Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ministerstvo financí České republiky Jednání pracovní komise k RUD 31. března 2016 Ministerstvo financí Březen 2016.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ministerstvo financí České republiky Jednání pracovní komise k RUD 31. března 2016 Ministerstvo financí Březen 2016."— Transkript prezentace:

1 Ministerstvo financí České republiky Jednání pracovní komise k RUD 31. března 2016 Ministerstvo financí Březen 2016

2 Ministerstvo financí České republiky Obsah prezentace Výsledky hospodaření ÚSC za rok 2015 (vývoj daňových příjmů a jejich plnění) Novela RUD Zákon č. 391/2015 Sb. Výsledky analýz v návaznosti na jednání pracovní skupiny ze dne 23.11.2015

3 Ministerstvo financí České republiky 3 Hospodaření rozpočtů ÚSC, DSO a regionálních rad v roce 2014 Výsledky hospodaření ÚSC za rok 2015 (vývoj daňových příjmů a jejich plnění)

4 Ministerstvo financí České republiky Hospodaření obcí a krajů v roce 2015 Obce Prosinec 2014 Prosinec 2015 rozdíl% změna Příjmy271,9279,56,6102,4% Výdaje263,9257,6-6,397,6% Saldo+ 9,0+ 21,8+ 12,9243,7 Kraje Prosinec 2014 Prosinec 2015 % změna Příjmy 146,6160,8109,8% Výdaje 143,9161,2112,0% Saldo 2,6-0,4 4 prosinec 2014 vs. prosinec 2015 (mld. Kč)

5 Ministerstvo financí České republiky Příjmy a výdaje obcí: Očekávaná skutečnost vs. skutečnost 2015 v mld. Kč Očekávaná skutečnost vs. skutečnost 2015 Skutečnost 2014 OSSkutečnost Daňové příjmy172,1175,4170,1 Nedaňové příjmy 28,930,632,3 Kapitálové příjmy 5,75,46,1 Přijaté transfery 68,879,064,4 Příjmy celkem275,5290,4272,9 Běžné výdaje182190,7178,5 Kapitálové výdaje 84,477,985,4 Výdaje celkem266,4268,6263,9 Saldo9,121,89,0 5

6 Ministerstvo financí České republiky 6 Ukazatel ObdobíMeziroční srovnání 12/201412/2015 tis. Kč% Daňové příjmy170 087 276175 393 6745 306 398103,1% z toho: Daně z příjmů fyzických osob37 225 43138 924 0811 698 650104,6% z toho: ze závislé činnosti a funkčních požitků31 373 97332 050 790676 816102,2% z přiznání2 394 8243 155 179760 355131,7% z kapitálových výnosů3 456 2863 717 318261 032107,6% Daně z příjmů právnických osob39 288 96141 200 0351 911 074104,9% z toho: daň z příjmů právnických osob33 388 90334 796 8091 407 906104,2% daň z příjmů právnických osob za obce5 899 9646 402 784502 820108,5% daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty67 631 47668 760 7181 129 242101,7% Daně a poplatky z vybraných činností a služeb15 967 57716 174 674207 097101,3% z toho: poplatky a odvody v oblasti život. prostředí2 695 1942 727 91532 721101,2% místní poplatky z vybraných čin. a služeb5 095 9065 128 15232 246100,6% ostatní odvody z vybraných čin. a služeb5 638 6975 610 479-28 21899,5% správní poplatky2 537 7792 708 128170 349106,7% Daň z nemovitých věcí9 973 49010 333 821360 331103,6% Ostatní daňové příjmy255247-896,8% Stav na bankovních účtech89 205 48097 365 0968 159 616109,1% Daňové příjmy obcí: 12/2015 vs. 12/2014 (skutečnost)

