Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PLASTICKÁ MAZIVA strana Teoretická východiska1 - 12 Zkoušení plastických maziv13 - 22.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PLASTICKÁ MAZIVA strana Teoretická východiska1 - 12 Zkoušení plastických maziv13 - 22."— Transkript prezentace:

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PLASTICKÁ MAZIVA strana Teoretická východiska1 - 12 Zkoušení plastických maziv13 - 22

2 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti -jedná se o koloidní soustavy, v nichž spojitou /dispergující) fázi vytváří mazací olej a dispergovanou fází (zpevňovadlem) je tuhá látka, která ve formě souvislé kostry spojitě prostupuje kapalnou fází soustavy Výhody plastických maziv: 1)nevytékají z ložiska, hodí se i pro ložiska netěsná (ložisko má zaručeně dostatek maziva); 2)malé manipulační ztráty rozlitím a odstřikem (dobrá přilnavost); 3)mazací systém se plní v delších intervalech i u krátkodobého tukového mazacího systému; 4)mazivo je vhodné i pro přerušovaný a nárazový provoz; 5)vhodné pro mazání silně opotřebených součástí; 6)chrání před znečištěním; 7)dobré konzervační schopnosti (zejména u valivých ložisek).

3 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Nevýhody plastických maziv: 1)velký vnitřní odpor (zmenšují ve srovnání s olejem mechanickou účinnost převodu – zvýšení pracovní teploty); 2)mazivo nemůže odvádět teplo vzniklé třením mazaných ploch; 3)nedochází k odvádění mechanických nečistot. Složení plastických maziv základový olej + zpevňovadlo + aditiva = plastická maziva

4 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Základní složky plastických maziv 1)zahušťovadlo (např. kovová sůl vyšší mastné kyseliny); 2)tekuté mazivo - používají se základové oleje shodná jako u motorových a převodových olejů. 3)ingredience - používají se aditiva shodná jako u motorových a převodových olejů s důrazem na aditiva pro ochranu proti vysokému tlaku a opotřebení, aditiva pro ochranu proti korozi, aditiva proti stárnutí. Navíc se do plastických maziv mohou přidávat i aditiva na bázi pevné látky - Molybdendisulfid (MoS 2 ), Grafit (Uhlík C).

5 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zpevňovadla -zpevňovadlo je chemická přísada, která vytvoří houbovitou strukturu, ve které je olej uložen a v průběhu mazání je uvolňován mezi mazané plochy; -přidáním zpevňovadla do oleje přestane být olej kapalný a změní se v mast; -jako zpevňovadla jsou používány především soli lehkých kovů: lithium, sodík, vápník, méně častěji soli hliníku, baria, olova; -jako zpevňovadla jsou někdy používány i směsi solí (lithium / vápník); -rovněž existují zpevňovadla na odlišné bázi než jsou soli kovů - gely, bentonity, polyuretany.

6 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plastická maziva na bázi solí Lithia (Li) Nejčastěji používaný druh plastických maziv. Jsou odolná proti vodě a současně stabilní i při vysokých teplotách. Maziva lze používat v rozmezí teplot -20 °C až 130 °C. Maziva jsou obvykle označována jako víceúčelová. Plastická maziva na bázi solí Sodíku (Na) Mazivo není odolné proti vodě, jeho maximální provozní teplota je cca 100 °C. Plastická maziva na bázi solí Vápníku (Ca) Nejstarší druh plastických maziv. Jsou odolná proti vodě, avšak maximální provozní teplota je pouze cca 50 °C.

7 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konzistence Konzistence plastických maziv je obdoba viskozity u olejů. Konzistence udává měkkost / tuhost maziva. Konzistence je normována prostřednictvím NLGI tříd 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Čím vyšší číslo třídy, tím je mazivo tužší. Charakteristika plastických maziv 1)teplota skápnutí; 2)chemická a mechanická odolnost; 3)obsah popela; 4)korozivnost; 5)odolnost vůči vodě.

