Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Základní škola a Mateřská škola Šebrov

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Základní škola a Mateřská škola Šebrov"— Transkript prezentace:

1 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
PROJEKT:    Škola podporující zdraví

2 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Jsme neúplnou málotřídní školou s 1. až 5. ročníkem Součástí školy je i škola mateřská. ZŠ vzdělává v pěti ročnících 41 dětí MŠ vychovává 35 dětí Budova školy se nachází ve středu obce Šebrov-Kateřina, pochází z roku 1913 a je téměř kompletně zrekon- struovaná

3 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Na vzhledu školy se podílejí ve velké míře také žáci Ve třídách jsou hrací a odpočinkové koutky

4 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
V době přestávek mohou žáci využívat všech prostor školy (po dobu vyučování jsou jim k dispozici nápoje ve školní jídelně a ve 2.patře) odpočinkové koutky chodby učebnu PC

5 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
dětské hřiště dvůr školy školní zahradu

6 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Škola má školní družinu, žáci mohou navštěvovat velké množství kroužků Stáváme se komunitním centrem vesnice a akce pořádané naší školou jsou téměř jedinými kulturními akcemi v obci

7 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Důvody k vytvoření projektu „Škola podporující zdraví“ vytvořit co nejpříznivější prostředí pro zdárný fyzický a psychický vývoj dítěte ozdravění celkové atmosféry MŠ a ZŠ častější pobyt dětí na čerstvém vzduchu, uspořádání několika celodenních pobytů ve volné přírodě vzbudit větší zájem rodičů o spolupráci nové kontakty s ostatními zařízeními a spolupráci s odborníky poukázat na jeden z nejdůležitějších ukazatelů vývoje dítěte udělat co nejvíce pro děti, které mají v rodině malou motivaci ke zdravému životnímu stylu vytvářet dětem ještě pestřejší náplň s ozdravným zaměřením

8 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: 1. POHODA PROSTŘEDÍ Vytvoření takového věcného prostředí – inspirativního a přínosného, ve kterém by se všichni účastníci výchovně-vzdělávacího procesu cítili příjemně (pohoda věcného prostředí): - vybudování školní knihovničky a čtenářského koutku - rekonstrukce školní šatny - rekonstrukce školní jídelny - větší využití potenciálu školní zahrady - spolupráce při vybudování víceúčelové haly

9 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: Budování a udržení pozitivních mezilidských vztahů, pohody ve třídách i v pedagogickém sboru, prostoru k otevřené komunikaci (pohoda sociálního prostředí): - aktivity rozvíjející tělesnou zdatnost, smysl pro fair play, posilující positivní vztahy mezi žáky (školní olympiády, turistické výlety do přírody,..) - každoroční projekt k prevenci sociálně patologických jevů - akce zapojující rodiče do aktuálního dění ve škole - DVPP ve souladu s koncepčními záměry školy

10 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: Organizace školních činností tak, aby byly v souladu s rytmicitou biologických funkcí i požadavky zdravého životního stylu (pohoda organizačního prostředí): - dovybavení a využívání „učebny“ na školní zahradě - zařazení relaxačních chvilek a pobytu venku během vyučování - pokračování aktivit „Zdravého vaření“ – kroužek, pravidelné diskuse s dětmi, projektové dny, dodržování pitného režimu

11 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: 2. ZDRAVÉ UČENÍ Praktická využitelnost toho, co se žáci naučí; přechod od znalostí k dovednostem (smysluplnost) - začlenění prvků prožitkového učení, dramatické výchovy, využívání IT prostředků ve výuce, presentace prací žáků na webových stránkách - zařazování exkurzí, besed, vycházek, výletů … - pravidelná aktualizace ŠVP, propojení obsahů jednotlivých předmětů - vypracování projektů s finanční podporou JMK, MŠMT

12 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: Taková nabídka obsahů učiva, která počítá a pracuje s pojmem přiměřenost ve všech významem (možnost výběru, přiměřenost) - aktivity rozvíjející jak rozumovou, tak i sociální a citovou složku výchovy dětí - zařazovat prvky etické výchovy, multikulturní výchovy - realizovat prvky skupinového učení - zájmová činnost reagující na aktuální potřeby a zájmy

13 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: Motivovat žáky ke vzájemné spolupráci a spoluúčasti na dění ve škole (spoluúčast a spolupráce) - akce, projekty i mimoškolní aktivity rozvíjející spolupráci mezi ročníky/třídami i mezi učiteli - nadále poskytovat žákům, učitelům i rodičům možnost vyjadřovat se k dění ve škole – zastáváme přístup „otevřených dveří“

14 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: Vytvářet ve škole nesoutěživé prostředí s bohatou zpětnou vazbou, rozvíjet sebedůvěru a samostatnost (motivující hodnocení) - nadále vést žáky k sebekontrole, hodnocení a sebehodnocení - poskytovat okamžitou zpětnou vazbu, využívat kombinovaného hodnocení - zavést školní, třídní a žákovská portfolia

15 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: 3.OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ Rozvíjet model demokratického společenství založeného na principech svobody a odpovědnosti, spravedlnosti a dodržování pravidel, spoluúčasti a spolupráci (škola-model demokratického společenství) - zavedeme schránku důvěry - zlepšíme činnost Školské rady s ohledem na větší účast rodičů na životě školy - nadále budeme informovat žáky o dění ve škole, diskutovat s nimi a aktivně je zapojovat do života školy

16 Základní škola a Mateřská škola Šebrov
Cíle našeho Rámcového projektu: Dále poskytovat zázemí volnočasovým aktivitám dětí i dospělých, pořádat školní akce pro širokou veřejnost a nadále se podílet na kulturních programech při akcích v obci (škola-model kulturní a vzdělávací středisko obce) - navázat spolupráci s místní knihovnou i knihovnou v Blansku - zlepšit spolupráci se školami v okolí - zlepšit presentaci školy na webových stránkách i v místním a regionálním tisku

17 Základní škola a Mateřská škola Šebrov


Stáhnout ppt "Základní škola a Mateřská škola Šebrov"

Podobné prezentace


Reklamy Google