Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VITICE okres KOLÍN,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VITICE okres KOLÍN,"— Transkript prezentace:

1 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VITICE okres KOLÍN,

2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA

3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA - INFORMACE Základní škola se nachází ve středu obce Vitice. Zřizovatelem školy je Obec Vitice. Je určena pro žáky 1. - 5. ročníku, školu navštěvují žáci z blízkého okolí. Součástí areálu školy je mateřská škola a školní jídelna, kde se stravují i cizí strávníci. V těsné blízkosti školy je venkovní bazén, o jehož údržbu se stará zřizovatel.

4 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – POPIS ŠKOLY Objekt školy má 2 učebny, školní družinu, tělocvičnu a šatnu: -učebna sloužící k hlavním výukovým programům -učebna sloužící k hudebním a výtvarným činnostem -učebna s výpočetní technikou umístěná ve školní družině. Škola dále disponuje touto informační technologií: -interaktivní tabule - výukové tablety.

5 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŽÁCI 1/3 V současné době je v 1. – 5. ročníku zapsáno 15 žáků. Žáci jsou vzděláváni podle ŠVP,, Naše školička“. Ve škole klademe důraz na přátelské prostředí a individuální přístup k žákům. Žáci mají možnost navštěvovat školní družinu, jsou i bezplatně vybavováni pomůckami.

6 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŽÁCI 2 / 3 Menší počet žáků ve třídě je dobrým předpokladem pro vytváření příznivého sociálního klimatu. Žáci naší školy se dobře znají a starší se učí přirozenou cestou pomáhat mladším spolužákům. Rodinná atmosféra učí žáky samostatnosti, toleranci, vzájemné pomoci, soustředěnosti i za mírného ruchu. Přínosná je i lepší péče o žáka ze strany pedagoga a upevňování vztahu učitel – žák- rodič. Nevyskytují se závažné kázeňské problémy.

7 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – ŽÁCI 3 / 3 Někteří z žáků se účastní matematické olympiády,,Cvrček“ a,,Logické olympiády“ nebo informatické soutěže,,Bobřík informatiky“. Velmi dobré výsledky máme i u žáků s vývojovými poruchami učení. Jsou vzděláváni podle individuálního vzdělávacího plánu a mají k dispozici asistenta pedagoga.

8

9 Fotografie 8 z 21 STORNO Další

10

11

12 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – PROJEKTY Škola je také zapojena do projektu: -,,Ovoce do škol“ (ovoce a zelenina) -školního programu,,Školní mléko“ (mléčné výrobky podporované EU – Mléko pro evropské školy). -projektu EU,,Sdílené radosti a strasti základních škol ORP Český Brod“, kde byl žákům k dispozici logoped, psycholog a speciální pedagog. Další krátkodobé projekty: -Zdravá 5 (stravování), -Muzikoterapie ( hudba), -Canisterapie ( pes) Základní škola spolu s Mateřskou školou se zapojila do sběru víček od PET lahví, které jsou zasílány nemocnému dítěti.

13

14

15

16 ZÁKLADNÍ ŠKOLA – VEŘEJNÁ PREZENTACE Škola se prezentuje na stránkách obce http://www.obecvitice.cz/, kde jsou umisťovány fotografie z pořádaných akcí a důležité informace pro rodiče, a to i v oblasti stravování. K prezentaci školy je využíván i Kolínský deník. Spolupracuje i s místními hasiči Vitice a JSDH Kšely, Pečovatelským domem ve Viticích a Mysliveckým sdružením Vitice.

17

18

19 MATEŘSKÁ ŠKOLA

20 MATEŘSKÁ ŠKOLA - INFORMACE Cílem mateřské školy je spokojené, nebojácné dítě, jemuž se snažíme naslouchat a které je připravené pro vstup do základní školy. Kapacita mateřské školy je 28 dětí věkově smíšených. Děti jsou vzdělávány dle Školního vzdělávacího programu,, Díváme se kolem sebe“, který vychází z Rámcového programu pro mateřské školy.

21 MATEŘSKÁ ŠKOLA – POPIS ŠKOLY V roce 2015 byla budova mat. školy zateplena a také proběhla výměna oken. Takto byl ošetřen i hospodářský pavilon školy. Prostory mateřské školy jsou dostatečné a jsou postupně vybavovány novými didaktickými pomůckami. Děti mají k dispozici i interaktivní tabuli a dětské tablety.

22 MATEŘSKÁ ŠKOLA - DĚTI Děti mají pravidelný denní rytmus a řád, který reaguje na aktuální situaci a potřebu dětí, rodičů i školy. Dále se snažíme naplňovat potřeby dětí, aby se cítily šťastně a spokojeně. Všechny děti mají rovnocenné postavení, žádné z nich není zvýhodňováno ani znevýhodňováno. Jakékoliv projevy nerovnosti, podceňování a zesměšňování dětí jsou nepřípustné.

23

24

25

26 MATEŘSKÁ ŠKOLA – VEŘEJNÁ PREZENTACE Mateřská škola spolupracuje se zřizovatelem, základní školou, hasiči z Vitic i JSDH Kšely, Mysliveckým sdružením Vitice, Mateřskou školou Kozojedy a i s odborníky poskytujícími pomoc zejména při řešení individuálních výchovných a vzdělávacích problémů / depistáž/. K prezentaci dětských výrobků a akcí slouží nástěnka ve školce, vitrína v obci a internetové stránky obce.

27

28 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ZÁVĚR Dětem poskytujeme plnohodnotnou a vyváženou stravu. Je dodržována zdravá technologie přípravy pokrmů a nápojů. Pro dodržování pitného režimu mají děti v nabídce sladký i nesladký nápoj. Škola podporuje výuku cizích jazyků (anglický jazyk) již od věku 3 let. Rodiče jsou pravidelně informováni o prospívání jejich dětí v individuálních pokrocích a rozvoji učení. Domlouvají se na společném postupu při výchově a vzdělávání dětí.

29 Rádi vás v naší škole přivítáme a pochlubíme se tím, co již umíme. Děkujeme, učitelský sbor


Stáhnout ppt "ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA VITICE okres KOLÍN,"

Podobné prezentace


Reklamy Google