Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Shoda podmětu s přísudkem Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Shoda podmětu s přísudkem Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník."— Transkript prezentace:

1 Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Shoda podmětu s přísudkem Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník oboru Tesař RočníkIII. ročník Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0369 Datum vzniku: září 2013 Uvedení autoři, není-li uvedeno jinak, jsou autory tohoto výukového materiálu a všech jeho částí. Tento projekt je spolufinancován ESF a státním rozpočtem ČR

2 Shoda podmětu s přísudkem

3 Anotace Cílem vyučovacího předmětu ČESKÝ JAZYK je rozvíjet komunikační kompetence žáků a naučit je užívat jazyk jako prostředek k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Žáci chápou jazyk jako systém, rozlišují spisovný jazyk a nespisovné útvary. Tématem této prezentace je shoda podmětu s přísudkem.

4 Nevyjádřený podmět Mluvnickou povahu nevyjádřeného podmětu poznáme podle předcházejícího slovního kontextu nebo podle situace promluvy: Jde-li o ženy, píšeme v příčestí -y: Nechtěly jsme se už hádat s manželi, vyrazily jsme proto na výlet samy. Jde-li o muže nebo o muže a ženy zároveň, mužský rod má přednost před ženským, píšeme -i: Byli jsme rádi, že máme klid na sledování sportovního přenosu. Má-li text více autorů, je užívána shoda podle rodu mužského životného: Abychom neopomněli důležitou skutečnost... Tímto experimentem jsme prokázali, že... Z čistě jazykového hlediska by se shoda měla řídit ženským rodem, pokud je jednoznačné, že jsou podmětem „autorky“. V případech, kde to jednoznačné není, je vhodné zvolit shodu podle mužského rodu životného.

5 Tzv. plurál skromnosti se běžně užívá v odborných textech. Autor (jedinec) o sobě mluví, píše v 1. osobě množného čísla, shoda je podle rodu mužského životného, píšeme měkké i: Jak jsme zjistili, rádi bychom upozornili…

6 Typ Kam jste se, děti, schovaly? Obsahuje-li věta oslovení, které je vyjádřeno podstatným jménem v pátém pádě (podmět pak není ve větě vyjádřen), psaní -i/-y v přísudku se řídí podle rodu podstatného jména v pátém pádě: To jste to, uličníci, pěkně vyvedli! Proč jste, děti, zase rozbily okno? Milé čtenářky, vyhrály jste první cenu v naší soutěži o nejlepší fotografii z dovolené. Vždy je třeba zvážit, jaký je smysl sdělení, protože ne ve všech větách s nevyjádřeným podmětem je možné shodu řídit oslovením: Děvčata, přinesli jsme vám něco dobrého na zub (‚My jsme přinesli děvčatům‘). Ale: Děvčata, snad jste se na nás nezlobila?

7 Shoda podle výrazu v předcházející větě Tři hrady byly dobyty. Druhý den byly zbořeny. Kolegové na poradu nedorazili, slavili narozeniny jednoho z nich. Někdy v následující větě nastupuje shoda podle smyslu: Pár dívek se na večírku dobře bavilo. Když vypily, co mohly, lovily rybičky z akvária.

8 Podmět je vyjádřen bezrodým zájmenem Pokud ve větě stojí v pozici podmětu bezrodé zájmeno, volíme -i nebo -y v přísudku podle toho, zda se zájmeno vztahuje k osobám rodu mužského nebo ženského: Vy jste za ten zkažený večírek nemohly. Jde o ženy. My jsme chtěli jen vaše dobro. Jde o muže nebo o muže a ženy zároveň.

9 Typ Rychlé šípy závodily, Tři sestry zahrály, Wanastowi Vjecy vydaly (gramatická shoda ) při určování shody přísudku s podmětem má rozhodující úlohu gramatický, nikoli přirozený rod podmětu!!! Přestože například spojení Rychlé šípy označuje hrdiny románu pro mládež, měli bychom ve větě Rychlé šípy vyhrály běžecký závod řídit shodu podstatným jménem mužského rodu neživotného šíp. Tři sestry vystoupily v našem městě již popáté. Buty vystoupily na červencovém festivalu. Pokud pisatel váhá, jaký tvar přísudku zvolit, může před podmět předsunout opěrné podstatné jméno, např. Skupina Buty vystoupila na červencovém festivalu.

10 Typ Red Wings zvítězili, U2 zazpívali (shoda podle smyslu) shoda podle smyslu, a to na základě kontextu, věcných znalostí, ale i úzu, např. u názvů hokejových týmů a populárních skupin: Red Wings zvítězili v semifinále. New York Rangers vyhráli desátý zápas. Beatles vydali mnoho desek. U2 vystoupili v nové sestavě. Rolling Stones zahráli v Plzni.

