Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3.13.2 Jištění vedení elektrických.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3.13.2 Jištění vedení elektrických."— Transkript prezentace:

1 Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3.13.2 Jištění vedení elektrických strojů Obor:Elektrikář silnoproud Ročník:2. Vypracoval:Bc. Josef Dulínek

2 Rozdělení elektrických vedení: - vedení z holých vodičů - vedení z jednožilových izolovaných vodičů - vedení v trubkách - vedení z můstkových nebo jednožilových vodičů - kabelová vedení

3 Stanovení průřezu vedení: Je nutné, aby vedení bylo: - dostatečně pevné - hospodárné - odolné účinkům zkratů - odolné vůči úbytkům napětí - bezpečné z hlediska ochrany před dotykovým napětím - odolné vůči nadměrnému oteplování

4 Nejvyšší dovolená provozní teplota: ● dle normy ČSN 33 2000-5-523 ● pro izolace PVC je nejvyšší dovolená provozní teplota 70 °C

5 Dimenzování vedení s ohledem na funkci ochrany před nebezpečným dotykovým napětím: ● Vodiče (kabely) musí být dimenzovány tak, aby ve smyčce mezi fázovým (krajním) a ochranným vodičem vznikly požadované vypínací proudy, zajišťující samočinné působení ochranného prvku v požadovaném čase a aby průřezy ochranných vodičů odpovídaly požadavkům normy.

6 Dimenzování podle povrchové teploty: ● Vodiče (kabely), jejichž část by mohla být dostupná v dosahu rukou, musí být dimenzovány tak, aby se jejich povrch nemohl nebezpečně zahřát a překročit nejvyšší dovolenou teplotu povrchu pro dané prostředí – viz ČSN 33 2000-4- 42

7 Dimenzování vedení podle úbytku napětí: ● Dovolený úbytek napětí stanoví IEC 364-5-52, vodiče (kabely) musí být dimenzovány tak, aby při předpokládaném zatížení nezpůsobily dovolený pokles napětí.

8 Dimenzování vedení podle účinků zkratových proudů: ● Vodiče (kabely) musí být dimenzovány tak, aby odolaly dynamickým a tepelným účinkům zkratových proudů. (viz ČSN 33 2000-4-473)

9 Dimenzování vedení podle hospodárnosti: ● Z hlediska nároků na optimální pořizovací náklady, provoz ● a údržbu je nutné dimenzovat vedení tak, aby nebylo zatěžováno více, než hospodárným proudem. Normalizace této problematiky je obtížná.

10 Dimenzování podle mechanického namáhání: ● Hlavně venkovní vedení, pohyblivé přívody, vedení na pracovních strojích, v pojízdných prostředcích atd. jsou při montáži i při provozu vystaveny mechanickému namáhání. Proto příslušné předpisy stanoví minimální průřezy pro některé druhy rozvodů. Např. ČSN 33 0220, ČSN 34 0350, ČSN 33 2000-5-51.

11 Ochrana proti nadproudům: ● Aby vodiče nemohly být dlouhodobě přetěžovány, musí být chráněny proti přetížení a proti zkratovým proudům. Ochrana se provádí jedním nebo více jistícími prvky, které musí v místě instalovaného prvku, přerušit jakékoliv přetížení nebo zkrat ve vodičích dříve, než by se mohlo vyvolat škodlivé oteplení jádra vodiče, izolace, spojů, koncovek nebo okolí vedení.

12 Jisticí prvky zajišťující ochranu před přetížením i zkratem jsou: - jističe s nadproudovým relé - jističe ve spojení s pojistkami - pojistky s tavnými vložkami gF, gF1, gT, gTF (ČSN 35 4715) - pojistky s normální a pomalou tavnou vložkou (ČSN 35 4710) - pojistky s tavnými vložkami „gG“ (ČSN 35 4701 část 1) - pojistky s tavnými vložkami třídy R, gR (ČSN 35 4714 a 35 4701 část 4)

13 Sortiment pojistek

14 Zdroje: www.elektrika.cz FOTO: Lumix Panasonic T Z 1 dílna SPŠ Uh. Brod učebna moderních elektroinstalací SPŠ Uh. Brod

15 Děkuji Vám za pozornost. Bc. Josef Dulínek Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky Střední průmyslová škola Uherský Brod, 2009


Stáhnout ppt "Odborný výcvik ve 3. tisíciletí Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 3.13.2 Jištění vedení elektrických."

Podobné prezentace


Reklamy Google