Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Typografický pravopis Od Lenky Forstové převzala Lucie Pelikánová listopad 2007.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Typografický pravopis Od Lenky Forstové převzala Lucie Pelikánová listopad 2007."— Transkript prezentace:

1 Typografický pravopis Od Lenky Forstové převzala Lucie Pelikánová listopad 2007

2 Jaká pravidla? pravidla českého pravopisu (dále v textu PČP) jazyková poradna Ústavu pro jazyk český AV ČR (UJČ) http://www.ujc.cas.cz/poradna/porfaq.htm ČSN 01 6910 Úprava písemností zpracovaných textovými editory nepostihuje vše potřebné výhrady proti některým příkladům i pravidlům „nepsaná“ pravidla jednoznačnost kriteria pro snadné a hladké čtení tradice a zvyklosti

3 Další užitečné odkazy http://www.typo.cz/_typo/typo-pravidla-uvod.html http://interval.cz/serialy/hrichy-pro-sileneho-korektora/ http://interval.cz/clanky/webdesignerovy-poznamky-z- typografie/

4 Interpunkce (.,;:?!) těsně za slovo bez mezery, za ním mezera následuje-li více interpunkčních znamének za sebou, mezera se píše až za poslední Praha, Ustí n. L., Děčín je-li použití čárky nevhodné pro oddělení položek seznamu, použijeme středník -1; 1,52; 2 000;

5 Interpunkce (tečka) končí-li věta zkratkou, další tečka se nepíše Výčet pokračuje a, b, c, d, atd. za nadpisem se tečka nepíše popisky a legendy obrázků se neukončuje tečkou ani v případě, že se skládají z více vět

6 Zkratky zkratka se nepíše na začátku věty zkratky z více slov, tečky s mezerami s. r. o., v. r. ustálené slovní spojení do jedné zkratky tj., atp., čp. iniciálové zkratky nemají tečky USA, UK, OSN výjimky, tečky bez mezer M.A.S.H. Sloveso viz není zkratka!

7 Zkratky zkratky tvořené ze začátku a konce bez tečky pí, fa, cca právní forma společnosti za názvem, oddělené čárkami Firma FiTa, s. r. o., bude zrušena. před názvem bez čárky Mezi známé firmy patří a. s. FiTa.

8 Tituly platnou podobu určuje vysokoškolský zákon před jménem (neoddělují se čárkou) RNDr., MUDr., PaedDr., Ing., Mgr., Bc., PhMr. ( magistr farmacie), PharmDr. vědecko-pedagogické hodnosti s malým písmenem před jménem doc. RNDr. Jan Novák, DrSc. za jménem (oddělují se čárkami z obou stran) Ph.D., CSc., DrSc., dr. h. c., DiS (diplomovaný specialista = absolvent VOŠ) Přednášku vyslovil RNDr. Jan Novák, CSc., a vyjádřil v ní … Ph.D. a Th.D. se píší s tečkami a bez mezery uvnitř zkratky! neoficiální zkratky s malým písmenem hovorově (pracovně) bez plného znění všech titulů (dr., ing., mgr.) Obraťte se na ing. Procházkovou.

9 Výpustek (…) Alt 0133 nedokončený výčet oddělují se mezerou programovací jazyky Pascal, C, C++, … zámlka připojuje se bez mezery Byla to bolestná ztráta… vazba na předchozí text bez mezery nepsat jako tři tečky -> dělení řádků na konci věty nahrazují tečku

10 Uvozovky české uvozovky „text“ na začátku dole devítky, ALT + 0132 na konci nahoře šestky, ALT + 0147 přiléhají těsně k textu, bez mezer další povolené znaky poloviční uvozovky ‚text‘ francouzské uvozovky » text« rovné uvozovky " značka pro palec na klávesnici, ale některé programy automaticky zamění za oblé ALT + 034

11 Odsuvník odsuvník (apostrof) ‘ nahrazuje vynechané písmeno pad’ (padl) v některých případech se apostrof nepíše kdybys, abys, cos, žes (tam nebyl), ty ses (neviděl)

12 Závorky přiléhají bez mezer k začátku a konci textu typy závorek okrouhlé závorky hranaté výjimečně jako vnořené ostatní pouze v odborném textu

13 Lomítka podle normy vždy bez mezer v záhlaví/v zápatí  výjimka lomítka pro oddělení veršů doporučení ÚJČ bez mezer – složené fyzikální jednotky 10 km/h300 osob/h – rozsah akademický rok 2007/08 – jednoslovné varianty Vážená paní/slečno s mezerami – více slovné Vážená paní / Vážený pane – pro přehlednost výkon / napětí 1500 kW / 220/380 V