7 Ministerstvo financí České republiky 7 Ukazatel ObdobíMeziroční srovnání 12/201412/2015 tis. Kč% Daňové příjmy49 303 66250 906 8851 603 224103,3% z toho: Daně z příjmů fyzických osob12 330 84712 864 846533 999104,3% z toho: ze závislé činnosti a funkčních požitků10 925 73211 295 272369 540103,4% z přiznání139 037207 97468 937149,6% z kapitálových výnosů1 266 0771 361 60095 522107,5% Daně z příjmů právnických osob12 323 73312 968 110644 377105,2% z toho: daň z příjmů právnických osob12 127 59612 620 996493 399104,1% daň z příjmů právnických osob za obce daň z příjmů právnických osob za kraje Daň z přidané hodnoty24 619 55325 051 153431 600101,8% Daně a poplatky z vybraných činností a služeb29 52922 776-6 75377,1% z toho: poplatky a odvody v oblasti život. prostředí místní poplatky z vybraných čin. a služeb ostatní odvody z vybraných čin. a služeb1 168425-74336,4% správní poplatky28 36122 351-6 01078,8% Daň z nemovitých věcí Ostatní daňové příjmy Stav na bankovních účtech17 372 19016 497 949-874 24095,0% Daňové příjmy krajů: 12/2015 vs. 12/2014 (skutečnost)

8 Ministerstvo financí České republiky Novela RUD Zákon č. 391/2015 Sb. 8

9 Ministerstvo financí České republiky Od roku 2016 Navýšení podílu krajů na DPH 7,86% -> 8,92% + 3,7 mld. Kč Od roku 2017 navýšení podílu obcí na DPH z 20,83% na 21,4 % + 2,1 mld. Kč zrušení 30% podílu obcí na DPFO z podnikání - 1,1 mld. Kč Výsledný dopad na obce +1,0 mld. Kč Poznámka: - v roce 2017 bude navýšen příspěvek na výkon státní správy +5% Novela RUD zákon č. 391/2015 Sb. http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a-obci/zakladni- informace/2016/dopady-senatniho-navrhu-zakona-o-rozpoct-23572

10 Ministerstvo financí České republiky Schéma RUD v r. 2016 10

11 Ministerstvo financí České republiky 30% podíl obcí na DPFO z přiznání převod vs. nárok 11

12 Ministerstvo financí České republiky 12 Převod podílu 30% DPFO z přiznání obcím v roce 2015 V roce 2015 bylo 5 664 obcím převedeno 2,7 mld. Kč Počet obcí Převedeno obcím Skutečný nárok Po zúčtování převedených prostředků a nároků na vratky Kompenzováno Praha875 189599 786275 403 142 45 288 0 1 427 1 274 031687 634586 397 4 094515 589-684 7681 200 357 5870-40 76740 767 6 251*2 710 097607 174 Závěr : 1 570 obcí mělo v roce 2015 nárok na 1,3 mld. Kč. 4 681 obcím nemělo být nic převedeno a zároveň jim bylo kompenzováno (z inkasa DPFO z přiznání + jiné daně) cca 726 mil. Kč, z toho u 587 obcí došlo k paradoxní situaci, kdy jim sice nebyly převedeny žádné prostředky, ale ve výsledku byly přeplaceny * Z důvodu zákona č. 15/2015 Sb. zahrnuty i tři bývalé vojenské újezdy v tis. Kč

13 Ministerstvo financí České republiky 30% podíl obcí na DPFO z přiznání převod vs. nárok 13 20112012 Počet obcí Převedeno obcím Skutečný nárok Počet obcí Převedeno obcím Skutečný nárok Praha1634 813540 1581579 240568 633 Měly nárok240106 625106 974321130 107130 354 Měly nárok, ale část kompenzována 1 2441 124 510599 7751 4181 231 249768 870 Bylo převedeno, ale měly jen vracet 4 291359 658-554 1954 172305 163-489 519 Nedostaly nic, jen kompenzováno 4680-28 0433350-19 317 Celkem mělo nárok14851 865 9481 246 90717401 940 5961 467 857 Celkem bez nároku4 759359 658-582 2384 507305 163-508 836 Celkem62442 225 606664 66962472 245 759959 021 201320142015 Počet obcí Převedeno obcím Skutečný nárok Počet obcí Převedeno obcím Skutečný nárok Počet obcí Převedeno obcím Skutečný nárok Rozdíl Praha1589 763545 8881687 804689 6291875 189599 786275 403 Měly nárok284123 873123 92212628 21528 21814245 288 0 Měly nárok, ale část kompenzována 1 2661 260 495845 6181 329935 432579 1731 4271 274 031687 634586 397 Bylo převedeno, ale měly jen vracet 4 186334 826-563 5484 036416 042-730 8664 094515 589-684 7681 200 357 Nedostaly nic, jen kompenzováno 5130-31 7267600-59 1475870-40 76740 767 Celkem mělo nárok15511 974 1301 515 42814561 651 4511 297 02015702 194 5081 332 709-861 799 Celkem bez nároku4 699334 826-595 2734 796416 042-790 0134 681515 589-725 535-1 241 124 Celkem62502 308 956920 15562522 067 493507 00762512 710 097607 174-2 102 923

