Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prameny demografických dat Všechny prameny běžné demografické statistiky i výsledky speciálních výběrových šetření Poskytují údaje pro analýzu procesu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Prameny demografických dat Všechny prameny běžné demografické statistiky i výsledky speciálních výběrových šetření Poskytují údaje pro analýzu procesu."— Transkript prezentace:

1 Prameny demografických dat Všechny prameny běžné demografické statistiky i výsledky speciálních výběrových šetření Poskytují údaje pro analýzu procesu demografické reprodukce Jedná se o první fázi poznávacího procesu – statistický popis

2 Hlavní prameny demografických dat Sčítání lidu Evidence přirozené měny Evidence migrací (geodemografický pramen) Evidence nemocnosti Ostatní prameny (výběrová šetření, registry obyvatelstva, historické prameny)

3 Sčítání lidu (census) Souborná statistická akce sběru, uspořádání, zhodnocení, analýzy a publikování vybraných demografických, geodemografických, ekonomických a sociálních údajů

4 Výsledky censu poskytují informace zejména o počtu, rozmístění a struktuře obyvatelstva, o domácnostech, úrovni bydlení a struktuře domovního a bytového fondu k určitému okamžiku (tzv. rozhodný okamžik sčítání)

5 Účast je pro obyvatelstvo obvykle povinná Metoda sebesčítací x dotazovací V některých zemích se provádí úplně nebo částečně poštou Sčítání 2011 v ČR - elektronická podoba sčítacích formulářů s možností jejich on-line vyplnění a odeslání

6 Historie sčítání Starověká sčítání lidu Od poloviny 18. stol. v Evropě – sčítání zahrnující všechno obyvatelstvo Pol. 19. století – pokrok v metodice sčítání (Quetelet) a snaha o mezinárodní srovnatelnost 1. pol. 20. Století – mechanické zpracování výsledků a kombinační zpracování jednotlivých znaků Od 2. pol. 20 století – výpočetní technika a rozšíření obsahu sčítání

7 Sčítání na území ČR 1754 za vlády Marie Terezie – první sčítání, které zahrnovalo všechno obyvatelstvo 1921 – první československé sčítání lidu (poprvé otázka na národnost) 1930, 1940 (v omezeném rozsahu), 1950, 1961(koncepce cenzových domácností), 1970, 1980, 1991, 2001

8 Sčítání v EU Dodržení desetileté periody při provádění sčítání Provádět sčítání ve všech zemích EU v jednom roce Sjednocení definice základních pojmů Zavedení povinných ukazatelů pro program sčítání v členských zemích

9 Sčítání 2011 (zdroj ČSÚ) Sčítání v roce 2011 je součástí celosvětového programu populačních a bytových cenzů, které koordinuje OSN. Poprvé v historii se jednotně uskuteční sčítání obyvatel všech 27 členských států Evropské unie, což umožní vytvořit zcela srovnatelné údaje o EU a jejích jednotlivých členech. Použití údajů ze sčítání usnadní obcím a krajům přístup k finančním prostředkům jak ze státního rozpočtu - výpočet podílu na výnosu z některých daní, tak z evropských zdrojů – bez aktuálních dat se nedá žádost podat. Jsou součástí nejrůznějších studií a expertiz. Informace vyplývající ze sčítání slouží také jako podklad pro přerozdělování rozpočtových prostředků krajům a obcím.

10 Formuláře pružně reagují na vývoj ve společnosti a s tím související legislativní opatření, nově tak přibude např. dotaz na registrované partnerství. Český statistický úřad při sčítání lidu 2011 žádným způsobem nezjišťuje vybavenost domácností ani jejich příjmy a výdaje. Ve sčítacích formulářích tak nejsou žádné otázky na vlastnictví ledničky, automobilu, chaty, televizoru ani dalších věcí. Z hlediska vybavení domácnosti je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda má rodina možnost využívat osobní počítač a připojení k internetu.

11 Evidence přirozené měny Matriky – registrační knihy pro evidenci přirozené měny obyvatelstva (nejstarší na našem území ze 16. stol., od roku 1950 jednotný systém státních matrik) Evidence rozvodů – soudy Evidence potratů – zdravotnická zařízení

12 Statisticky se zpracovávají až výpisy z registračních knih Státní statistika (hlášení o narození, hlášení o úmrtí, hlášení o uzavření manželství, hlášení o rozvodu) Resort zdravotnictví (žádost o umělé přerušení těhotenství a hlášení o potratu)

13 Zaznamenané demografické události se převádějí z místa události do místa trvalého bydliště Za úplnou evidenci se považuje zachycení alespoň 90 % událostí Česká evidence přirozené měny je považována za spolehlivou a úplnou

14 Evidence migrací V ČR je migrace definována jako změna trvalého pobytu za hranice administrativní jednotky – jedna z forem prostorového pohybu obyvatelstva Při změně trvalého pobytu – hlášení o stěhování

15 Evidence nemocnosti Ukazatele nemocnosti za ekonomicky aktivní obyvatelstvo – na základě statistiky ukončených případů pracovní neschopnosti (20 % základního souboru, územně dle místa zdravotnického zařízení) Běžná statistika pracovní neschopnosti – založena na evidenci zaměstnavatele (územně dle místa bydliště nemocného)

16 Ostatní prameny Výběrová šetření (mikrocenzy, šetření populačního klimatu, retrospektivní šetření) Registry obyvatelstva (soupisy voličů, daňových poplatníků, školních dětí) Historické prameny – historická demografie


Stáhnout ppt "Prameny demografických dat Všechny prameny běžné demografické statistiky i výsledky speciálních výběrových šetření Poskytují údaje pro analýzu procesu."

Podobné prezentace


Reklamy Google