8 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti ZNAČENÍ PLASTICKÝCH MAZIV Příklad: K PF 2 K -30 Oblast použití maziva

9 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Složení základového oleje a aditiva

10 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Konzistence maziva - třída NLGI

11 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Maximální provozní teplota a odolnost proti vodě

12 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Odolnost vůči vodě

13 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Plastická maziva a jejich laboratorní zkoušení Při hodnocení plastických maziv (dále p.m.) a určení jejich použitelnosti se provádějí časté laboratorní zkoušky, přičemž normy ČSN udávají přípustné hraniční hodnoty. Při odběru vzorku maziva zapíšeme do protokolu značku tuku, číslo výrobní šarže, subjektivní vzhled: barva, konzistence, synerezie (odlučivost olejové fáze), vzhled, přítomnosti cizích částic. Oškrábeme svrchní vrstvu a z jádra nádobky odebereme cca 0,5 dm 3 vzorku do vzorkovničky a pečlivě přikryjeme víčkem. Před zkoušením 30krát prohněteme špachtlí (či ve speciálním hnětadle) a odebereme patřičné množství vzorku pro danou laboratorní zkoušku.

14 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zkouška na mechanické nečistoty -mechanické nečistoty jsou všechny pevné mikroskopické částice v plastických mazivech, které nejsou přísadami mazacími, zvláštními či plnícími; -jsou to např. nerozpuštěné nahodilé příměsi tuhých hmot, které pocházejí z nečistých surovin použitých při výrobě nebo z nečistých obalů, nečistého okolí nebo ovzduší, vniklé do tuku při výrobních, dopravních či jiných manipulacích; -účelem této kvalitativní zkoušky je rychlé zjištění přítomnosti a povahy mechanických nečistot v mazivech. Mechanické nečistoty porušují celistvost mazacího filmu, zvětšují otěr mazacích ploch a mohou někdy způsobit i zadření ložiska.

15 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pomůcky: dvě bezbarvá dokonale čistá a suchá skla plochy nejméně 100 cm 2 a tloušťky 1 - 2 mm, čirá, bez bublinek, vhodná skla fotografických desek 9 x 12 cm, zvětšovací sklo, lupa zvětšující 8 - 12x. benzin, vata. Vzorek v množství 2 g. Pracovní postup Podstatou zkoušky je pozorování mazacího filmu p.m. mezi dvěma mírně stlačenými skly. Na jedno ze skel vložíme malé množství (asi 0,5 g) vzorku, přiložíme na ně druhé sklo, které prsty stlačíme a tlakem krátkými posuvnými pohyby rozetřeme tuk v tenký film. Je-li tuk příliš tuhý, naneseme jej na sklo zahřáté v sušárně na 40 - 60 °C.

16 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Film podrobně prohlédneme proti rozptýlenému světlu a zjistíme případné mechanické nečistoty. Po prohlídce filmu posunujeme stlačená sklíčka volným protisměrným pohybem a pozorujeme, zda mechanické nečistoty nezanechávají stopy na tukovém filmu. Tvrdé mechanické nečistoty (zadírání) se projeví také zpravidla skřípavým zvukem při posunování stlačených skel. Zkoušení provedeme celkem 3krát a to vždy s čistými skly a novou částí vzorku. Pro případné posouzení druhu mechanických nečistot použijeme lupy. Jako výsledek zkoušky uvedeme, zda jsou ve zkouškovém vzorku mechanické nečistoty, přičemž postačí, byly-li zjištěny alespoň ve dvou ze tří dalších zkoušek. Při zjištění mechanických nečistot uvedeme, jaké jsou povahy, zejména zda jsou zadírající. Mechanické nečistoty zjištěné pouze v povrchové vrstvě vzorku (nebo vzorkového zboží) svědčí o povrchovém znečištění, které při záznamu výslovně uvedeme. Odchylky zkušebních výsledků nemají přesahovat kvalifikační hranice původního stanovení.

17 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Zkouška pro mechanické přísady Mechanické přísady jsou částice pevných hmot záměrně přidané do mazacích tuků. Jsou to: 1.přísady mazací (grafity); 2.přísady zvláštní (i když nemažou, upravují tuky pro zvláštní požadavky) - slída, mastek, kovy v prášku; 3.přísady plnící - látky účelně zvyšující měrnou hmotnost (sádra, křída, těživec), nebo upravující barvu p.m. (ZnO, okr, saze), přičemž zároveň p.m. ředí.

18 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Účelem této kvalitativní zkoušky je zjištění, zda mazací tuk neobsahuje mechanické přísady uvedených druhů. Současně tato zkouška informuje o přítomnosti mechanických nečistot. Mechanické přísady obsažené v mazacím tuku, pro který nejsou jakostní předpisy dovoleny, mohou stejně jako mechanické nečistoty v každém tuku zvětšovat otěr mazacích ploch a mohou způsobit až zadření ložiska. Pomůcky: dokonale čisté a suché barevné sklo 160 x 15 x 1 mm, mosazná šablona, špachtle z ocelového plechu (tenkého a pružného) široká nejméně 30 mm. Lupa zvětšující 8 - 12 x, mikroskop s příslušenstvím, benzol nebo benzin, líh, vata. Vzorek v množství 20 g.

