Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

PORADA KÚ A ÚÚP 19.5.2016 ÚAP + info z porady MMR Ing. Morche Lukáš.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "PORADA KÚ A ÚÚP 19.5.2016 ÚAP + info z porady MMR Ing. Morche Lukáš."— Transkript prezentace:

1 PORADA KÚ A ÚÚP 19.5.2016 ÚAP + info z porady MMR Ing. Morche Lukáš

2 Stručný přehled uplynulých událostí Únor - migrace datového skladu (úprava 37 tříd prvků) Březen – úprava geoportálu na DM v3.4, import přemigrované databáze Duben – Porada ÚÚP a KÚ (GIS), kontrola migrace ze strany ORP – Podpis veřejnoprávní smlouvy Květen – výzva poskytovatelů údajů o území – probíhá sběr údajů a jejich postupná aktualizace

3 Datový model v3.4 1. Zapracování připomínek uživatelů, 2. zapracování nových metodik a výkladů, 3. zapracování změn ve struktuře dat poskytovatelů, 4. zkvalitnění obsahové stránky dat, 5. zjednodušení orientace a práce s daty, 6. sjednocení datového modelu s Plzeňským a Jihočeským kraje, 7. oprava chyb. Hlavní změny v DM 3.4 1.Oddělení dat Zásad územního rozvoje do samostatného okruhu dat 18 - zásady územního rozvoje (18_ZasadyUzemnihoRozvoje) a do samostatných vrstev v této skupině, 2. rozdělení dat ÚSES do samostatných vrstev dle jejich zdroje (ÚP, ZÚR, podklady), 3. ve všech vrstvách může nově atribut „STAV_ID“ nabývat všech hodnot (1 - stav 2 - návrh 3 - záměr 8 - návrh ke zrušení 9 - zrušeno), 4. do všech vrstev doplněn atribut POSKYT - poskytovatel údaje o území a POZN_OST - doplňující poznámka, do relevantních vrstev doplněn atribut VPS_VPO.

4 Informace z porady KÚ a MMR -Potvrzen termín zpracování ÚAP ORP a krajů do konce roku 2016 resp. ½ 2017 -Oznámeno zveřejnění aktualizovaného metodického návodu k pořizování ÚAP a jejich aktualizací -Oznámena příprava a brzké zveřejnění aktualizovaného metodického návodu k příloze 1A vyhlášky, návod k příloze 1B je v přípravě -Novinky v poskytování údajů -SCHKO už nejsou poskytovateli, místo nich poskytují údaje regionální pracoviště AOPK -NPÚ má nový portál pro poskytování údajů www.iispp.npu.cz s upozorněním, že jeho funkce není zcela ideálníwww.iispp.npu.cz -ČGS – nový aplikace na výdej dat, pasport rozeslán poštou, do budoucna samostatně na webu MŽP -ÚAP MMR -Hotova kapitola ochrany životního prostředí -Ostatní kapitoly rozpracovány -Problém se zpracováním datové části, v týmu zpracovatelů chybí pracovníci GIS -Obsah bude klasický dle vyhlášky, po dokončení budou ÚAP MMR zveřejněna

5 Informace z porady KÚ a MMR -INSPIRE a ÚP -Naplnění směrnice 2007/2/ES do roku 2020 -MŽP zřídilo národní geoportál INSPIRE a KOVIN – koordinační výbor jehož úkolem je koordinace povinných subjektů (členem je 19 ministerstev a další subjekty) -Určitá skupina subjektů se snaží z národního geoportálu udělat geoportál pro poskytování údajů o území pro ÚAP -MMR převzalo garanci za naplnění tématu 3) „využití území“ -Založena koordinační skupina jejímž členem je MMR, ČÚZK, CENIA, MZE -Pro téma 3 jsou stanoveny číselníky z roku 2012, které neodpovídají vyhlášce č. 501 – snahou bude „naroubovat“ číselníky na vyhlášku -Data o stavu využití území bude poskytovat ČÚZK -Data o plánovaném využití MMR (ÚPD) -Do konce roku 2016 budou zveřejněna data ZÚR v rozsahu výkresu ploch a koridorů včetně ÚSES -Do konce roku 2020 budou zveřejněna data z ÚP v rozsahu hlavních výkresů -Zveřejněním se rozumí, že budou připraveny všechny služby dle INSPIRE (metadata, prohlížní, stahování, transformace)

6 Informace z porady KÚ a MMR -INSPIRE a ÚP -Bude stanoven jednotný datový model a jednotná legenda -K jednotlivým funkčním plochám bude připojena jejich regulace -Snahou bude stavět na existujících řešeních krajských geoportálů -Zvažuje se uzákonění povinnosti odevzdávat data ÚP (ÚZ) ve vektorech a sdílení těchto údajů mezi orgány VS -Zvažuje se způsob publikace vytvořených služeb -Národní geoportál INSPIRE? -DMVS krajských úřadů? -Nový samostatný geoportál MMR?

7 Geoinfostrategie -Co se udělalo -současný stav (východiska, informační systémy, INSPIRE, identifikované problémy) -stanovení vizí a definice strategických cílů -návrh řešení -Akční plán -návrhy opatření -Co se dělá dnes -Analýza zdrojů Implementace (Finanční, lidské, časové, technologické) -Optimalizuje se akční plán (41 opatření, rozvoj stávající infrastruktury vs. nová infrastruktura) -Co bude v roce 2020 -Analýza prostředí a požadavků -Návrh obecné architektury (NaSaPO, NIPI, NGP) -Realizace resortních opatření (ČUZK, MŽP, MD, MPO, MZE, MMR) -Zastřešující legislativa

8 DĚKUJI ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "PORADA KÚ A ÚÚP 19.5.2016 ÚAP + info z porady MMR Ing. Morche Lukáš."

Podobné prezentace


Reklamy Google