Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

DO 15. 3. 2016 PODAT P Ř IHLÁŠKU NA SŠ  2 p ř ihlášky na dv ě SŠ  2 p ř ihlášky na 1 SŠ - dva obory – vzor vypln ě né p ř.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "DO 15. 3. 2016 PODAT P Ř IHLÁŠKU NA SŠ  2 p ř ihlášky na dv ě SŠ  2 p ř ihlášky na 1 SŠ - dva obory – vzor vypln ě né p ř."— Transkript prezentace:

1 DO 15. 3. 2016 PODAT P Ř IHLÁŠKU NA SŠ  2 p ř ihlášky na dv ě SŠ  2 p ř ihlášky na 1 SŠ - dva obory www.cermat.czwww.cermat.cz – vzor vypln ě né p ř ihlášky, … Přijímací řízení na SŠ 2015/2016 (prezentaci vypracovala Mgr. Jana Němcová)

2 1. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA  pokud ř editel školy rozhodl, že se p ř ijímací zkouška koná  Na dobu od 22. dubna do 30. dubna je sjednocen termín p ř ijímacích zkoušek v 1. kole p ř ijímacího ř ízení.  V p ř ípad ě rozhodnutí o jejím konání jsou stanoveny nejmén ě 2 termíny zkoušky 1. kola p ř ijímacího ř ízení.  zvolený termín se do p ř ihlášky vypl ň uje

3 2. POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ  celostátní, jednotné – test z Č J a M  pokud se škola dobrovoln ě p ř ihlásila  termín 15. 4. 2016, náhradní 13. 5. 2016  seznam p ř ihlášených škol do pokusného ov ěř ování na www.cermat.czwww.cermat.cz  Ov ěř ování je ur č eno pro uchaze č e obor ů vzd ě lání kategorie: K (gymnázia), M (tzv. maturitní obory SOŠ), L0 (maturitní obory, kde je sou č ástí vzd ě lávání odborný výcvik)  žádný termín se do p ř ihlášky nevypl ň uje

4 ZÁPISOVÝ LÍSTEK Vydává: ZŠ OK Ř ÍŠKY proti podpisu zákonného zástupce (vypln ě ný zápisový lístek s osobními údaji žáka potvrdí v souladu s § 60a odst. 5 školského zákona, údaj o st ř ední škole vypl ň uje žák až na základ ě p ř ijetí ke vzd ě lávání) Význam podání zápisového lístku: Uchaze č podáním zápisového lístku potvrzuje sv ů j úmysl vzd ě lávat se v dané st ř ední škole (§ 60a odst. 6 školského zákona). Odevzdání zápisového lístku: do 10 pracovních dn ů od rozhodnutí o p ř ijetí Uplatnit ho lze jen jednou (zp ě tvzetí je možné pouze v p ř ípad ě p ř ijetí na základ ě odvolání).

5 ODVOLACÍ ŘÍZENÍ ve lh ů t ě 3 pracovních dn ů od doru č ení rozhodnutí prost ř ednictvím ř editele SŠ (je možné zaslat poštou i poslední den lh ů ty)


Stáhnout ppt "DO 15. 3. 2016 PODAT P Ř IHLÁŠKU NA SŠ  2 p ř ihlášky na dv ě SŠ  2 p ř ihlášky na 1 SŠ - dva obory – vzor vypln ě né p ř."

Podobné prezentace


Reklamy Google