Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Informační služby, informační a rezervační systémy, internet

2 Informační služby umožňují šíření objektivních poznatků o cílových místech CR, objektech CR a službách druh, obsah, rozsah informací závisí na tom, zda jde: a)o komplex služeb s bohatým programem (zájezd) b)o jednotlivou službu (prodej dopravní ceniny) druh, obsah, rozsah informací je zároveň ovlivňován stupněm informovanosti zákazníka (občasný zákazník vyžaduje více informací)

3 Informace přírodní a klimatické podmínky obyvatelstvo a způsob jeho života infrastruktura: = souhrn odvětví, služeb a zařízení, umožňující průmyslovou, zemědělskou a jinou ekonomickou aktivitu zahrnuje: a) dopravní prostředky a zařízení (dopravní infrastruktura) b)spoje c)energetické zdroje d)zásobování vodou e)kanalizaci

4 suprastruktura CR (část infrastruktury): – ubytovací kapacity, stravovací zařízení, stezky, turistická informační centra, vleky, lanovky, sjezdovky atd. trasy, výlety, prohlídky výška cestovních nákladů možnosti ubytování a stravování sportovně-rekreační a společensko-kulturní vyžití možnosti pojištění celní, vízové, pasové, devizové, zdravotnické předpisy

5 Poradenská činnost poskytování informací se může změnit v činnost poradenskou: a)v místě bydliště b)během cestování c)v cílovém místě

6 Poradenská činnost v místě bydliště jedná se o fázi rozhodování, kdy účastník shromažďuje informace z různých zdrojů: zdroje: – komerční: propagace, výstavy, veletrhy – veřejné: denní a odborný tisk, rozhlas, televize, internet – mediální nosiče: videokazety, CD, DVD, filmy – osobní nebo zprostředkované zkušenosti: přátelé – cestovatelské časopisy a bedekry – kartografická díla: mapy, atlasy – katalogy zájezdů a pobytů: letní a zimní sezóna

7 Regiontour 2010

8 Poradenská činnost během cestování prostorové informace: informační tabule přepravní plány: – železniční jízdní řády – letové řády – lodní jízdní řády vývěsky a digitální informační panely

9 Zastávkový autobusový jízdní řád, Oradea, Rumunsko, 2001 Železniční jízdní řády, Tachov Elektronický přehled odjezdů v ruštině, Biškek Jízdní řád přívozu Kazín na Berounce

10 zájem především o informace o objektech CR a službách turistická informační centra/TIC jednotný informační a orientační systém: – informační tabule – směrovky – mapy – grafické symboly televize: aktuální informace snímají panoramatické kamery Poradenská činnost v cílovém místě

11 Informační a rezervační systémy v CR zajišťování dostupnosti, aktuálnosti a komplexnosti informací informační systém CR: – lidé, zařízení a postupy potřebné pro shromažďování, třídění, vyhodnocení a šíření potřebných informací za účelem rozhodování v CR součástí jsou: – počítačové informační systémy – síť turistických informačních center TIC – značení turistických cest (tras) a cyklotras – plány měst

12 Turistické a cyklistické značky

13 Plán města a letecké panorama, Košice

14 Zdroje informací a)primární: zjišťování v terénu b)sekundární: statistika získané údaje se zpracovávají a distribuují uživatelům tvorbu dílčích informačních systémů CR zajišťují podnikatelské subjekty, jednotlivé regiony, nejčastěji kraje tvorba informačního systému CRČR zajišťuje: Česká centrála CR (CZECH TOURISM)

15 Počítačové informační systémy označovány jako informačně-rezervační / rezervační: – poskytují informace o službách CR: dopravní spojení, ubytování, otevírací doby – nabízejí možnost rezervace služeb: ubytování, účast na zájezdech rezervace: – lokálně: v podmínkách jednoho subjektu CR – v počítačové síti: včetně využití internetu př.: ARES-2/Automatizovaný rezervační systém Českých drah – rezervace a prodej dopravních cenin vnitrostátních i mezinárodních spojů – on-line propojení se systémy evropských společností a s internetem

16 Centrální rezervační systém / CRS větší objem informací a rezervačních kapacit umožnění rezervace služeb a zároveň okamžité zjištění rozsahu volné kapacity poskytovaných služeb a jejich rezervování podnikatelskými subjekty navzájem postupně se spojují s Globálními distribučními systémy/GDS

