Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotaceHistorie.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotaceHistorie."— Transkript prezentace:

1

2 Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotaceHistorie vývoje počítačových pomůcek a přístrojů Klíčová slovaInformatika, vývoj počítačů, kalkulátory, počítací stroje PředmětInformační a komunikační technologie Autor, spoluautorIng. Jiří Soukup JazykČeština Druh učebního materiáluPrezentace, výklad, samostudium, autotest Potřebné pomůckyPC, dataprojektor, interaktivní tabule, PC učebna Druh interaktivityVýklad pomocí prezentace, distanční samostudium, autoevaluační test Stupeň a typ vzděláváníStřední škola, učiliště Cílová skupina1. ročník, žáci 15 – 16 let, obor E, žáci se speciálními vzdělávacími potřebami Speciální vzdělávací potřebyano ZdrojeVlastní zdroje a seznam - viz poslední strana Historie ICT – od kostí k počítacím strojům 1 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje VY_32_INOVACE_33_657

3 Historie ICT 1 – počítačový pravěk Zamysli se a srovnej jak vnímáš vývoj ICT za posledních 10 let, popiš jak je tímto vývojem ovlivněn život tvůj a rodičů a kamarádů Příběh zrodu logické komunikace a výpočetních pomůcek sahá k samým počátkům lidské existence. Tento vývoj začal asi 35 tisíc let před naším letopočtem. Od počátku své existence cítil člověk potřebu počítat vše, co jej obklopuje, počítal příslušníky svého kmene, zvířata, vyrobené nástroje, dny, atp. Hledal také způsoby, jak si tuto činnost usnadnit. Jeho vynalézavost však musela urazit dlouhou cestu, než mohl vzniknout osobní počítač tak, jak jej zná každý z nás, tedy programovatelný univerzální přístroj pro zpracování informací.

4 Historie ICT 1 – počítačový pravěk Úkol: Sečti dvě číslice pomocí 2 pravítek Vůbec prvním a velmi praktickým počítacím „strojem“ byla zcela logicky lidská ruka. Nejjednodušším způsobem jeho využití bylo přiřadit každému prstu hodnotu 1. Tato metoda však dovolovala počítat pouze do 10, proto se začaly hledat a tvořit složitější systémy. Využívala se bříška, klouby a články prstů, které se ohýbaly a narovnávaly. Národy obývající Evropu a Blízký východ uměly takto počítat do 9999. Čínští mistři počtáři tento způsob ještě zdokonalili a byli, alespoň teoreticky, schopni počítat do 10 miliard. Ruka tedy vlastně umožňovala provádět velmi jednoduché aritmetické úkony, ale bohužel neumožňovala získané výsledky zaznamenat. Člověk si však poradil i s tímto problémem a začal zaznamenávat výsledky pomocí zářezů do dřeva, kostí, či jiných materiálů

5 Historie ICT 1 – počítačový pravěk Úkol: Na Internetu vyhledej další historické početní pomůcky Z této doby se zachoval první primitivní počítací stroj - lýtková kost paviána s 29 zářezy, které naznačují sčítání dnů v měsíčním cyklu. Nalezena byla v lebombských horách v jižní části Afriky. Některé kmeny v této oblasti používají kosti ke sčítání dodnes.

6 Historie ICT 1 – počítačový pravěk Úkol: Kde i u nás lze ještě pozorovat práci s kuličkovým počítadlem? Připrav odpovědi písemně pro odevzdání úkolu První počítadlo – Abakus (také Abacus) První dokonalejší počítací zařízení se zrodilo v Sumerské říši před více než 5 000 lety, ale nezávisle se objevilo u mnoha dalších civilizací. Vznikl ABAKUS. Byla to dřevěná nebo hliněná destička, do nichž se vkládaly kamínky - "calculli" - odtud název kalkulátor - kalkulačka. Kamínky nebo korálky se ve žlábcích či na tyčkách přesouvají, nebo kloužou do krajů. Antický abakus – Čínský suanpan – Školní kuličkové počítadlo