14 Vodorovné čárky spojovník - znak na klávesnici není to pomlčka neodděluje se mezerami rozdělení slov na konci řádku (bez mezery) dělení slov, která pokračují jinde dvou- a třílůžkové pokoje spojuje dvě části složeného slova bude-li ping-pong česko-anglický Praha-Vršovice diskuse k ČSN 01 6910 Liberec 7-Horní Růžodol (norma) Liberec 7 – Horní Růžodol (ÚJČ AV ČR)

15 Vodorovné čárky krátká pomlčka – ALT + 0150 delší než spojovník oddělení větných členů z obou stran mezery nedělitelná mezera mezi pomlčkou a vloženým větným členem nedokončená věta (tečka se zpravidla už nepíše) Dej si na mě pozor nebo –! znak mínus (bez mezery) –23 ve významu proti (z obou stran mezera) zápas Sparta – Slavia

16 Vodorovné čárky označuje vzdálenost (z obou stran mezery) dálnice Praha – Brno závod Praha-Zbraslav – Jíloviště označuje-li interval (bez mezer) stránky 23–26teplota 5–10 °C období 1914–1918 UJČ doporučuje „víceslovné“ hranice intervalu oddělit mezerami 17.1. – 3. 5.vs.17. 1.–3. 5. 1. ledna – 3. únoravs.1. ledna–3. února nejedná-li se o odborný text, tak rozsah vypisujeme raději slovy teplota 5 °C až 10 °C zápis peněžní částky bez desetinných míst Kč 325,–

17 Vodorovné čárky dlouhá pomlčka — – v češtině se téměř nepoužívá, občas v beletrii – někdy v účetnictví 20,— Kč

18 Mezery rozdělitelné x nedělitelné pevné x pružné základní zúžené rozšířené nejednotná terminologie textových editorů MS Office - pevná = pevná a nedělitelná

19 Pevná mezera (ČSN 01 6910) číslo, kód 10°000, telefon 978°654°321 číslo a veličina nebo značka 10°km, 50°%, §°5, str.°153 den a měsíc v datu 8.°srpna 2001 uvnitř zkratky MFF°UK, s.°r.°o., př.°n.°l., … neslabičná předložka z, s, k, v, Z, S, K, V zkratka jména a příjmení, titul a jméno, titul a příjmení M.°Nováková, Ing.°Marie Nováková, ing.°Nováková

20 Pomlčka ve větě (pravidla českého pravopisu) vložený větný člen pomlčky se k němu připojí pevnou mezerou (uvnitř) vně oddělitelná mezera nedokončená věta připojení ke větě pevnou mezerou tečka za větou se nepíše Dej si na mě pozor nebo –

21 Pevná mezera (doporučení) řadová číslovka zapsaná číslicí a podstatné jméno 3.°řada &, z obou stran v názvu firmy Novák°&°syn z obou stran pomlčky (pokud se píše mezera) výjimkou je pomlčka pro oddělení větného členu za zkratkami typu tj., tzn., tzv. všude, kde by rozdělení řádku působilo nepatřičně Trasa°A Praha°7, telefon 987°654 l:°321

22 Pevná mezera (tradice?) předložky o, u, O, U spojky A, i, I neplatí pro spojku ‘a’ (pouze pro malé písmeno, nikoliv verzálku)

23 Pevná mezera (k diskusi) norma neošetřuje tři°sta padesát účastníků tři°kola 1.°1.°2001

24 Značky samostatná norma ČSN ISO 31-0 píšou se bez tečky značky jednotek vždy stojaté písmo fyzikální veličiny vždy kurzívou

25 Měrné jednotky číslo odděleno od jednotky pevnou mezerou bez mezer se píše značka tvořená více písmeny 10 kWh 10 °C připojení samostatné výše položené značky 6 m 3, monitor 19" 12° pivo o teplotě 12 °C značka vyjadřující přídavné jméno 8% ocet (osmiprocentní ocet) 5% sleva vs. sleva 5 % –opatrně s kurzívou 6V baterie 6V baterie6V baterie

26 Promile a procenta procento značka % klesání 10 % 10% klesání promile značka desetinné číslo 0,5 ‰ alkoholu0,000 5 alkoholu

27 Míry měřítko a poměr dvojtečka bez mezer  Správně1:100 000 Špatně1 : 100 000 rozměry jednotka ke každému rozměru 120 cm x 100 cm x 30 cm 100 °C ± 2 °C nebo rozměry v závorce a jednotka za ní (120 x 100 x 30) cm (100 ± 2) °C

28 Různé indexy a exponenty bez mezer H 2 Oa n+1 m 2 –1 –12 značka pro průměr oddělit mezerou ø 10 min/km skóre dvojtečkou bez mezer Sparta – Slavia 0:3 paragraf pouze ve spojení s číslem, jinak slovně více čísel, ale značka jen jednou § 12, 13 a 18 Odsuzuje se podle § 23 odst. 2 písm. a) zákona č. 4/1998 Sb.

