Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

 Do tvorby strategie jsou zapojení pracovníci příslušných odborů KÚ LK a zároveň další zainteresované subjekty ze sociální oblasti, služeb a vzdělávání.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: " Do tvorby strategie jsou zapojení pracovníci příslušných odborů KÚ LK a zároveň další zainteresované subjekty ze sociální oblasti, služeb a vzdělávání."— Transkript prezentace:

1

2  Do tvorby strategie jsou zapojení pracovníci příslušných odborů KÚ LK a zároveň další zainteresované subjekty ze sociální oblasti, služeb a vzdělávání  Proběhla setkání v rámci tzv. „kulatých stolů“ s pracovníky KÚ LK, pracovníky krajem zřízených organizací a dále se zástupci podnikatelských i nepodnikatelských subjektů  Strategie bude navazovat a vycházet ze strategických dokumentů LK  Její tvorba bude probíhat na základě důkladné analýzy jednotlivých oblastí

3 Odborná skupina pro oblast sociální práce rozdělena do podskupin  osoby ohrožené sociálním vyloučením, národnostní menšiny a cizinci  senioři  rodina a děti, mládež do 26 let  osoby závislé a ohrožené závislostí na návykových látkách a patologickým hráčstvím  osoby zdravotně postižené

4  dne 2. 10. 2014  zástupci organizací působících v sociální oblasti  zastoupení všech pracovních skupin  zpracování pracovních listů  pokračování v rámci komunitního plánování  individuální kontakty

5

6  témata zadána dle strategických dokumentů  silné a slabé stránky v jednotlivých tématech  cílem bylo mimo jiné zjištění aktuálnosti informací ve strategických dokumentech  vize ideální stav  navrhovaná řešení pro dosažení ideálního stavu

7 +  Funkční úloha komunitního plánování -  Absence zapojení spolupracujících složek  Nezájem některých obcí o podporu organizací  Pouze formální plány

8 Rozdílné názory napříč skupinami +  Funkční datové centrum  Katalog datového centra  Vysoká propojenost služeb na lokální úrovni /rodina/  Nabídka služby přímo v terénu /závislosti - gambleři/ -  Informace elektronickou formou jsou pro některé cílové skupiny těžko dostupné /OZP, senioři/  Jen částečná meziresortní informovanost /OZP/  Neaktuálnost informací u tištěných verzí

9 +  Příjmy od klientů  Postupné zapojování obcí do financování  Vícezdrojové financování /MPSV, kraje, obce, Úřad vlády apod./ -  Absence víceletého financování  Absence sponzorských darů /závislosti/  Absence finančních prostředků počátkem roku  Financování je nestabilní  Bezplatné služby a nízký příspěvek na péči  Nezohlednění nízkopříjmových klientů

10 +  Široká nabídka kurzů  Kurzy díky evropským dotacím zdarma -  Nekvalitní kurzy/školitelé  Opakující se témata od stejných školitelů  Vzdělávání povinné, ale nejsou finanční prostředky na zvýšení mzdy při zvýšení kvalifikace

11 +  Rozšiřování služeb v rámci kraje  Výhoda ambulantních služeb v centru – dobrá dostupnost, anonymita  Bezbariérovost  Některé obce mají zájem o podporu služeb -  Poptávka klientů převyšuje nabízené služby  Nezájem o podporu ze strany některých obcí  Některé služby pouze na lokální úrovni  Nedostupnost některých služeb, které se tak přesto prezentují

12 +  Klienti ze skupiny „Závislosti“ mají možnost zapojit se do projektů s tímto cílem  Dobrá spolupráce s pracovními agenturami  Funkční Aktivní politika zaměstnanosti, rekvalifikace  Větší informovanost a možnosti pro osoby zdravotně postižené -  Klienti ze skupiny „Závislosti“ jsou zaměstnavateli negativně vnímáni  Slabá role úřadu práce  Obtížné zaměstnání absolventů, starších klientů bez kvalifikace a samoživitelů ve směnném provozu  Plošné zrušení chráněných dílen

13 +  Komplexní péče služeb pro závislé klienty -  Zneschopňování klientů, rozhodování za ně  Nejednotnost ve vykazování dat  Opakované plánování  Změny IT systémů  Kolize zákonů – v praxi nelze jednotně postupovat  Náročnost na vykazování dat

14  Propojená síť služeb  Kvalitní a dostupné služby pro klienty i jejich blízké  Rovnoměrně rozložené a kompletní služby  Víceleté financování na provoz i rozvoj organizací  Spokojení zaměstnanci a klienti  Meziresortní spolupráce a partnerské vztahy  Dobrá informovanost veřejnosti  Adekvátně ohodnocení pracovníci

15  Podpora služeb, které jsou klienty skutečně využívány  Podpora terénních služeb  Koordinace a udržování plánování sítě mezi obcemi  Zapojení uživatelů do komunitního plánování  Reagovat na výstupy z komunitního plánování  Usilování o stabilitu financování  Spolupráce obcí s poskytovateli a dalšími organizacemi

16  Zřízení ambulancí a terénních služeb v dalších obcích LK  Více propagace, letáků, tiskovin, konference  Vzdělávání pracovníků v metodách práce sociální prevence  Síťování služeb  Propojování oblastí a meziresortní spolupráce  Metodické sjednocení meziresortní spolupráce

17  pozitivní hodnocení komunitního plánování, znají se mezi sebou, dokáží klienta nasměrovat  nezájem ze strany obcí o financování služeb pro své obyvatele  absence financování na počátku roku  povinné vzdělávání, nedostatek financí na vzdělávání samotné, ale také na platy zaměstnanců, kteří mají kvalifikaci zvýšenou

18 Mgr. Markéta Brebtová Metodik v sociální oblasti projektu SAP LK E-mail: brebtovam@seznam.czbrebtovam@seznam.cz Děkuji za pozornost!


Stáhnout ppt " Do tvorby strategie jsou zapojení pracovníci příslušných odborů KÚ LK a zároveň další zainteresované subjekty ze sociální oblasti, služeb a vzdělávání."

Podobné prezentace


Reklamy Google