Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: l. ročník oborů Technické lyceum,

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: l. ročník oborů Technické lyceum,"— Transkript prezentace:

1 Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: l. ročník oborů Technické lyceum, Strojírenství, Ekonomika a podnikání a Provoz a ekonomika dopravy Vzdělávací oblast: Základy společenských věd - Politologie Název učebního materiálu: Volební chování Jméno autora: Mgr. Zděnka Němečková Datum vytvoření : 1. 9. 2012 Reg.č. projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0627

2 Klíčová slova: Volební chování, voliči, politika Anotace: Žáci se naučí základní poznatky o procesu volebního chování nejen politiků, ale také voličů. Metodické pokyny: Řízeným rozhovorem žáci pracují s texty a obrázky.

3 Volební chování Chování voličů i politiků; vztah voličů a politiky jsou ovlivněny jak chováním politiků vůči veřejnosti, tak dalšími faktory ovládajícími voliče jako je pohlaví, třída, rasa, etnikum a dalšími. Samotná demokracie naznačuje boj politiků o voliče skrze některé prostředky. Samotné volby předznamenávají akt převodu vůle lidu na jím zvolené zástupce. Voliči určují požadavky a hodnoty, které politici musejí reprezentovat.

4 Teorie volebního chování Teorie třídního hlasování - Vychází z Marxova učení o třídním dělení pocházející z 19. století. Je založena na předpokladu, že každý má příslušnost k sociální třídě a díky tomuto dělení můžeme voliče rozvrstvit po pravo - levém volebním spektru. I když má teorie širokou aplikovatelnost, v současné době dochází ke stírání sociálních rozdílů a v rozvinutých demokratických státech tvoří největší část voličů střední třída. Uplatnitelnost má i teorie stranické identifikace.

5 Teorie stranické identifikace Voliči volí takovou stranu s níž se identifikují (sympatizují s ní, jsou k ní vymezeni pozitivním vztahem) Pokud volič není ovlivněn nějakou krátkodobou aférou své strany, je téměř jisté, že se přikloní ve volbě k ní, spíše než k jiné straně Mezi voličem a stranou se vytvoří citová vazba, která určitým způsobem kopíruje jeho názor, zároveň je však volič formován svou stranickou příslušností k určité straně Model vyvinut v USA, avšak zde je specifické prostředí volebního systému a při pokusu o aplikaci na evropské demokracie zčásti neuspěl

6 Zděděná stranická identifikace Stranická identifikace se „dědí“. Některé studie prokázaly souvislost mezi stranickou identifikací rodičů a zděděnou stejnou stranickou identifikací dětí. Názory potomků se v procesu socializace v dospělém životě mohou měnit, avšak pokud se rodiče identifikují se stejnou stranou, je pravděpodobnost, že dítě si v dospělosti zachová rodinnou stranickou identifikaci ze 75 %. 7 75 %

7 Volební témata Ústup stranické identifikace a volba podle volebních témat Každý volič má v sobě zakódována témata, která jsou pro něj důležitá Hlas pak dává volič straně, která má pro něj nejpříznivější názor k jeho prioritnímu tématu Na základě teorie racionální volby se rozhoduje podle toho, která strana mu přinese maximální užitek Například práva gayů. Specifická skupina, která usiluje o co nejpříjemnější podmínky pro svou skupinu.

8 Ovlivnění podle volebních témat Aby volič mohl volit podle tématu, musí se alespoň minimálně orientovat v politice. Téma může ovlivňovat jedince, pokud: 1.Volič si existenci tématu (problému) uvědomuje. 2.Přisuzuje mu nějakou váhu. 3.Zná pozici jednotlivých stran k tématu. Podle některých je však volba podle tématu přeceňována, jelikož se priority člověka vyvíjejí a mění v průběhu doby, stejně jako se mění názor stran na tyto témata (témata upadají do pozadí).

9 Charisma lídra K volbě může dopomoci i kvalitně zvolený vůdce strany, který má dobře zvládnutý mediální obraz. Nejvíce se kvalitní PR (public relations – vztahy s veřejností) odráží ve většinových systémech, kdy vítězí jeden kandidát. Nejvíce je vidět volené podle charisma lídra při prezidentských volbách v USA, kdy špatně nastavená kampaň může stát kandidáta křeslo prezidenta. V současné době lze ale tyto tendence volení charismatického vůdce vidět i v parlamentních demokraciích.

10 Volební chování Jaká teorie volebního chování je pro Vás nejpřijatelnější? Pokuste se zhodnotit prioritní témata, která by Vás ve volebních programech oslovila.

11 Modelová situace Vůdce č. 1 Transparentní minulost, angažovanost v sociálním odvětví, zároveň dbá na ekonomickou udržitelnost. Pohybuje se na středolevé straně pol. spektra. Zaměřuje se především na témata jako jsou důchodové reformy, posilování sociálně slabých, včetně podporování základních hodnot jako je rodina a stát. Věnuje se i tématům týkajících se střední třídy, ale není to priorita. K problematice gay komunity se nevyjadřuje, spíše se však staví proti (adopci, sňatku). Vůdce č. 2 Dobré PR, mediální obraz bez poskvrnky, avšak minulost de facto ne příliš transparentní. Podporuje spíše vyšší střední třídu, sociální témata nezanedbává, spíše se k nim staví pesimističtější pravicovou perspektivou. Prezentuje se poměrně moderní v některých ohledech i neoliberální politikou (práva gayské komunity), ale skrytě je spíše konzervativní.

12 Modelová situace 1)Vůdce č.1 Vůdce č.2 Koho by jste volili spíše a proč? Který faktor je pro Vás klíčový např. při volbě v 2. kole do senátu?

13 Zdroje ŠÍMA, P. (2010): Volební chování mladých v České republice ve volbách do Poslanecké sněmovny v roce 2006 prizmatem klasických teorií. Brno: Masarykova univerzita

14 Zdroje obrázky http://zpravy.idnes.cz/s-hudebnikem-a-textarem-vratislavem-brabencem- o-husitech-mravencich-a-slovem-i-o-plasticich-gxv- /zpr_archiv.aspx?c=A100324_165446_kavarna_chu http://zpravy.idnes.cz/s-hudebnikem-a-textarem-vratislavem-brabencem- o-husitech-mravencich-a-slovem-i-o-plasticich-gxv- /zpr_archiv.aspx?c=A100324_165446_kavarna_chu http://fashon4men.blogspot.cz/2011/03/bernardo-velasco.html


Stáhnout ppt "Průvodní list Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací materiál: Prezentace Určen pro: l. ročník oborů Technické lyceum,"

Podobné prezentace


Reklamy Google