspěvkových organizací

10 Úkol č. 1 – termín 1. 1. 2012 – SPLNĚNO 9. 11. 2011Eva Janoušková10 Sjednotit účetní analytiku PO  lepší plánování, snazší a objektivnější hodnocení plnění plánů  efektivnější řízení a kontrola (kvalitnější a podrobnější informace, nové vstupy do datové základny, lépe viditelné odchylky od normálu)  snazší komunikace  hlubší kooperace, snazší vzájemné srovnávání („benchmarking“), snazší uplatňování metody „best practice“  Řešení: po rozsáhlých diskusích vytvořen materiál pro účty 5, 6 pro organizace z oblasti školství, kultury a sociálních věcí, zdravotnictví již sjednoceno, doprava beze změn

11 Úkol č. 2 – (testování) od 1. 1. 2012 9. 11. 2011Eva Janoušková11 Zřídit „Portál příspěvkových organizací“ s těmito hlavními funkcemi:  zajištění komunikační a řídící funkce (tam a zpět – „Zřizovatel x Organizace“)  efektivní správa dokumentů - sdílení a výměna dokumentů včetně pokynů a doporučení zřizovatele + plnění informačních povinností organizací  oznamování stanovených úkolů včetně termínů a jejich plnění  další budoucí úkoly v souladu s harmonogramem  podpora společných nákupů  podpora katalogu veřejných a provozních služeb

12 Úkol č. 3 – (v připomínkování) od 1. 1. 2012 9. 11. 2011Eva Janoušková12 Připravit pravidla rady kraje pro komplexní úpravu vztahu „Zřizovatel x Organizace“  informační povinnosti  plánování, hodnocení plnění plánů a výkaznictví  pravidelné, objektivizované a systematické hodnocení ředitelů jednotlivých PO  pracovně-právní vztahy statutárních zástupců organizací  řízení interní dokumentace organizace (interní právní předpisy)  definování kompetencí a odpovědnosti zřizovatel x organizace  podpora dobrého jména kraje a PO, společná identita, public relations  péče o majetek a jeho správa

13 Úkol č. 4 příprava během roku 2012, termín platnosti od 1. 1. 2013 9. 11. 2011Eva Janoušková13 Implementovat vybrané indikátory do hodnocení ředitelů PO  hodnocení ve větší míře objektivizované, spravedlivější  prostor pro zvýšení motivace ředitelů resp. managementu jednotlivých PO  možnost přímého vstupu z hodnocení do odměňování

14 Úkol č. 5 – termín 30. 6. 2012 9. 11. 2011Eva Janoušková14 Aplikovat katalog nabízených služeb odboru ICT vůči PO včetně souvisejících procesů.  základní HW a SW podpora (ICT na PO, ICT na kraji, ICT servisní pohotovost)  speciální SW podpora

15 Otázky? Připomínky? 9. 11. 2011Eva Janoušková15

16 Děkuji za pozornost Eva Janoušková Ředitelka Sekce ekonomiky a podpory Krajský úřad Kraje Vysočina janouskova.e@kr-vysocina.cz 9. 11. 2011Eva Janoušková16

17 9. 11. 2011Eva Janoušková17


Stáhnout ppt "Zefektivnění řízení příspěvkových organizací zřizovatelem Aktivita č. 2 v rámci projektu KVALITA 09 Jihlava 20. 12. 2011 Porada ředitelů středních škol."

Podobné prezentace


Reklamy Google