Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

© 2015 Eaton. All Rights Reserved.. Zrodil se Pavouk 3.0 !

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "© 2015 Eaton. All Rights Reserved.. Zrodil se Pavouk 3.0 !"— Transkript prezentace:

1 © 2015 Eaton. All Rights Reserved.. Zrodil se Pavouk 3.0 !

2 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. This is a photographic template – your photograph should fit precisely within this rectangle. Eaton programové nástroje Pavouk 3 (xSpider 3) NOVÁ generace 2016 Program pro návrh a dimenzování sítí nízkého napětí

3 3 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Základní vlastnosti (1/2) Pavouk 3 Program pro návrh a dimenzování sítí nízkého napětí Nové uživatelské rozhraní s intuitivním ovládáním Nové výpočetní jádro s rychlejší odezvou Řešení sítí TN/IT/TT různých napěťových soustav do 1000V Řešení paprskových i zauzlených sítí Řešení sítí napájených z jednoho nebo více různých zdrojů (nadřazená síť, transformátor, generátor) Možnost nastavit koeficienty soudobosti a koeficienty využití Možnost simulovat různé provozní stavy sítě odpínáním zdrojů a zátěží Správce provozních stavů - komplexní simulace různých provozních stavů

4 4 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Pavouk 3 Program pro návrh a dimenzování sítí nízkého napětí Základní vlastnosti (2/2) Databáze prvků s přehlednou stromovou strukturou Veškeré výpočty vychází z platných ČSN EN norem úbytky napětí, rozložení zátěže, impedance, zkraty Řešení selektivity – funkce pro práci s tabulkami selektivity a funkce pro práci s vypínacími charakteristikami ArcRISK modul: posouzení rizik z hlediska vzniku elektrického oblouku Vytváření dokumentace a reportů schéma zapojení s výsledky výpočtu zpráva o výpočtu (report) tabulky s parametry prvků a s výsledky výpočtů

5 5 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Pavouk 3 Uživatelské rozhraní Flexibilní kreslící oblast Panel nástrojů Seznam chyb Ribbon Možnost zobrazení více dokumentů současně  Pohyblivé panely  Rozložení a velikost panelů jsou volitelné Panel vlastností

6 6 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Pavouk 3 DEMO projekty Vzorové aplikace Typické aplikace s krátkým popisem zásadních témat Snadné učení z hotových výkresů Rychlý přístup prostřednictvím panelu nástrojů

7 7 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Úbytky napětí, rozložení zátěže kontrola, zda úbytek nepřesahuje maximální hodnotu uživatelsky nastavenou lokálně pro každý prvek sítě kontrola správného dimenzování jisticích přístrojů a vodičů Napětí v uzlu sítě Úbytek napětí v uzlu sítě Pavouk 3 Výpočty Proud v uzlu sítě

8 8 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. 3-fázový symetrický zkrat Maximální hodnota zkratového proudu Kontrola správného dimenzování jisticích přístrojů a vodičů (kontrola vypínací schopnosti jistících prvků) Kontrola celé sítě nebo ve zvoleném uzlu I k3p – počáteční rázový zkratový proud pro 3f zkrat i p – nárazový zkratový proud pro 3f zkrat Prvek s chybovým hlášením (nedostatečná vypínací schopnost I cs ) Pavouk 3 Výpočty

9 9 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. 1-fázový zemní zkrat Nejmenší zkratový proud Výpočet doby odpojení Kontrola celé sítě nebo ve zvoleném uzlu T tr – doba odpojení Zkrat v uzlu Pavouk 3 Výpočty I k1p - počáteční rázový zkratový proud pro 1f zkrat i p1p – nárazový zkratový proud pro 1f zkrat

10 10 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Vyhodnocení návrhu Vypínací charakteristiky včetně tolerančních pásem (teoretické studie) Tabulky selektivity a záložní ochrany (výsledky testů) Pavouk 3 Selektivita a záložní ochrana Výběr jistícího přístroje z výkresu a/nebo z databáze Posouzení selektivity a záložní ochrany na základě výsledků testů

11 11 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Pavouk 3 Správce provozních stavů Simulace různých provozních stavů sítě Odpínání zdrojů a zátěží Každý spínací prvek má dva operační stavy: zapnuto / vypnuto. Každý motor má dva provozní stavy: start / ustálený chod

12 12 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Pavouk 3 ArcRISK modul Vyhodnocení rizika vzniku popálení Výpočet hustoty vyzářeného tepla při obloukovém zkratu Analýza rizik dle IEEE 1584™, 2002 (EN 50110-1,-2) Nápravná opatření Eaton Tepelná diagnostika Vnitřní oddělení rozváděčů ARMS™ – Servisní mód spouště jističů IZMX ARCON – Zhášení obloukového zkratu Aplikační školení na vyžádání

13 13 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Pavouk 3 Řešení příklady – krok za krokem Nejefektivnější cesta k osvojení práce s Pavoukem Je předpokládaná základní znalost programů určených pro OS Windows a základní orientace v problematice návrhu a dimenzování nn sítí. Návody jsou uvedeny v příslušných kapitolách uživatelského manuálu pro Pavouk verze 3, II. část – ovládání programu

14 14 © 2015 Eaton Corporation. All rights reserved. Pavouk 3 je poskytován bezplatně po registraci na: www.xspider.eaton.eu Licence je udělena po omezenou dobu (update programu, databáze) Uživatelský manuál je součástí programu, nebo dostupný samostatně Výuková videa pomohou k rychlému osvojení si základních funkcí programu Technická podpora pro CZ&SK: podporacz@eaton.com Více informaci naleznete na adrese: www.xspider.eaton.eu Eaton Elektrotechnika s.r.o. Komárovská 2406, 193 00 Praha Tel.: +267 990 440 Pavouk 3 Program pro návrh a dimenzování sítí nízkého napětí


Stáhnout ppt "© 2015 Eaton. All Rights Reserved.. Zrodil se Pavouk 3.0 !"

Podobné prezentace


Reklamy Google