Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.3 Doba pobělohorská II. Téma: Vývoj v českých zemích Číslo projektu:

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.3 Doba pobělohorská II. Téma: Vývoj v českých zemích Číslo projektu:"— Transkript prezentace:

1 Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.3 Doba pobělohorská II. Téma: Vývoj v českých zemích Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3577 Anotace: Opakovací hodina pro žáky 5.ročníku. Život v českých zemích po třicetileté válce. Materiál je určen pro práci na interaktivní tabuli nebo s projektorem.

2 Středověká společnost Středověká a raně novověká společnost byla výrazně hierarchizovaná – stavovsky i sociálně K postavení jednotlivce se vázala určitá míra práv a povinností a ze strany společnosti s ním bylo spojeno i očekávání určitého chování a způsobu vystupování Porušení obecně platných a schvalovaných pravidel mělo za následek tvrdé sankce.

3 Obyvatelstvo Panovník Šlechta Poddaní Řemeslníci a kupci Dělení obyvatel

4 Šlechta Zastávala různé úřady Žila na zámcích K tomu potřebovala - služebnictvo (úředníci, drábové, služky…) Pořádala hostiny, plesy, hony Erb pánů z Hradce Erb pánů z Rožmberka Erb pánů z Valdštejna Bavorové ze Strakonic

5 Šlechtická sídla Reprezentovala svého majitele Ukazovala bohatství šlechtice Kromě mnoha pokojů byly zařízeny i komory pro služebnictvo, jídelny, knihovny, taneční sál, obrazárna Zámek Buchlovice

6 Poddanství Obyvatelé venkova byli až na výjimky v poddanství Zemědělské obyvatelstvo se dostalo do závislého postavení vůči majitelům půdy, ať to byl panovník, šlechtici nebo církev, případně města či měšťané. Rolníci hospodařili na půdě, která jim byla vlastníkem postoupena do užívání, a za to museli vrchnosti platit pravidelné platy a odevzdávat různě velké naturální dávky Poddaní byli také povinni robotou, tj. pracovní povinností na přímém vrchnostenském hospodářství.

7 Poddaní Život poddaných spočíval především v práci na poli V hospodářství převládalo zemědělství Chyběly pracovní síly Museli pracovat na panském Platili poplatky téměř za vše Bez souhlasu vrchnosti se nesměli stěhovat, ženit, prodat své pole ani výrobky Povinností byla vojenská služba – někdy až doživotní

8 Kdo by se nebouřil? Všechny povinnosti se plnily pod pohrůžkou tělesných trestů, pokut a vězení Poddaní se začali bouřit Dochází k selským bouřím Nejznámější vzpoura Chodů pod vedením Jana Sladkého Koziny

9 Život ve městě Řemesla a obchod postiženy válkou Některá řemesla se vykonával v domácnosti (tkaní, výšivky, krajky, keramika…) Po válce také klesl počet obyvatel ve městech Obyvatelé měst – řemeslníci, kupci, lékaři, písaři, kněží, tovaryši, městská chudina… Špatná hygiena – časté epidemie moru

10 Chceš vědět víc? Nemoci provázely život ve městech i na vesnicích Epidemie byly vzhledem ke špatné hygieně poměrně časté A jaká byla medicína? http://dejiny.ceskatelevize.cz/2085521162300 63/ http://dejiny.ceskatelevize.cz/2085521162300 63/ http://www.youtube.com/watch?v=77qEcUds wTU http://www.youtube.com/watch?v=77qEcUds wTU

11 Co sis zapamatoval? Zámky a majetkem Zemědělství Řemeslníci a kupci Šlechtici se chlubili svými V hospodářství převládalo Ve městech převládali

12 Citace Klippart řady Office NEZNÁMÝ. obrazky.cz [online]. [cit. 14.3.2012]. Dostupný na WWW: www.obrazky.czwww.obrazky.cz F.ČAPKA. Doba pobělohorská, Vlastivěda5 NEZNÁMÝ. zamek-buchlovice [online]. [cit. 18.3.2012]. Dostupný na WWW: http://www.zamek-buchlovice.cz/prohlidkove-okruhy/interiery-a-sbirky/ http://www.zamek-buchlovice.cz/prohlidkove-okruhy/interiery-a-sbirky/ NEZNÁMÝ. http://programy.mb-net.cz [online]. [cit. 18.3.2012]. Dostupný na WWW: http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JS1602008.htm http://programy.mb-net.cz/mb-pravek-novovek/JS1602008.htm VILÍMEK, Jan. Wikipedia.cz [online]. [cit. 21.3.2012]. Dostupný na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Sladk%C3%BD_Kozina.jpg http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vil%C3%ADmek_-_Jan_Sladk%C3%BD_Kozina.jpg


Stáhnout ppt "Název školy: ZÁKLADNÍ ŠKOLA SADSKÁ Autor: Mgr. Blanka Žánová Název DUM: VY_32_Inovace_5.3.3 Doba pobělohorská II. Téma: Vývoj v českých zemích Číslo projektu:"

Podobné prezentace


Reklamy Google