17 Globální distribuční systémy / GDS pomocí terminálů a webových stránek jsou zpřístupňovány profesionálním i koncovým uživatelům př.: celosvětové GDS: – GDS Amadeus: místa v letadlech, rezervace letenek, hotelů, aut z půjčoven, lodní lístky – v ČR: www.amadeus-nmc.cz př.: regionální GDS: – Abacus, Infini, Start, Axess

18 Internet světový informační a komunikační systém nemá přímého vlastníka, každá jeho část je ve vlastnictví nějaké organizace nebo státu rozsáhlé databáze ze všech oborů lidské činnosti slouží k nabídce produktů CK, CA, hotelů, restaurací, dopravních společností zkracuje distribuční kanály produktů CR a snižuje náklady

19 Kontrolní otázky: Co umožňují informační služby v oblasti CR? šíření objektivních poznatků o cílových místech CR, objektech CR a službách Na čem závisí druh, obsah, rozsah informací? na tom, zda jde o komplex služeb s bohatým programem (zájezd) nebo o jednotlivou službu (prodej dopravní ceniny) Čím je ovlivňován druh, obsah, rozsah informací? stupněm informovanosti zákazníka

20 V co se často mění informační služby? v poradenskou činnost Kde nebo kdy se uskutečňuje poradenská činnost? v místě bydliště, během cesty, v cílovém místě Co zajišťují informační a rezervační systémy v CR? zajišťování dostupnosti, aktuálnosti a komplexnosti informací Co je součástí informačních systémů CR? počítačové informační systémy, síť turistických informačních center TIC, značení turistických cest (tras) a cyklotras, plány měst Jaké dvě skupiny zdrojů informací znáte? primární: zjišťování v terénu a sekundární: statistika

21 Popište internet. světový informační a komunikační systém bez přímého vlastníka, každá jeho část je ve vlastnictví nějaké organizace nebo státu, rozsáhlé databáze ze všech oborů lidské činnosti slouží k nabídce produktů CK, CA, hotelů, restaurací, dopravních společností, zkracuje distribuční kanály produktů CR a snižuje náklady

22 Zdroje: ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970- 27-9. FRETTIE. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presentation_of_Asociace_majitel%C5%AF_hrad% C5%AF_a_z%C3%A1mk%C5%AF_at_Regiontour_2010.jpg?uselang=cs FRETTIE. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boheminium_Park_presentation_at_Regiontour_2 010.jpg?uselang=cs SEDLÁČEK, Jiří. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presentation_of_Ivan%C4%8Dicko_at_Regiontour _2010.jpg?uselang=cs SEDLÁČEK, Jiří. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Presentation_of_Ostravar_Brewery_at_Regiontour _2010.jpg?uselang=cs FRETTIE. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rental_electric_bicycles_from_Znojmo_at_Region tour_2010.jpg?uselang=cs

23 ŠJů. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oradea,_bus_timetable.jpg FRITSCHE, Manfred E. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rollenfahrplan.jpg VMENKOV. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:E7913-Bishkek2-interior.jpg ŠJů. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Info_p%C5%99%C3%ADvoz_Kaz%C3%ADn.jpg CHE. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hiking_signs_Divci_kamen.jpg ŠJů. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Svat%C3%BD_Jan_pod_Skalou,_turistick%C3%A9_zna% C4%8Dky_na_zdi_kl%C3%A1%C5%A1tera.jpg MOS810. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bobrowe_Skaly_(PL)_trails.jpg?uselang=cs

24 [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cyklotrasa_Boti%C4%8D.jpg [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cyklotrasa-sm%C4%9Brovky.jpg [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ- IS20_N%C3%A1v%C4%9Bst_p%C5%99ed_k%C5%99i%C5%BEovatkou_pro_cyklisty.jpg [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ-IS21d_Konec_cyklistick%C3%A9_trasy.jpg [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ- IS19b_Sm%C4%9Brov%C3%A1_tabule_pro_cyklisty_(s_dv%C4%9Bma_c%C3%ADli).jpg [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CZ- IS21a_Sm%C4%9Brov%C3%A1_tabulka_pro_cyklisty.jpg OPENSTREETMAP CONTRIBUTORS. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Kosice.20080908.png [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://sk.wikipedia.org/wiki/S%C3%BAbor:Leteck%C3%A1_panor%C3%A1ma_Ko%C5%A1% C3%ADc.jpg


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google