Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy."— Transkript prezentace:

1

2 Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem K dosažení úspěšnosti na poli vědy, výchovy a vzdělávání je pro KZ nezbytné se opírat o dlouhodobou partnerskou spolupráci s renomovanými institucemi v této oblasti K dosažení úspěšnosti na poli vědy, výchovy a vzdělávání je pro KZ nezbytné se opírat o dlouhodobou partnerskou spolupráci s renomovanými institucemi v této oblasti

3 Do sítě spolupracujících institucí spadají fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení v Praze, Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústavy Akademie věd České republiky, Národní lékařská knihovna a další tuzemské instituce, zabývající se vědeckovýzkumnou činností a výukou ve zdravotnictví Do sítě spolupracujících institucí spadají fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Českého vysokého učení v Praze, Univerzity J.E.Purkyně v Ústí nad Labem, Ústavy Akademie věd České republiky, Národní lékařská knihovna a další tuzemské instituce, zabývající se vědeckovýzkumnou činností a výukou ve zdravotnictví Dosud nemáme formálně vytvořenou partnerskou síť v zahraničí Dosud nemáme formálně vytvořenou partnerskou síť v zahraničí

4 Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se soustřeďuje na výuku bakalářských oborů všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapie a fyzioterapie Dlouhodobá spolupráce s Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se soustřeďuje na výuku bakalářských oborů všeobecná sestra, porodní asistentka, ergoterapie a fyzioterapie S Českým vysokým učením technickým v Praze spolupracujeme na výuce studentů biomedicínského inženýrství a příbuzných oborů S Českým vysokým učením technickým v Praze spolupracujeme na výuce studentů biomedicínského inženýrství a příbuzných oborů Poskytujeme zázemí pro praktickou výuku středních a vyšších odborných zdravotnických škol Poskytujeme zázemí pro praktickou výuku středních a vyšších odborných zdravotnických škol

5 Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ je jedním ze 3 největších neuniverzitních pracovišť v ČR, zaměřených na celoživotní vzdělávání ve zdravotnictví, ve většině lékařských oborů mají pracoviště KZ nejvyšší stupeň akreditace k výuce Centrum výchovy a dalšího vzdělávání KZ je jedním ze 3 největších neuniverzitních pracovišť v ČR, zaměřených na celoživotní vzdělávání ve zdravotnictví, ve většině lékařských oborů mají pracoviště KZ nejvyšší stupeň akreditace k výuce Na smluvním základě probíhá v nemocnicích KZ pregraduální výuka studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze Na smluvním základě probíhá v nemocnicích KZ pregraduální výuka studentů lékařských fakult Univerzity Karlovy v Praze

6 KZ se angažuje v národních projektech telemedicíny a eHealth KZ se angažuje v národních projektech telemedicíny a eHealth Světového úspěchu dosáhla v oblasti 3D FullHD videokonferencí a přenosů z operací napříč kontinenty, při kterých spolupracuje se sdružením vysokých škol a Akademie věd ČR CESNET Světového úspěchu dosáhla v oblasti 3D FullHD videokonferencí a přenosů z operací napříč kontinenty, při kterých spolupracuje se sdružením vysokých škol a Akademie věd ČR CESNET

7 1.Projekty na budování infrastruktury univerzitní nemocnice 2.Nová výzva Interní grantové agentury MZ ČR 3.Hledání cest k získání maximální veřejné podpory na vědu a výzkum 4.Podpora kongresové činnosti 5.Podpora publikační činnosti 6.Motivování zaměstnanců k vědeckovýzkumné činnosti 7.Společná pracoviště se spolupracujícími institucemi 8.Prohloubení spolupráce s FZS UJEP a dalšími partnery

8 Opětovné podávání přepracovaných projektů (např. OP VK MŠMT), které v předchozích výzvách neuspěly Opětovné podávání přepracovaných projektů (např. OP VK MŠMT), které v předchozích výzvách neuspěly Příprava nových projektů (např. Fond rozvoje CESNET) Příprava nových projektů (např. Fond rozvoje CESNET) Spolupráce s partnerskými institucemi Spolupráce s partnerskými institucemi

9 Nová soutěž ve Výzkumu a vývoji Interní grantové agentury MZ (IGA MZ) pro léta 2013 - 2015 (VES 2013) bude vyhlášena v průběhu (koncem) měsíce května 2012 Nová soutěž ve Výzkumu a vývoji Interní grantové agentury MZ (IGA MZ) pro léta 2013 - 2015 (VES 2013) bude vyhlášena v průběhu (koncem) měsíce května 2012 Soutěžní lhůta (pro podávání Žádostí) bude min. 43 dní od vyhlášení výzvy Soutěžní lhůta (pro podávání Žádostí) bude min. 43 dní od vyhlášení výzvy Počátek řešení (financování) projektů cca květen 2013 Počátek řešení (financování) projektů cca květen 2013

