Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE (PODMĚT A PŘÍSUDEK)

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE (PODMĚT A PŘÍSUDEK)"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE (PODMĚT A PŘÍSUDEK)
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_758_7TR_CJ Autor: Mgr. Květuše Zmrzlíková Základní škola Karviná – Nové Město tř. Družby 1383

2 METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU
CZ.1.07/1.4.00/ – EU Peníze školám METODICKÝ LIST VÝUKOVÉHO MATERIÁLU Název vzdělávacího materiálu Základní skladební dvojice (podmět a přísudek) Číslo vzdělávacího materiálu VY_32_INOVACE_758_7TR_CJ Číslo šablony III/2 Autor Květuše Zmrzlíková, Mgr. Ročník 7. dle zařazení v ŠVP Vyučovaný předmět dle ŠVP Český jazyk a literatura Téma Základní skladební dvojice Očekávaný výstup Žák vyhledává ve větě základní skladebnou dvojici a rozezná druhy podmětu a přísudku Anotace (způsob použití) Inovovaný výukový materiál slouží k vyhledávání základních skladebních dvojic ve větě a k určování druhů podmětu a přísudku Datum vytvoření Říjen 2012 Druh výukového materiálu Prezentace v PowerPointu Klíčová slova Základní skladební dvojice, podmět, přísudek Rozvíjené klíčové kompetence Kompetence komunikativní, k učení a k řešení problémů Použitá literatura a zdroje Vlastní

3 Podmět vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou 1. pádu kdo? co? a přísudkem. 1. Vyjádřený – vyjadřuje, o kom nebo o čem vypovídá přísudek. Ptáme se otázkou 1. pádu kdo? co? a přísudkem. (Anička četla knihu.) 2. Nevyjádřený a) je známý z předcházející věty (Petr šel do lesa Sbíral houby.) b) je zřejmý z určitého tvaru slovesa (Sněz jablko.) c) může být všeobecný (Hlásili to v rozhlase.)

4 Přísudek vyjadřuje, co se vypovídá o podmětu, co nositel nebo původce děje dělá, co s ním děje. Slovesný základem přísudku je sloveso (Anička četla knihu. Viděli jsme kometu.) 2. Jmenný se sponou skládá se ze sponového slovesa: být, bývat, stát se, stávat se a jmenné části – podst. či příd. jména. (Tatínek je lékař. Ulice jsou prázdné.)

5 Základní skladební dvojice
Základní skladební dvojici tvoří základní větné členy podmět a přísudek. (Žák píše.)

6 Procvičování Ze slov nabízených v následujících sloupcích vytvořte základní skladebné dvojice a ústně je rozviňte do rozvité věty . studil, vystoupil, hrálo si, hřálo, štěkal, zatáčel, byla rozkvetlá, vyrostl, pásla se, šeptala zpěvák, pejsek, slunce, automobil, led, kráva, smrk, zahrada, Anička, kotě 2. V následujících větách urči základní skladebnou dvojici. Slyšeli jste Jirku? Tvoje sešity jsou špinavé. Měsíc zakryl černý mrak. Hlásili to v rozhlase. Tatínek a maminka šli do Kauflandu na nákupy. Vůbec nic nekončí. Dav fanoušků se valil ze stadiónu.

7 Řešení 1. Zpěvák vystoupil.
Slavný zpěvák vystoupil na slavnostech Dne horníků. Pejsek štěkal. Smrk vyrostl. Slunce hřálo. Automobil zatáčel. Zahrada byla rozkvetlá. Led studil. Anička šeptala . Kráva se pásla. Kotě si hrálo. 2. (Vy) Slyšeli jste Jirku? Tvoje sešity jsou špinavé. Měsíc zakryl černý mrak. (Oni) Hlásili to v rozhlase. Tatínek a maminka šli do Kauflandu na nákupy. Vůbec nic nekončí. Dav fanoušků se valil ze stadiónu.

8 Shoda přísudku s podmětem
Přísudek se shoduje s podmětem v čísle a rodu. Podmět v mn. čísle – koncovka příčestí minulého Rod mužský životný – koncovka i (muži pracovali) Rod mužský neživotný – koncovka y (hrady se tyčily) Rod ženský – koncovka y (kachny štěbetaly) Rod střední – koncovka a (housata se kolébala) V nevyjádřeném podmětu – koncovka i (šli do kina)

9 Procvičování Do následujících vět doplň podle shody přísudku s podmětem správnou koncovku. Děti šl_ do blízkého parku. Papíry na nástěnce vlál_ ve větru. Kluci z naší třídy včera navštívil_ svého nemocného spolužáka. V hrnci se vařil_ povidla. V cirkusu vystupoval_ cvičení medvědi. Stroje ulehčil_ lidem práci. Oznámil_ nám, že máme zítra ředitelské volno. 2. Doplňte vhodné podměty a podle shody s nimi doplňte i koncovky v příčestí . Malá ___________ běžel_ do blízké mateřské školy. Po dešti se na dvorku rozezpíval_ _________________. Všechny ______________ nás zaujal_. _____________ nastoupil_ k slavnostnímu zahájení soutěže.

10 Řešení Do následujících vět doplň podle shody přísudku s podmětem správnou koncovku. Děti šly do blízkého parku. Papíry na nástěnce vlály ve větru. Kluci z naší třídy včera navštívili svého nemocného spolužáka. V hrnci se vařila povidla. V cirkusu vystupovali cvičení medvědi. Stroje ulehčily lidem práci. Oznámili nám, že máme zítra ředitelské volno. 2. Doplňte vhodné podměty a podle shody s nimi doplňte i koncovky v příčestí . Malá děvčata běžela do blízké mateřské školy. Po dešti se na dvorku rozezpívali kosi. Všechny knihy nás zaujaly. Reprezentanti nastoupili k slavnostnímu zahájení soutěže.


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ SKLADEBNÍ DVOJICE (PODMĚT A PŘÍSUDEK)"

Podobné prezentace


Reklamy Google