7 Historie ICT 1 – počítačový pravěk Poznámka: Tento článek je doplňující – vysvětlující, je určen pro chápání vývoje a jeho souvislostí, ne pro učení nazpaměť. Práce s Abakusem V Číně je abakus znám od 13. století pod jménem "suan - pâna" a je tvořen třinácti sloupci se dvěma korálky nahoře (ty znamenají nebe) a pěti korálky dole (reprezentujícími zemi). Existují ještě další dvě jeho modifikace - japonská a ruská. Japonci abakus převzali asi v 17. století, pojmenovali ho "soro¬Ban" a mírně si ho přizpůsobili - má jednadvacet sloupců s jedním korálkem nahoře a čtyřmi dole. Ruská verze abakusu se jmenuje "sčot" a pracuje se systémem deseti korálků v deseti rovnoběžných řadách, tak jak je znám i u nás. Abakus je na Dálném Východě stále populární - učí se s ním počítat děti ve školách v rámci povinné školní výuky a na mnoha místech se ještě zcela běžně používá v praxi. Jen pro zajímavost v roce 1946 se utkal Japonec Kiyoshu Matzukai, používající abakus, s elektronickým počítačem a po dvou dnech přesvědčivě vyhrál.

8 Historie ICT 1 – počítačový středověk Úkol: Jaké různé druhy zápisů čísel se používají? Zjisti na Internetu jak se píší a čtou. Kromě arabských čísel je používán např. latinský – jak a kde se používá? Ve středověku velmi narostla potřeba mít přehled v penězích a obecně v číselných vyjádřeních. K novému způsobu v logickém a matematickém myšlení evropských matematiků a vědců došlo v 10. století, když se seznámili s arabskými číslicemi a začali je používat. Tento systém záznamu, pocházející z Indie a přejatý Araby, spočíval v tom, že každé číslo od 1 do 9 dostalo vlastní grafický symbol a sloužilo jako číslice. Automatizace a mechanické přístroje ve středověku Postup výpočtu násobení opakovaným sčítáním Klikni zde pro nápovědu

9 Historie ICT 1 – počítačový středověk Zamyšlení: Vraťme se k pokusu se součtem pomocí 2 pravítek, zamysli se, jak lze pravítka nahradit tak, aby šlo počítat s většími čísly a navíc na menším prostoru. Prvním, ještě nemechanickým přístrojem - byly tzv. Napierovy kosti (měrné hůlky, které nahradily destičky), vymyšlené počátkem 17. století (1614) Johnem Napierem. Tento vynálezce si povšiml, že násobení a dělení lze realizovat pomocí sčítání a odčítání logaritmů (vznik logaritmických tabulek). Šlo o sadu očíslovaných dřevěných hranolů, které měly na každé straně sloupec číslic. Pro násobení tak stačilo k sobě přiložit správné hranoly a přečíst číslice, které po sečtení dávaly hledaný výsledek. Zdokonalením v moderní průmyslové době (19. - 20. stol.) pak vzniklo logaritmické pravítko Středověké vynálezy

10 Řešení: A zde je odpověď na předchozí zamyšlení – očíslovaná pravítka nahradí ozubená kolečka a logaritmická stupnice (násobení) je převedená do řádů (3D). Historie ICT 1 – počítačový středověk Mnoho učenců se pokoušelo sestavit mechanické sčítací a odčítací stroje. Je prokázané, že jeden z prvních byl všestranný umělec, vědec a vynálezce - Leonardo da Vinci. Realizace jeho návrhu byla ve své době zavržena a skončila tak u poznámek a náčrtků. Avšak když podle nich v roce 1968 bostonští vědci tuto kalkulačku sestavili, překvapivě a spolehlivě fungovala. Leonardo da Vinci (autoportrét) - da Vinciho náčrt mechanického kalkulátoru

11 Řešení: Opět odpověď na předchozí zamyšlení – systém pravítek v kruhu (ozubená kola), která se přenášejí do dalších řádů pro výpočet velkých čísel. Historie ICT 1 – počítačový středověk S vyrobením funkčního mechanického počítacího stroje byl úspěšný až Wilhelm Schickard, využitím již zmíněného systému ozubených kol. Jeho stroj následně výrazně zdokonalil kuželovým ozubením francouz Blaise Pascal, který vyrobil vlastní mechanickou kalkulačku v roce 1642, kdy mu bylo pouhých 19 let. Učinil tak kvůli svému otci, který byl výběrčím daní a trávil celé dny úmorným sčítáním dlouhých sloupců čísel. S osmi číselníky se pohybovalo pomocí jehly. Jeho kalkulačka byla schopna pouze sčítat a odčítat. Roku 1649 dostal Pascal královské privilegium na výrobu svého stroje Pascaline, tedy něco, co je dnes sériová výroba. Bylo vyrobeno asi padesát exemplářů, které slouží jako exponáty ve významných muzeích (např. ve Zwingeru v Drážďanech). Mechanické počítací přístroje

