Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."— Transkript prezentace:

1 Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV). Informační služby: turistická informační centra / TIC

2 Turistická informační centra / TIC účelová zařízení CR v místech a střediscích CR součástí informačního systému ČR pracoviště označena značkou „i“ při vytváření a prodeji produktů CR: spolupráce s místními podnikateli a veřejnou správou

3 Informační centrum Španělsko Nizozemí

4 P ik t o g r a m y

5 Činnost TIC a)hlavní činnost: bezplatné poskytování informací b)doplňková činnost: služby poskytované za úplatu

6 Hlavní činnost TIC bezplatné poskytování informací: a) osobně, telefonicky, poštou, prostřednictvím médií - rozhlas, televize, internet b) komplexní informace: - atraktivity a služby v místě a regionu CR -poskytnutí propagačních a informačních materiálů

7 Infopark v Černošíně

8 služby poskytované za úplatu: a)prodej dopravních cenin, přeprava v cílovém místě a do jeho okolí b)organizování: turistické vycházky, výlety, zájezdy c)poskytování služeb místních průvodců d)prodej: vstupenky na sportovní a kulturní akce, cestovní literatura, pohlednice e)vydávání: tištěné informace / turistické příručky, kalendáře akcí f)rezervace služeb CR s využitím informačních technologií Doplňková činnost TIC

9 Propagační materiály Turistické vizitky: - nálepky atraktivních turistických míst - vlepování do turistického deníku

10 Mapa pokrytí ČR turistickými vizitkami ke dni 31. 7. 2010

11 Financování TIC náklady na hlavní činnost (bezplatné poskytování služeb): – z veřejných zdrojů (podle stanoveného kalkulačního vzorce) náklady na doplňkovou činnost: – z tržeb za tuto činnost realizace konkrétních projektů: – z financí od soukromých investorů – z grantů – z dotací z veřejných fondů

12 Právní forma TIC různá příspěvková nebo rozpočtová organizace státní správy nebo samosprávy zájmové sdružení právnických osob občanské sdružení akciová společnost fyzická osoba, …

13 Minimální standard služeb a podmínek činnosti TIC TIC je umístěno na veřejně přístupném místě TIC je označeno logem A.T.I.C. ČR a piktogramem „i“ označení může být doplněno vlastním označením kanceláře vyjadřujícím činnost informačního centra

14 Vybavení centra musí sloužit k zajištění minimálního standardu poskytovaných informací, tzn.: mít k dispozici telefonické spojení musí poskytovat plnou informaci sloužící k orientaci v místě působení TIC pro návštěvníky musí být k dispozici mapa místa, oblasti a ČR musí poskytovat informace o dopravě a službách, ubytovacích a stravovacích možnostech, kulturních, společenských a sportovních akcích v místě působení TIC

15 Městské informační centrum Třinec

16

17 Jindřichovice pod Smrkem, informační centrum elektráren

18 Asociace turistických informačních center ČR: A.T.I.C. ČR sdružuje TIC nezávislá cechovní / oborová organizace hájí zájmy členů zastupuje členy při jednání se státní správou, místní správou, společenskými organizacemi, podnikatelskými subjekty může se sdružovat s jinými organizacemi nebo být jejich členem

19 členství: a) řádní členové: provozovatelé TIC, kteří splňují minimální standard služeb b) mimořádní členové: osoby, které podporují cíle asociace A.T.I.C. ČR: – 1995 schválení minimálního standardu služeb TIC a jejich kategorizace – zájemci si vybírají kategorizaci podle svého uvážení, ale asociace má právo kontroly standardu služeb

20 Kategorizace turistických informačních center – členů A.T.I.C. Česká republika: KATEGORIE A - republikové informační centrum (****) KATEGORIE B - oblastní informační centrum (***) KATEGORIE C - místní celoroční informační centrum (**) KATEGORIE D - sezónní informační centrum (*)

21 KATEGORIE A: (****) republikové informační centrum centrum otevřeno po celý rok podává informace o celé ČR otevírací doba zajištěna 7 dní v týdnu do informačního centra je bezbariérový přístup poskytuje bezplatně verbální informace o ČR ve 3 světových jazycích zajišťuje průvodcovskou činnost v místě působení zprostředkovává ubytovací činnost v ČR zprostředkovává průvodcovskou činnost v ČR