29 Stupně teplota –23,5 °C32 °F úhel úhel 60° úhel 22°30'10" souřadnice N50°05'17,796" E14°24'13,604"

30 Měna symbol měny se píše v seznamech za částku v textu možno před i za částku (pozor na interpunkci ve větě) Kč 15,5015,50 Kč v textu slovy za částku –euro se skloňuje podle vzoru město Měl jsem v kapse10 eur. třípísmenné kódy před číslo –bankovní spojení –mezinárodní korespondence CZK 200,00 nemá-li částka uvedena desetinná místa je označení měny vždy až za číslem 15 Kč 20 korun 1.000 dolarů

31 Měna skupiny čísel je možné oddělit tečkou bezpečnostní důvody (vepsání čísla navíc,...) pozor na zalomení řádků 1.500.000 Kč zápis nulových desetinných míst nulami –měna za číslem nebo před číslem 20,00 KčKč 20,00 proškrtnutí –(dlouhou?) pomlčkou –proškrtnutí dvěma spojovníky –měna jedině před Kč 20,–Kč 20,-- nelze proškrtnout nulu v jednotkách Špatně: –,20 Kč

32 Datum formuláře datum je značka bez mezer měsíc a den vždy dvoumístně letopočty > 2000 vždy čtyřmístně –typografické doporučení – čtyřmístně vždy –výjimka – ustálené spojení Nagano '98 vzestupné uspořádání – oddělovač je tečka 17.08.2001 sestupné uspořádání – oddělovač je spojovník 2001-08-17

33 Datum v textu vždy vzestupně měsíc raději slovem den číslem, nevýznamné nuly se nepíší mezi dnem a měsícem – nedělitelná mezera Dne7.°srpna 2001 byl... je možný i numerický zápis –pevná mezera i před letopočtem –dvojciferný zápis dnů a měsíců bez mezer Správně:Vaše reklamace z 1.°2.°2007 bude vyřízena do... Správně:Vaše reklamace z 01.02.2007 bude vyřízena do... Nesprávně: Vaše reklamace z 1.2.2007 bude vyřízena do...

34 Datum v dopise za místem odeslání se nepíše čárka místo odeslání v 1. pádě Praha 23. listopadu 2007

35 Čas dle normy zápis sestupně oddělovač dvojtečka, bez mezer desetiny sekundy se oddělují desetinnou čárkou čísla dvojciferně souvislém textu lze psát hodiny (i minuty a sekundy!) jednociferně povolené zkratky h, h., hod., min, min., s UJČ PČP dovolují jako oddělovač i tečku minuty a sekundy vždy dvojciferně

36 Čísla jednodušší čísla slovně Cílem proběhlo tři sta závodníků. neplatí pro letopočty a čísla se značkou 1 mv roce 1900úhel 30° skupiny po třech číslicích neplatí pro letopočty i vpravo od desetinné čárky 1 123,456 7 znaménko před číslem mínus lze nahradit pomlčkou bez mezery –5,23+5,23

37 Čísla zlomky lomítko bez mezery za celou částí je mezera 2 ½ kg3 2/3 částí

38 Početní výrazy operátory musí být středem ve stejné výšce oddělují se mezerami v textu lze použít značky +, – (pomlčka), , x (malé písmeno x), :, =, pro násobení lze použít i tečku (interpunkční) i když nebude správně zarovnaná a + b – c. d = x5  6 = 305 x 6 = 30 doporučení pro odborné matematické texty složité výrazy musí být přehledné zvýraznit strukturu výrazu jednotný zápis v celém útvaru

39 Čísla v textu sloupce čísel stejný počet desetinných míst zarovnání na desetinnou čárku římská čísla –zarovnání vlevo spojení se slovy raději i číslo slovy dvoulůžkový, třikrát, desetidenní výjimečně spojení v jedno slovo bez mezery –pro složitější čísla 220denní, 153krát, skupina 1a věta nezačíná číslem, ani datem

40 Telefonní čísla norma odkazuje na Zlaté stránky v národním provozu 123 456 789 mezinárodním provozu +420 123 456 789 typografické doporučení nejrovnoměrnější rozdělení do skupin po dvou až třech číslicích delší skupiny na začátek 123 456 78 123 45 67

41 Číselné kódy píší se v souladu s příslušnými předpisy směrovací čísla 118 00 rodná čísla 955911/1221 231201/123 evidenční čísla (občanské průkazy, bankovní účty...)...

42 Značky pravidla platí pro psaný text a nikoliv odborné texty & firemní názvy s mezerami Vlk & KozaNovák & comp. # náhrada za slovo číslo s mezerami  Správněvýrobek # 147 Špatněvýrobek #147 * narození, † úmrtí před datum s mezerou Emil Kolben, * 1. 11. 1862, † 3. 7. 1943


Stáhnout ppt "Typografický pravopis Od Lenky Forstové převzala Lucie Pelikánová listopad 2007."

Podobné prezentace


Reklamy Google