12 Řešení: Opět pokračování logické odpovědi na „zamyšlení“ – ruční ovládání ozubených kol je automatizován klikami a převody, které zajišťuje posun řádů. Historie ICT 1 – počítačový středověk Na Pascala následoval německý filozof matematik Gottfried Wilhelm von Leibniz, který v roce 1694 jeho vynález, s pomocí původních poznámek a náčrtků, zdokonalil, takže jeho tzv. krokový kalkulátor umožňoval kromě sčítání a odčítání také násobení, dělení a druhou odmocninu. Leibniz toho dosáhl, když nahradil původní jednoduché ploché ozubené kolo, které bylo srdcem celého mechanismu, ozubeným válcem. Tento systém nebyl překonán téměř dalších 200 let. Mechanické počítací přístroje Krokový kalkulátor Leibnize

13 Úkol: Jaký je rozdíl práce mechanických kalkulátorů s mechanickým, elektrickým a elektronickým ovládáním? Historie ICT 1 – počítačový novověk Teprve až v 19. století byly vyvinuty mechanické kalkulačky, které se udržely do nástupu elektroniky v 70. letech minulého století. První, opravdu hromadně vyráběnou kalkulačku vynalezl v roce 1820 Thomas de Colmar. Tento přístroj, nazývaný Aritmometr, uměl čtyři základní matematické operace: (sčítání, odčítání, násobení a dělení).Vyráběl se v mnoha variantách a díky své všestrannosti byl hojně používán až do první světové války. Dále se vyráběly stejné, jen modernizované mechanické kalkulátory, např. značky Merchant, které se používaly až do 70 let 20. stol., kdy byly nahrazeny nejdříve elektrickými kalkulačkami a pak elektronickými počítači. Mechanický novověk

14 Historie ICT 1 – autotest ? – Autotest - Otázka – úkol – zamyšlení Zamysli se, vyber správnou odpověď a potvrď ji kliknutím. (V případě správné odpovědi jsi OK, pokud ne – vrátíš se pro zopakování látky) 1)Mechanizace násobení je u mechanických počítačů založena na principu opakovaného sčítání a nebo součet logaritmů násobených čísel? anoneanone 2)Jaká byla funkce tzv. Napierových kostí (destiček)? násobení a dělenínásobení a dělení – pamatování výpočtů – součet a násobení – kalendářpamatování výpočtůsoučet a násobeníkalendář 3)Klikni na správnou odpověď řazení historie vývoje počítačů. a: kosti – prsty – abakus – Aritmometr – Pascaline – Merchant b: prsty – kosti – abakus – Pascaline – Aritmometr - Merchant c: abakus – kosti – prsty – Merchant – Aritmometr - Pascaline 4)Kdo navrhnul jako jeden z prvních lidí funkční mechanický kalkulátor, který ale nebyl vyroben ve své tehdejší době? a) Blaise Pascal b) Gottfried Wilhelm von Leibniz c) Leonardo da Vinci

15 Historie ICT 1 – vyhodnocení Velmi správně, jde ti to, tedy chválím! Doporučení v učení i do života: Každou informaci je dobré ověřit, a to i několikrát.

16 15 STŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁSTŘEDNÍ ŠKOLA STAVEBNÍ A TECHNICKÁ Ústí nad Labem, Čelakovského 5, příspěvková organizace Páteřní škola Ústeckého kraje Použité zdroje Vlastní zdroje a vytvořené materiály Webové zdroje: http://cs.wikipedia.org/ http://extrahardware.cnews.cz/lide/jan-bocek http://elektronika.heureka.cz/ http://www.i-kantor.eu/cze/ucebnice/informatika.php http://www.loupak.cz/ http://mp3s.nadruhou.net/crazy-frog/we-are-the-champions-56719/ výřez ukázky Emotikony – kliparty programu MS Office: -emotikony a kliparty sady MS-Office, dostupné také na http://office.microsoft.com/cs-cz/images/MC900442026.aspx


Stáhnout ppt "Projekt MŠMTEU peníze středním školám Název projektu školyICT do života školy Registrační číslo projektuCZ.1.07/1.5.00/34.0771 ŠablonaIII/2 Sada 33 AnotaceHistorie."

Podobné prezentace


Reklamy Google