22 KATEGORIE B: (***) oblastní informační centrum centrum je otevřeno po celý rok podává informace o celém regionu (oblasti) otevírací doba činí 6 dní v týdnu poskytuje bezplatně verbální informace o oblasti (regionu) ve 2 světových jazycích zprostředkovává průvodcovskou a ubytovací činnost je vybaveno výpočetní technikou vhodnou k napojení do informační sítě A.T.I.C. ČR

23 KATEGORIE C: (**) místní celoroční informační centrum centrum je otevřeno po celý rok podává informace o místě své působnosti otevírací doba činí 5 dní v týdnu poskytuje bezplatně verbální informace o místě minimálně v 1 světovém jazyce

24 KATEGORIE D: (*) sezónní informační centrum centrum není otevřeno po celý rok, slouží k podávání informací v sezóně otevírací doba činí minimálně 5 dní v týdnu poskytuje bezplatně verbální informace o místě minimálně v 1 světovém jazyce

25 Kontrolní otázky: Kde vznikají TIC? v místech a střediscích CR Jak jsou označena pracoviště TIC? značkou „i“ S kým spolupracují TIC při vytváření a prodeji produktů CR? s místními podnikateli a veřejnou správou Na jaké dvě základní skupiny se dělí činnost TIC? hlavní činnost: bezplatné poskytování informací doplňková činnost: služby poskytované za úplatu

26 Co patří k doplňkové činnosti TIC? prodej dopravních cenin, přeprava v cílovém místě a do jeho okolí, organizování vycházek, výletů, zájezdů, poskytování služeb místních průvodců, prodej vstupenek, cestovní literatury, pohlednic, vydávání tištěných informací / turistických příruček, kalendářů akcí, rezervace služeb CR s využitím informačních technologií Z čeho je financována hlavní činnost TIC? z veřejných zdrojů Z čeho je financována doplňková činnost TIC? z tržeb za tuto činnost

27 Z čeho je financována realizace konkrétních projektů TIC? z financí od soukromých investorů, z grantů, z dotací z veřejných fondů Co musí zajistit vybavení TIC? minimální standard poskytovaných informací Jaká asociace sdružuje TIC? A.T.I.C. ČR Jaké kategorie TIC – členů A.T.I.C. existují? A - republikové informační centrum (****) B - oblastní informační centrum (***) C - místní celoroční informační centrum (**) D - sezónní informační centrum (*)

28 Zdroje: ORIEŠKA, J. Technika služeb cestovního ruchu. 1. vyd. Praha: Idea servis, 1999. ISBN 80-85970-27-9. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:National_Park_Service_sample_pictogra phs.svg?uselang=cs MAIKAY. Fernando. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Informaci%C3%B3n_del_Centro_Comer cial.jpg?uselang=cs LAURENSVANLIESHOUT. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Picto_info_01.png?uselang=cs HLÁVKA, Miloš. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P5068058-Tschernoschin-2012-05-06- Infopark.JPG?uselang=cs

29 HLÁVKA, Miloš. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tschernoschin-2012-05-06- Infopark-1.JPG?uselang=cs Hlávka, Miloš. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:P5068057-Tschernoschin- 2012-05-06-Infocentrum.JPG?uselang=cs Hlávka, Miloš. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tschernoschin-2012-05-06- Infopark-2.JPG?uselang=cs LONSPA. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turisticky_denik.jpg?uselang=cs LONSPA. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turistick%C3%A1_vizitka_popis.jpg?usel ang=cs LONSPA. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Turistvizitky_mapa.jpg?uselang=cs

30 [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinec_028.jpg?uselang=cs [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trinec_012.jpg?uselang=cs [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mict_-_LOGO_- _2verze_(2).jpg?uselang=cs [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MIC_001.jpg?uselang=cs [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MIC_003.jpg?uselang=cs [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:MIC_004.jpg?uselang=cs POLÁK, Jan. [cit. 2013-04-01]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jind%C5%99ichovice_pod_Smrkem,_inf orma%C4%8Dn%C3%AD_centrum_elektr%C3%A1ren.jpg?uselang=cs


Stáhnout ppt "Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pauserová. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802-4785. Provozuje."

Podobné prezentace


Reklamy Google