Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Rodina a typologie rodin

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Rodina a typologie rodin"— Transkript prezentace:

1 Rodina a typologie rodin
U3V Mgr. Michaela Vaško

2 Obsah přednášky rodina funkce rodiny kritéria hodnocení rodiny
dotazník funkčnosti rodiny typologie rodin Rodina a typologie rodin

3 „Domov – vždycky to budu opakovat, není prostor, ale proces
„Domov – vždycky to budu opakovat, není prostor, ale proces. Tady se schovávám před deštěm a zimou, tady žiju, tady trávím svůj volný čas, tady se rodí moje rodina, tady ji tvořím léty, trpělivostí a tolerancí a vůbec řadou kladných principů. Domov je bytost.“ Miroslav Horníček Rodina a typologie rodin

4 Rodina V životě každého by měla mít rodina velký význam.
Je to místo, kde se dítě narodí, kde roste, vyvíjí se a to především za podpory rodičů, kteří se o něj starají a snaží se z něj vychovat samostatného a spořádaného jedince. Rodiče hrají v životě dítěte velkou roli - jsou pro něj zprostředkovatelem procesu socializace a také od nich děti přejímají určité způsoby chování. Rodina a typologie rodin

5 Rodina Pokud se v rodině vyskytují problémy, které se postupem času začínají kupit a rodina přestává plnit své základní funkce, je nutné těmto rodinám poskytnout pomoc a zaměřit se na eliminaci rizika ohrožení dítěte a jeho zdárného vývoje. Rodina a typologie rodin

6 Rodina Rodina existuje po celá tisíciletí především z toho důvodu, aby mohli lidé zodpovědně pečovat o své děti. Vymezení pojmu rodina je velmi složité, existuje celá řada definicí a autorů, kteří se danou problematikou zabývají. Rodina a typologie rodin

7 Rodina Malá skupina osob, které jsou navzájem spojeny manželskými nebo příbuzenskými vztahy a společným způsobem života. Ne vždy se jedná o rodiny vzniklé pouze na základě manželského soužití. Rodina a typologie rodin

8 Rodina Je velmi důležitá instituce  poměrně trvalé soužití jejích členů. V moderním světě se stává složitější a komplexnější a osobní vztahy, které v rodině jsou, mají velký význam. Rodina a typologie rodin

9 Smyslem rodiny není pouze uspokojování citových potřeb dítěte, ale také dospělého. Rodina je jednotka, ve které se lidé navzájem ovlivňují, děti se v ní učí žít a dostávají v ní podobu své osobnosti. Rodina také umožňuje dítěti předat první zkušenosti se životem – může se jednat o první krok, první slovo apod. Dítě je prostřednictvím rodiny orientováno k určitému hodnotovému systému, v rodině se může vystavovat i určitým konfliktům, nebo získat od jejích členů podporu. Rodina a typologie rodin

10 Funkce rodiny Fce reprodukční Fce ekonomická Fce socializační
Fce emocionální Rodina a typologie rodin

11 Funkce rodiny Hodnocení rodiny z pohledu sociálního pracovníka je často vyžadováno proto, aby se dalo rozlišit, zda je rodina funkční nebo nefunkční. Dané hodnocení je velmi problematické, protože každý člověk je poznamenán subjektivní zkušeností z rodin, ve kterých zažil různý způsob rodinného fungování, tím pádem je také odlišná jeho představa o správném fungování rodiny. Rodina a typologie rodin

12 Hodnocení rodiny Pro hodnocení rodiny důležitá následující kritéria: základní potřeby rodiny (bydlení, jídlo, soukromí, oblečení), funkční manželský vztah, funkční rodičovský systém a výchova dětí, komunikace mezi členy rodiny, širší sociální vazby rodiny (přátelé, sousedé). Rodina a typologie rodin

13 Pokud rodina neplní své základní požadavky a úkoly, které se od ní očekávají, dochází k poruchám, které mohou pro rodinu znamenat velký problém. Důležité také je, aby v rodině docházelo k uspokojování všech základních funkcí. Rodina a typologie rodin

14 Dotazník funkčnosti rodiny
J. Dunovský vytvořil dotazník funkčnosti rodiny opírá se o hodnocení 8 diagnostických kritérií, podle kterých se zjišťuje funkčnost rodiny. Rodina a typologie rodin

15 Dotazník fčnosti rodiny
8 kritérií: složení rodiny stabilita rodiny sociálně – ekonomická situace osobnost rodičů osobnost sourozenců osobnost dítěte zájem o dítě péče o dítě Rodina a typologie rodin

16 Typologie rodin Na základě dotazníku funkčnosti rodiny byla vytvořena klasifikace čtyř typů rodin: 1. rodina funkční 2. rodina problémová 3. rodina dysfunkční 4. rodina afunkční Rodina a typologie rodin

17 1. Funkční rodina Funkční rodina je pro dítě velmi příhodná a je v ní zajištěn dobrý a řádný vývoj dítěte. Jedná se okolo 85% rodin v běžné populaci. Rodina a typologie rodin

18 2. Problémová rodina vyskytují se v ní závažné poruchy jedné nebo několika funkcí. Vývoj dítěte či rodinný systém ale stále ještě neohrožují. Rodina je tyto problémy schopna řešit vlastními silami, případně eliminovat za přijetí pomoci někoho zvenčí. přichází na řadu činnost orgánu sociálně- právní ochrany dětí, který rodinu sleduje a zaměřuje na ni aktivní pozornost. okolo % rodin Rodina a typologie rodin

19 3. Dysfunkční rodina rodina, ve které se vyskytují vážné poruchy některých nebo všech funkcí rodiny. Tyto poruchy současně ohrožují nebo poškozují rodinu jako celek a je tam velmi narušen vývoj a prospěch dítěte ve škole. Takový typ poruch již rodina zpravidla nezvládá řešit sama a je nutný zásah zvenčí – sanace rodiny. V tomto typu rodiny je problémové najít hranici, kdy se postavit na stranu dítěte a hájit jeho zájmy. Asi 2% rodin. Rodina a typologie rodin

20 4. Afunkční rodina jsou v ní tak závažné poruchy, že rodina přestává svůj základní úkol plnit, dítěti značně škodí či ohrožuje jeho existenci. sanovat v této rodině je již zbytečné. Řešením pro dítě je jeho odebrání, odchod z rodiny a následné umístění do náhradní rodiny. 0,5 % rodin. Rodina a typologie rodin


Stáhnout ppt "Rodina a typologie rodin"

Podobné prezentace


Reklamy Google