10 Přes pravděpodobné krácení rozpočtu na rok 2013 by prostředky na novou soutěž měly korespondovat s rokem letošním Přes pravděpodobné krácení rozpočtu na rok 2013 by prostředky na novou soutěž měly korespondovat s rokem letošním V závislosti na celkovém počtu podaných žádostí, bude úspěšnost 20-30%, což je cca 150- 180 přijatých projektů V závislosti na celkovém počtu podaných žádostí, bude úspěšnost 20-30%, což je cca 150- 180 přijatých projektů Ale vše se bude odvíjet od schválených financí ze SR Ale vše se bude odvíjet od schválených financí ze SR

11 Spolupráce s partnerskými institucemi Spolupráce s partnerskými institucemi Vytváření společných pracovišť přednostně v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. Vytváření společných pracovišť přednostně v nemocnicích Krajské zdravotní, a.s. Vytvoření instituce optimalizované pro příjem veřejných prostředků v oblasti vědy a výzkumu Vytvoření instituce optimalizované pro příjem veřejných prostředků v oblasti vědy a výzkumu

12 Poskytování nadstandardního servisu pořadatelům Poskytování nadstandardního servisu pořadatelům – Organizační pomoc (úplná nebo částečná organizace celé akce) – Technický servis (multimediální a ICT technologie, včetně videokonferencí, grafické práce, foto a videodokumentace) – Publikační servis (prezentace, postery, sborníky) – Propagace (záštity, mediální partneři, tiskové konference, noviny a časopisy, web) – Finanční pomoc

13 Standardizace parametrů odborných akcí s cílem zvyšování kvality Standardizace parametrů odborných akcí s cílem zvyšování kvality Zavedení služeb usnadňujících pořádání odborných vědeckých konferencí, včetně elektronizace recenzního řízení Zavedení služeb usnadňujících pořádání odborných vědeckých konferencí, včetně elektronizace recenzního řízení Propagace akcí – vytvoření společného portálu, bez ohledu na formu organizačního zajištění (KZ, oddělení KZ, UJEP, organizační agentury, komerční firmy, spolupořadatelé, jednorázové, putovní či místní pravidelné akce) Propagace akcí – vytvoření společného portálu, bez ohledu na formu organizačního zajištění (KZ, oddělení KZ, UJEP, organizační agentury, komerční firmy, spolupořadatelé, jednorázové, putovní či místní pravidelné akce)

14

15 Časopis Intelekt pro podporu biomedicínského výzkumu Časopis Intelekt pro podporu biomedicínského výzkumu – Intelekt bude odborným recenzovaným periodikem Definice odborného recenzovaného periodika Definice odborného recenzovaného periodika – Odborným periodikem je recenzovaný vědecký časopis s redakční radou, která je tvořena z nadpoloviční většiny nezávislými redaktory, tj. redaktory, kteří nejsou zaměstnanci vydavatele a který je recenzován. – Časopis je vydáván jako periodická publikace v tištěné nebo elektronické podobě a má přidělen ISSN kód. – Odborným periodikem není denní tisk ani populárně naučný časopis.

16 Časopis Intelekt pro podporu biomedicínského výzkumu Časopis Intelekt pro podporu biomedicínského výzkumu – Bude mít primárně elektronickou formu – Tištěná podoba bude v množství a periodicitě podle finančních možností a potřeby šířena např. účastníkům konferencí (jako sborník) a především do odborných knihoven jako povinný výtisk. – Vycházet bude min. 1 x ročně.

17 Časopis Intelekt pro podporu biomedicínského výzkumu Časopis Intelekt pro podporu biomedicínského výzkumu V elektronické podobě vytvořen pomocí Open Journal Systems (OJS), viz. http://pkp.sfu.ca/?q=ojs, tento systém zajišťuje kompletní workflow a další náležitosti odborných recenzovaných periodik, včetně vícejazyčných. V elektronické podobě vytvořen pomocí Open Journal Systems (OJS), viz. http://pkp.sfu.ca/?q=ojs, tento systém zajišťuje kompletní workflow a další náležitosti odborných recenzovaných periodik, včetně vícejazyčných. Časopis bude publikován pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czech Republic License jako Open Access Journal indexovaný min. v Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/). Časopis bude publikován pod licencí Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Czech Republic License jako Open Access Journal indexovaný min. v Directory of Open Access Journals (http://www.doaj.org/).

