Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosinec 2015.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosinec 2015."— Transkript prezentace:

1 Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosinec 2015

2 Aktuální informace z oblasti financování obcí Vývoj sdílených daňových příjmů obcí

3 01 | 01 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí Vývoj sdílených daňových příjmů obcí | 1. pololetí 2015 – neplnění celkového výběru sdílených daňových příjmů - inkaso u DPH, DPFO a DPPO | meziroční srovnání 2015 / 2014 | celkový výběr daní – na úrovni ČR | překonání skutečnosti roku 2014 – červenec 2015 – 101,30 % | rozpočty obcí JMK | překonání skutečnosti roku 2014 – září 2015 – 100,09 % | důvod rozdílných plnění státního rozpočtu a rozpočtu ÚSC | vliv zpoždění při převodech daňových příjmů v závěru roku – zejména DPPO | dopad vlivu v dalších obdobích bude minimalizován – FÚ posečká s převodem podílu ÚSC do obdržení plné výše záloh DPPO.

4 01 | 02 Vývoj sdílených daňových příjmů obcí Vývoj sdílených daňových příjmů obcí - ZÁVĚRY | MF ČR – celková celoroční (rozpočtovaná) predikce bude naplněna | listopad 2015/2014 (výběr DPH, DPPO, DPFO na úrovni ČR) – 104,06 % | DPH – stav k 30. 11. 2015 na úrovni ČR (všech rozpočtů) | meziročně vyšší o 5,2 mld. Kč | inkaso DPH vykazuje meziroční růst již od března | měsíční inkaso za červenec a říjen - jedny z nejvyšších za poslední roky | DPFO – stav k 30. 11. 2015 na úrovni ČR (všech rozpočtů) | meziročně vyšší o 4,5 mld. Kč | daň z „podávaných přiznání“ stále v mínusové hodnotě | DPPO - stav k 30. 11. 2015 na úrovni ČR (všech rozpočtů) | meziročně vyšší o 11,9 mld. Kč (nejvyšší inkaso od vypuknutí krize 2008).

5 Aktuální informace z oblasti financování obcí Příprava rozpočtu obcí na rok 2016

6 02 | 01 Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016 | předložen Vládou ČR Poslanecké sněmovně 30. září 2015 | projednán ve 2. čtení, 3. čtení se očekává od 9. prosince 2015 | vychází z predikce makroekonomických indikátorů z července 2015 | deficit 70 mld. Kč (deficit veřejných rozpočtů na HDP pod 2 %) | hlavní makroekonomické indikátory na rok 2016 | státní rozpočet vychází z predikce červenec 2015, aktuální říjnová | HDP – růst 2,7 % (rok 2015 – predikce 4,5 %) | inflace – 1,1 % (rok 2015 - predikce 0,4 %) | nezaměstnanost – 4,9 % (rok 2015 - predikce 5,2 %) Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016

7 02 | 02 Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016 Součásti finančních vztahů: | dotace na vybraná zdravotnická zařízení | na jedno místo 93.068 Kč (bez valorizace) | příspěvek na výkon státní správy - zohledněno | valorizace příspěvku o 1 % | zákony měnící rozsah vykonávané přenesené působnosti - pouze | zákon č. 41/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, a zákon č. 388/1991 Sb., o SFŽP ČR (přesun kompetencí na obce III. typu) | nadále rozpočtovány dotace | kapitola VPS – pro obce 905 mil. Kč | ostatní kapitoly státního rozpočtu – 17,7 mld. Kč (10,8 mld. MŠMT). Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí

8 02 | 03 Návrh zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2016 Web JMK – Dokumenty odboru ekonomického – Příprava rozpočtu obcí 2016 | schválení návrhu státního rozpočtu na rok 2016 v 1. čtení umožnilo zveřejnit | příspěvek na výkon státní správy na rok 2016 | celkový souhrnný finanční vztah na rok 2016 | zveřejněné informace ke sdíleným daňovým příjmům | očekávaný vývoj daňových příjmů obcí v letech 2015 a 2016 | vyhláška č. 213/2015 Sb., o podílu jednotlivých obcí na stanovených procentních částech celostátního hrubého výnosu daně z přidané hodnoty a daní z příjmů. Finanční vztahy státního rozpočtu k rozpočtům obcí

9 Aktuální informace z oblasti financování obcí Projekt „konsolidace účetních výkazů“

10 03 | 01 Konsolidace účetních výkazů Konsolidační vyhláška státu | vyhláška č. 312/2014 Sb., o podmínkách sestavení účetních výkazů za Českou republiku (konsolidační vyhláška státu) | prováděcí vyhláška k zákonu č. 563/1991 Sb., o účetnictví | cíl konsolidace účetních výkazů | sestavení konsolidovaných účetních výkazů za skupinu účetních jednotek tak, jako by se jednalo o jedinou účetní jednotku | konsolidace není pouhou agregací účetních dat - představuje zejména vyloučení vzájemných vztahů | projekt spuštěn již v roce 2015 – zahrnuje pouze „vybrané účetní jednotky“ | rok 2016 – zapojení zbývajících subjektů, např. obchodních korporací, na jejichž řízení a ovládání mají vliv obce.

11 03 | 02 Konsolidace účetních výkazů Konsolidační vyhláška státu – dopady na obce | všechny obce a dobrovolné svazky obcí – nové (každoroční) povinnosti | předat do Centrálního systému účetních informací státu tzv. „Seznam“ (Seznam účetních jednotek patřících do dílčího konsolidačního celku státu) | informovat účetní jednotky (např. založenou obchodní korporaci) o jejím zahrnutí do konsolidačního celku ČR. | Seznam | identifikace účetních jednotek, které mohou být zahrnuty do konsolidace | všechny možné právní formy, bez ohledu výše vlivu na řízení či ovládání | k případnému zahrnutí do konsolidace dojde na základě | identifikace v Seznamu | posouzení vlivu na řízení a ovládání a též posouzení významnosti.

12 03 | 03 Konsolidace účetních výkazů Konsolidační vyhláška státu – termíny | Seznam | předání prostřednictvím účetního softwaru (nikoli MS Excel) – podobně jako finanční a účetní výkazy | termín předání do CSÚIS – 15. leden 2016 | prosinec 2015 – aktualizace, resp. zjištění potřebných informací o ÚJ | předání na KrÚ JMK – 8. leden 2016 | dopady na obce, DSO a PO + sestavení Seznamu | problematice věnována významná část seminářů realizovaných v okresních městech | aktualizace webové stránky ke konsolidacím.

13 Aktuální informace z oblasti financování obcí Vývoj legislativy

14 04 | 01 Vývoj legislativy Vývoj legislativy | opakování stavu z minulých roků – vydání nových (novelizovaných) předpisů v závěru roku | prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví | pro rok 2016 se nepředpokládají výrazné změny v účetních postupech | novela vyhlášky o rozpočtové skladbě | do VPŘ předložena ještě později než v roce 2015 (termín pro předložení připomínek 16. prosinec 2015) | nová vyhláška o finančním vypořádání | zpřesnění postupů, nové vzory tabulek | systém včetně zásadních termínů zůstává zachován.

15 Děkuji za pozornost Ing. Marek kruka Odbor ekonomický Krajský úřad Jihomoravského kraje tel.: 541652202 e-mail: kurka.marek@kr-jihomoravsky.cz


Stáhnout ppt "Porada ředitelky Krajského úřadu JMK s tajemnicemi a tajemníky obecních úřadů obcí typu I, II, III Brno, 10. prosinec 2015."

Podobné prezentace


Reklamy Google