Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reforma terciárního vzdělávání Příprava zákona Tisková konference MŠMT 5. března 2009.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reforma terciárního vzdělávání Příprava zákona Tisková konference MŠMT 5. března 2009."— Transkript prezentace:

1 Reforma terciárního vzdělávání Příprava zákona Tisková konference MŠMT 5. března 2009

2 Proč potřebujeme reformu Modernizace a zkvalitnění terciárního školství – Odpovídající institucionální rámec Odstranit nerovnost v přístupu ke vzdělávání

3 Proč potřebujeme reformu Těžkopádný a neefektivní systém řízení –pravomoci, strategie Uzavřenost a nekonzistentnost systému –provázanost, prostupnost Nízká funkčnost a efektivita systému –diverzifikace, málo Bc.

4 Cíl reformy  Snížení nerovností v přístupu  Zvětšení institucionální diverzifikace  Zavedení krátkých, prakticky orientovaných studijních programů  Soustředěná podpora rozvoje excelentních oblastí vzdělávání i výzkumu

5 Cíle reformy  Efektivnější alokace prostředků s ohledem na typ poskytovaných služeb  Větší počet studentů vyššího věku a jim přizpůsobená výuka  Zvýšení mezinárodního prvku (studentů, učitelů).  Možnosti těsnějšího propojení kvalitního výzkumu a vývoje s terciárním vzděláváním.

6 Nástroje reformy  Posílení autonomie vysokých škol v jejich rozhodování  Rozhodnutí o uskutečňování studijních programů a oborů v rámci akreditované oblasti vzdělávání  Dlouhodobé kontrakty na financování vzdělávací činnosti mezi institucí a státem  Samostatné rozhodování o investičních aktivitách vzdělávací instituce

7 Nástroje reformy  Posílení autonomie vysokých škol v jejich rozhodování  Rozhodování o vnitřním uspořádání a o struktuře vnitřní legislativy (zákonné vymezení končí na úrovni celé instituce)  Rozhodování o kariérním řádu a o pravidlech pro obsazování míst docentů a profesorů

8 Nástroje reformy  Vyvážení kompentencí a zodpovědnosti  Citlivé nastavení rolí a vztahů mezi rektorem, akademickým senátem a správním radou  Citlivé nastavení rolí a vztahů v rámci státního dohledu (funkce ministerstva, Rady pro terciární vzdělávání, správních rad)  Transparentní vymezení povinností státu vůči vzdělávacím institucím, včetně jejich vymahatelnosti

9 Autonomie, akademické svobody a akademická samospráva  Autonomií je právo instituce, nikoliv jejích zaměstnanců, řešit své záležitosti samostatně (citace z OECD, Thematic Review of Tertiary Education: „Mora (2001) highlights that `university autonomy cannot be considered as synonymous of collegiality’. He defines autonomy as the `right of the institution, not of its employees, to set its own objectives and manage its own affairs without interference from the State’.“)  Autonomie není totéž co samospráva, tj. není odvozována od mandátů vzniklých volbami

10 Autonomie, akademické svobody a akademická samospráva  Návrh zákona neomezuje akademické svobody a s nimi spojenou přímou samosprávu vzdělávacích institucí  posuvy v pravomocech a zodpovědnostech rektora, akademického senátu a správní rady pouze reflektují nové role spojené se zvýšenou autonomií, akademické svobody zůstávají beze změn

11 Kdo se na reformě podílí MŠMT náměstek ministra, odbor VŠ Expertní skupiny náměstka Tým autorů BK Reprezentace VŠ Česká konference rektorů Rada vysokých škol

12 Kdo se na reformě podílí Přípravný tým – MŠMT Vlastimil Růžička (náměstek ministra), Václav Vinš (ředitel odboru VŠ), Věra Koťátková (odboru VŠ) – Expertní skupina náměstka Petr Kolář (UJAK Praha), Tomáš Kopřiva (GAČR), Miroslav Ludwig (U Pardubice), Jana Mačáková (UP Olomouc), Jiří Nantl (MU Brno), Petra Peterková (Siemens) – Tým autorů Bílé knihy František Ježek, Petr Matějů, Daniel Münich, Jan Slovák, David Václavík, Simona Weidnerová

13 Kdo se na reformě podílí Pracovní skupina – 6 rektorů nominovaných ČKR Jan Hron (ČZU Praha), Václav Cejpek (JAMU Brno), Petr Fiala (MU Brno), Václav Havlíček (ČVUT Praha), Václav Hampl (UK Praha), Luboš Chaloupka (UJAK Praha) – 6 členů nominovaných RVŠ Vladimír Čechák (VŠFS Praha), Pavel Popela (VUT Brno), Pavel Ripka (ČVUT Praha), Jiří Zlatuška (MU Brno), Ján Říha a Marek Hodulík (studentská komora RVŠ)

14 Harmonogram příprav Příprava návrh únor-duben Projednání 1. verze duben-květen Projednání 2. verze květen-červen Předložení vládě ČR červenec

15 Harmonogram příprav NÁVRHU VZZ 18. února - 1. jednání PS obecný úvod, instituce terciárního vzdělávání, tj. typy, vnitřní struktura, řízení, správní rady…, problematika VOŠ 4. března - 2. jednání PS hodnocení a akreditace, řízení TV 18.března - 3.jednání PS financování; vymezení TV, studium, zaměstnanci, přechodná ustanovení 1. dubna celkový návrh věcného záměru o TV 23. dubna shrnutí a projednání s vnějšími aktéry

16 Co dál? Příprava 1. verze věcného záměru zákona o TV – ZVEŘEJNĚNÍ 1. verze - 15. května Projednávání 1. verze věcného záměru zákona o TV – reprezentacemi VŠ, VOŠ – představiteli praxe apod. → 2. verze věcného záměru zákona o TV Vnější připomínkové řízení → 3. verze věcného záměru zákona o TV Předložení 3. verze do vlády – červenec 2009


Stáhnout ppt "Reforma terciárního vzdělávání Příprava zákona Tisková konference MŠMT 5. března 2009."

Podobné prezentace


Reklamy Google