18

19 Podpora studií Ph.D. Podpora studií Ph.D. Lékaři KZ s vědeckou hodností mohou získat 15. platovou třídu Lékaři KZ s vědeckou hodností mohou získat 15. platovou třídu Nová tradice Výročních vědeckých konferencí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spojených s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z této nemocnice. Nová tradice Výročních vědeckých konferencí Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, spojených s předáním ocenění za nejlepší výsledky v oblasti vědy a výzkumu nejúspěšnějším jednotlivcům a kolektivům z této nemocnice. Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. každoročně Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let (Cena ředitele KZ), Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) a Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (Cena hlavní sestry KZ). Zároveň jsou hodnoceny výsledky všech primariátů nemocnic KZ a sestavovány žebříčky nejúspěšnějších pracovišť Pro stimulaci publikační a vědecké činnosti vyhlašuje Vědecká rada Krajské zdravotní, a. s. každoročně Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů nad 35 let (Cena ředitele KZ), Cenu za nejlepší vědeckou práci lékařů do 35 let (Cena náměstka pro zdravotní péči KZ) a Cenu za nejlepší vědeckou práci nelékařských zdravotnických pracovníků (Cena hlavní sestry KZ). Zároveň jsou hodnoceny výsledky všech primariátů nemocnic KZ a sestavovány žebříčky nejúspěšnějších pracovišť

20 Příprava centra biomedicínského inženýrství (ve spolupráci s ČVUT) Příprava centra biomedicínského inženýrství (ve spolupráci s ČVUT) Příprava centra translační medicíny (ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR) Příprava centra translační medicíny (ve spolupráci s Ústavem experimentální medicíny AV ČR) Příprava biomedicínského centra (ve spolupráci s UJEP) Příprava biomedicínského centra (ve spolupráci s UJEP)

21 Biomedicínské centrum zastřešující biomedicínský výzkum v celém Ústeckém kraji Biomedicínské centrum zastřešující biomedicínský výzkum v celém Ústeckém kraji Prohloubení spolupráce s 3. lékařskou fakultou UK a dalšími lékařskými fakultami nad rámec společné organizace výuky Prohloubení spolupráce s 3. lékařskou fakultou UK a dalšími lékařskými fakultami nad rámec společné organizace výuky Rozvoj spolupráce se zahraničními partnery Rozvoj spolupráce se zahraničními partnery

22 Biomedicínské centrum Biomedicínské centrum – Cílem projektu je vytvoření společného centra, plnícího roli vzdělávacího zařízení, výzkumné instituce a zdravotnického zařízení, zastřešujícího subjekty, sídlící v Ústeckém kraji a zabývající se biomedicínským výzkumem, vysokoškolským vzděláváním a špičkovou zdravotní péčí. – Biomedicínské centrum se má stát partnerem renomovaných univerzitních a vědeckovýzkumných institucí tuzemských i zahraničních, schopným řešit vědeckovýzkumné úkoly na základě získaných výzkumných grantů, klinických studií, z dalších veřejných prostředků i na komerčním principu.

23 Biomedicínské centrum Biomedicínské centrum – V první etapě bude Biomedicínské centrum zejména zpřístupňovat, propagovat, podporovat a spoluorganizovat odborné aktivity na poli vědy a výzkumu Krajské zdravotní, a.s., Fakulty zdravotnických studií Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a jejich partnerských institucí.

24

25 Rádi bychom pořádali více společných odborných konferencí a seminářů a zvyšovali jejich kvalitu Rádi bychom pořádali více společných odborných konferencí a seminářů a zvyšovali jejich kvalitu Rádi bychom společně usilovali o grantové prostředky z Rámcových programů EU pro vědu a výzkum (FP) a dalších dotačních zdrojů Rádi bychom společně usilovali o grantové prostředky z Rámcových programů EU pro vědu a výzkum (FP) a dalších dotačních zdrojů Rádi bychom společně publikovali Rádi bychom společně publikovali Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2012 Těšíme se na další spolupráci s Vámi v roce 2012

26 Ing. Martin Zeman, DMS Odbor vědy a výzkumu Krajská zdravotní, a.s. Sociální péče 3316/12A 401 13 Ústí nad Labem martin.zeman@kzcr.eu tel.: +420 477 117 900


Stáhnout ppt "Dlouhodobým záměrem KZ je vybudování nemocnice univerzitního typu jako střediska špičkové medicíny, zdravotnické vědy a výuky transformací z krajské Masarykovy."

Podobné prezentace


Reklamy Google