19 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pracovní postup Benzolem omytý a osušený proužek skla vložíme do šablony a špachtlí naneseme do okénka jedním tahem souvislou vrstvu zkoušeného p.m., jehož tloušťka 0,5 mm je dána tloušťkou okrajů plechu přesahující sklo v okénku. Tuky velmi tuhé naneseme na sklo mírně nahřáté. Sklo vyjmeme ze šablony a vrstvu tuku pozorujeme lupou proti rozptýlenému světlu. Tím zjistíme případné přítomné drobné částečky přísady v celé vrstvě rovnoměrně rozptýlené, nebo ojedinělé (obvykle temně zbarvené větší částice mechanických nečistot). V případě, kdy touto rychlou zkouškou nelze zjištěné částečky bezpečně charakterizovat, rozhodne vyšetření mikroskopické. Naneseme p.m. skleněnou tyčinkou na mikroskopické podložené sklo, zcela mírně jej zahřejeme a pokryjeme krycím sklíčkem za současného vytlačování vzduchových bublin. Při zvětšování 50 - 100 násobném pozorujeme tuk v procházejícím světle. Povahu zjištěných mechanických nečistot nutno určit podle zkoušky na mechanické nečistoty. Výsledek zkoušky uvedeme oddělené pro mechanické přísady a mechanické nečistoty. V poznámce uvedeme podrobnosti o zvětšení, při kterém byly zjištěny. Zkušební výsledky jsou při opakování shodné i při reprodukování.

20 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Obsah popela v plastických mazivech Sulfátový popel Podstata zkoušky Sulfátový popel je tvořen zbytkem, který zanechal vzorek p.m. po spálení a převedený na sírany působením kyseliny sírové. Tento způsob je určen zejména ke stanovení popela p.m s přísadami či p.m s olovnatými mýdly a mýdly alkalických kovů. Zkouška se nehodí pro mazací tuky gravitované. Sulfátový způsob je vhodnější než přímý oxidový popel, neboť při zpopelňování p.m. s alkalickými mýdly dochází k uzavírání uhlíku v tavenině, který se pak těžko spaluje. Dále při žíhání může tavenina porušovat stěny kelímku a částečně bělat. Při zpopelňování zinečnatých či olovnatých mýdel trvale ubývá popela následkem těkavosti vyredukovaných kovů a jejich oxidů a je třeba převádět zkoušku popela sulfátovým způsobem.

21 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Pomůcky: porcelánový kelímek o průměru 40 mm, dolní 20 mm, triangl, trojnožka, elektrická pícka, exsikátor se silikagelem, kelímkové kleště, krycí sklíčko. NH 4 NO 3, HNO 3 konc., H 2 SO 4 10 %, methyloranž. Potřebné množství vzorku cca 5 g. Pracovní postup Na dno vyžíhaného kelímku zváženého s přesností 0,2 mg navážíme 2.5 g vzorku p.m. s přesností 0,1 g a kelímek vložíme nad kahan. Kelímek zahříváme opatrně zprvu malým plamenem, přičemž dbáme, aby se unikající těkavé zplodiny nevznítily. Zbytek po odpaření oleje slabě vyžíháme, aby teplota kelímku nepřesáhla temně červený žár. Zbytek obsahující malé množství nespáleného uhlíku ovlhčíme po zchladnutí několika kapkami kyseliny dusičné, nebo přidáme několik krystalků NH 4 NO 3, odpaříme, odkouříme a znova opatrně žíháme.

22 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Popel ovlhčíme po zchladnutí v exsikátoru několika kapkami destilované vody a přidáme pipetou několik kapek 10 % H 2 SO 4 až do zřetelné kyselé reakce na methyloranž. Přebytečnou kyselinu odkouříme do sucha na vzdušné lázni a po přidání několika malých kousků NH 4 NO 3 v exsikátoru (20 minut) kelímek se síranovým popelem zvážíme s přesností 0,0001 g. Pokud byl volný SO 3 dokonale odstraněn, nesmí vodný výluh reagovat kysele na methyloranž. a…váha síranového popela [g] (s přesností 0,001 g); b…váha vzorku [g] (s přesností 0,001 g).


Stáhnout ppt "Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti PLASTICKÁ MAZIVA strana Teoretická východiska1 - 12 Zkoušení plastických maziv13 - 22."

Podobné prezentace


Reklamy Google