Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o členění ochran v elektrotechnice. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o členění ochran v elektrotechnice. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku."— Transkript prezentace:

1 AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o členění ochran v elektrotechnice. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku bezpečnosti v elektrotechnice. Vzhledem k tomu, že obsah textů vychází z citace příslušných elektrotechnických norem, je v této elektronické podobě kladen důraz na přehledné podání celé problematiky. Přezkoušení učiva je prováděno výběrem otázek z ČSN 33 2000-4-41. Jednotlivé paragrafy ze jmenované normy jsou přejaté z CD ROM elektro (PŠIS Nymburk), který má naše škola zakoupen a aktualizuje jej. Materiál je určen žákům k výuce i opakování učiva. Jednotlivé snímky lze promítat na plátno, lépe však na interaktivní tabuli. Text je určen pro bezprostřední opakování látky frontálně se všemi žáky nebo po skupinách. Pokud škola vlastní přehled norem pro elektrotechniku, jak jej nabízí CD ROM elektro od PŠIS Nymburk, může si vyučující připravit test k přezkoušení uvedené látky. Poslední snímek ukazuje jednu z možností úpravy testových otázek – převzato z dokumentu Word. všechny animace a obrázky - archiv autora

2 Členění ochran podle ČSN 33 2000-4-41 © Ing. Václav Opatrný2 Pro zařízení do 1000V platí tyto tři skupiny ochran: Ochrany chránící živé i neživé části Ochrany chránící pouze živé části Ochrany chránící pouze neživé části, a to u zařízení Do 1000V AC a 1500V DC Nad 1000V AC a 1500V DC Ochrany chránící živé i neživé části 1.Ochrana bezpečným malým napětím : používají se tak malá napětí, že tělový proud i při přímém dotyku živých částí je pod prahem vnímání. Jestliže je takový obvod zcela izolován od země, přísluší mu název SELV, jednopólově uzemněný obvod se označuje PELV 2.Ochrana omezením ustáleného proudu a náboje: osoby pracují s energií, která v prvém okamžiku může překročit práh vnímání, není však schopna způsobit úraz. S tak malou energií pracují zejména obvody sdělovací. Se silovými obvody se smějí stýkat jen prostřednictvím tzv. ochranné impedance – kapacitní děliče, optočleny, elektronické součástky, …

3 Ochrany chránící pouze živé části © Ing. Václav Opatrný3 1.Ochrana polohou 2.Ochrana zábranou 3.Ochrana krytem nebo přepážkami 4.Ochrana izolací živých částí 5.Ochrana doplňkovou izolací 6.Doplňková ochrana živých částí proudovým chráničem FU1 FU2 L1 L2 L3 PE N Zakreslení chrániče v bytové rozvodnici

4 Ochrany chránící pouze neživé části v sítích do 1000V © Ing. Václav Opatrný4 1.Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací 2.Ochrana neuzemněným místním pospojováním 3.Ochrana elektrickým oddělením 4.Ochrana nevodivým okolím 5.Ochrana samočinným oddělením od zdroje Ochrana použitím zařízení třídy ochrany II nebo s rovnocennou izolací: - důkladné izolační oddělení vnějších neživých částí od vnitřních živých částí. Ochrana neuzemněným místním pospojováním: - provedeme vzájemné vyrovnání potenciálů všech neživých částí i cizích neživých částí, které jsou přístupné dotyku bez záměrného uzemnění pospojených částí. Zamezí se tak vytvoření nebezpečného napětí mezi chráněnými částmi. Ochrana elektrickým oddělením: - obvod je napájen oddělovacím transformátorem o sekundárním napětí až 500V (jednofázový transformátor má jmenovitý výkon do 25 kVA, trojfázový až 40 kVA - délka obvodu nepřesahuje 500m, součin jmenovitého napětí obvodu s délkou rozvodu v metrech nemá přestoupit 100 000. Ochrana nevodivým okolím: - požadavek lze splnit u upevněných elektrických předmětů využitím ochrany neuzemněným místním pospojováním nebo takové předměty vzájemně znepřístupnit vzdáleností nebo nevodivou přepážkou

5 Ochrana elektrickým oddělením © Ing. Václav Opatrný5 FU1 FU2 L1 L2 L3 PEN C TR C1C1 C2C2 - obvod je napájen oddělovacím transformátorem o sekundárním napětí až 500V (jednofázový transformátor má jmenovitý výkon do 25 kVA, trojfázový až 40 kVA - délka obvodu nepřesahuje 500m, součin jmenovitého napětí obvodu s délkou rozvodu v metrech nemá přestoupit 100 000.

6 © Ing. Václav Opatrný6 Měření impedance poruchové smyčky TN - C L1 L2 L3 PEN N PE Z S. I A  U 0 [ ,A,V] Z S... Impedance poruchové smyčky I A … Proud, zajišťující samočinné působení odpojovacího ochranného prvku stanovený v ČSN 33 2000 – 4 – 41 U 0 … jmenovité střídavé napětí proti zemi V 1 2 RpRp Síť Zařízení Měřící místa Princip měření impedance smyčky na zařízeních pod napětím: Porovnává napětí, které je v místě obvodu bez zatížení, s napětím v témže místě při zatížení známým odporem R p Rozdíl napětí se vyhodnotí a v porovnání s napětím naprázdno se z něj při známém odporu určí impedance smyčky a zkratový proud obvodu. L1 L2 L3 N PE

7 Členění prostorů z hlediska ochrany před úrazem elektrickým proudem – tabulky z CD ROM elektro © Ing. Václav Opatrný7

8 Ukázka testu – členění ochran

9 Konec prezentace © Ing. Václav Opatrný9 Všechny ostatní materiály a obrázky jsou z archivu autora. Pro doplnění informací byly převzaty části textů z ČSN 33 2000-4-41 – vše po zpracování z již uvedeného materiálu CD ROM elektro PŠIS Nymburk.


Stáhnout ppt "AnotaceMetodický pokyn Prezentace, obsahující základní informace o členění ochran v elektrotechnice. Na devíti snímcích rozebírá základní problematiku."

Podobné prezentace


Reklamy Google