11 Typ British Airways získal, Dove uvedl Je-li ve větě opěrné podstatné jméno (společnost, pobočka, sdružení apod.), řídí se shoda podle něj: Společnost British Airways se rozhodla vyplatit mimořádné odměny zaměstnancům. Pražská pobočka Blue Letters nabídla nové výhody stálým klientům. Sdružení Easy Day nabídlo další služby. Někdy je shoda podmětu s přísudkem dána územ: Například u názvu společnosti British Airways se v úzu setkáme s koncovkou přísudku -y (ve významu ‚aerolinie‘). British Airways zahájily novou reklamní kampaň. Tam, kde jméno není zakotveno v úzu apod., řídí se shoda podle zakončení jména ve výslovnosti, např. jména jako Dove [daf], Phillips [filips] jsou užívána jako jména rodu mužského neživotného (zakončena na souhlásku), Nivea jako jméno rodu ženského (koncovka -a) atd. Dove uvedl na trh novou vůni. Phillips překvapil neobvyklým designem výrobku. Nivea přišla s revolučním řešením problému padání vlasů.

12 Typ Julius Meinl a Billa U tohoto typu podmětu je nezřídka velmi obtížné rozhodnout, zda mužské jméno chápat jako jméno osoby, nebo firmy, proto nelze zcela vyloučit dvojí možnost řešení shody: Julius Meinl a Billa otevřely (i otevřeli) další obchody. Pietro Filipi a Camicie představily (i představili) společnou kolekci. Hugo Boss a Guess zahájily (i zahájili) novou sezónu neonovými barvami. Nejsme-li si jisti, jaké „i“ v přísudku zvolit, užijeme opěrné podstatné jméno (obchod, firma, pobočka apod.), shoda se pak řídí podle tohoto jména Značky Dior a Prada přichystaly speciální akci pro své zákazníky.

13 Typ ČEZ zdražil, WHO prozkoumal V případě, že v pozici podmětu stojí iniciálová zkratka či zkratkové slovo, rozhoduje o koncovce přísudku jejich rod a číslo. Rod u iniciálových zkratek často kolísá, zkratková slova obvykle přiřazujeme k rodu a skloňujeme podle zakončení. Iniciálové zkratky cizího původu se často řadí přirozeně k rodu střednímu, u domácích rod určuje základové jméno. Můžeme napsat: WHO prozkoumalo krizovou situaci podle zakončení na -O (shoda podle formy), ale i WHO prozkoumala krizovou situaci podle významu ‚Světová zdravotnická organizace‘. Avšak pouze ČD vypravily zvláštní spoj podle ‚dráhy‘, ČT opakovala pro velký úspěch pořad O češtině podle ‚televize‘. U zkratkových slov bývá dominantní forma: ČEZ zdražil elektřinu (přestože jde o ‚České energetické závody‘). U zkratkových slov zakončených na -A proto zpravidla vítězí rod ženský: ESA (‚Edice světových autorů‘) zahrnula všechny významné osobnosti světové prózy.

14 Podmět všeobecný: „lidé“ V případech, kdy je podmět chápán jako všeobecný (‚někdo, lidé‘), píšeme v příčestí minulém měkké -i. Zavřeli tržnici, probíhá kontrola. Slibovali víno, dávali vodu. Prosíme, abyste nám zaslali všechny důležité podklady.

15 Typ Davy lidí proudily ulicemi, aby viděl- Ulicemi proudily davy lidí, aby viděly (i viděli) zahájení nových olympijských her. Zástupy propuštěných zaměstnanců demonstrovaly před budovou vlády, aby vyjádřily (i vyjádřili) svůj nesouhlas s vládou. Skupinky policistů pospíchaly ztichlou ulicí, náhle se však zastavily (i zastavili) před rozbitou výlohou.

16 Typ Pět mužů šlo..., Desítky lidí stály... U podmětu typu pět mužů, šest žen, deset lidí atd. řídí koncovku v přísudku číselný výraz a vyžaduje zakončení přísudku na -o. Pět mužů dostihlo zloděje po dvou stech metrech. Deset aut bylo odtaženo na záchytné parkoviště. Jsou-li podmětem výrazy desítky, stovky, tisíce, statisíce, miliony, miliardy, píšeme v příčestí -y, u výrazu tisíce lze zvolit i koncovku -o. Stovky mužů se rozburácely na tribunách. Tisíce lidí se sešly (i sešlo) ve sportovní hale. Miliony žen se rozhodly připojit se k protestu.

17 Typ My děti jsme se bály Tvoří-li podmět spojení zájmena my a podstatného jména, rozhoduje o koncovce přísudku podstatné jméno. My děti jsme za to rozbité okno nemohly. My dospělí jsme si dětí nevšímali. My ženy jsme se o povadlé květiny neprosily.

18 Seznam zdrojů Elektronická jazyková příručka Ústavu pro jazyk český AV, dostupná: www.ujc.cas.czwww.ujc.cas.cz STYBLÍK, Vlastimil a Marie ČECHOVÁ. Stručná mluvnice česká: mluvnická a slohová cvičení. 8. vyd., (ve Fortuně 3., přeprac.). Praha: Fortuna, 2007, 215 s. ISBN 978-807-1689-560.


Stáhnout ppt "Název SŠ:SOU Uherský Brod Autor:Mgr. Dana Zajíčková Název prezentace (DUMu)Shoda podmětu s přísudkem Tematická oblast:Česky jazyk a literatura pro 3. ročník."

Podobné prezentace


Reklamy Google