14 Ministerstvo financí České republiky 30% podíl obcí na DPFO z přiznání převod vs. nárok 14

15 Ministerstvo financí České republiky 30% podíl obcí na DPFO z přiznání převod vs. nárok 15 Statistické informace za roky 2011 až 2015 Rozptyl výnosu (skutečný nárok) < 30%2 obce < 40%4 obce < 50%16 obcí Počet obcí, u kterých v uvedeném období výnos meziročně rostl119 obcí Maximální nárůst za celé období2 551 tis. Kč Minimální nárůst za celé období6 tis. Kč Počet obcí, u kterých v uvedeném období výnos meziročně klesal145 obcí Maximální pokles za celé období4 706 tis. Kč Minimální pokles za celé období9 tis. Kč Počet obcí, které měly v každém roce za celé období nárok na výnos441 obcí

16 Ministerstvo financí České republiky Schéma RUD v r. 2017 16

17 Ministerstvo financí České republiky Výsledky analýz v návaznosti na jednání pracovní skupiny ze dne 23. 11. 2015 17

18 Ministerstvo financí České republiky Příspěvek na žáka v roce 2015 a odhad na rok 2016 Rok 2016 - předběžný údaj (leden 2016)cca 8,55 tis. Kč na žáka Rok 20158,246 tis. Kč na žáka Rok 2014 8,02 tis. Kč na žáka Rok 2013 7,78 tis. Kč na žáka http://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/uzemni-rozpocty/prijmy-kraju-a- obci/financovani-materskych-a-zakladnich-skol 18

19 Ministerstvo financí České republiky Navýšení váhy kritéria počtu dětí a žáků MŠ a ZŠ ze 7% na 9% 19  zachování stávajícího objemu sdílených daní  navýšení váhy kritéria počtu dětí a žáků MŠ a ZŠ ze 7% na 9%  snížení váhy kritéria postupných přechodů z 80% na 78% Dopady: + Navýšení objemu „prostředků plynoucích za žáky“ z 8,55 tis. Kč na 11,23 tis. Kč na žáka, tj. +2,45 tis. Kč/žák (+31,3%). - Negativní dopad na 3 790 obcí v objemu cca -962 tis. Kč

20 Ministerstvo financí České republiky Dopady 20 Počet obyvateltis. Kč ODDO Počet obyvatel Počet obcí Počet dětí 30.9.2015 Sdílené daně váha 7% Sdílené daně váha 9% RozdílIndex Počet ztrát. obcí Výše ztráty u ztrát. obcí Počet zisk. obcí Výše zisku u zisk. obcí 19932 230451448373 265368 807-4 45898,8%447-5 50041 043 100199147 8349951 0711 590 8651 567 413-23 45198,5%955-24 835401 383 200499654 6432 00524 4036 798 5836 741 384-57 19999,2%1 633-77 33837220 139 500999960 7421 36389 4759 986 10010 032 41346 313100,5%618-34 52974580 842 1 0001 9991 041 459747135 72710 875 85811 020 328144 470101,3%117-10 030630154 500 2 0004 9991 256 370415169 92213 090 32413 273 532183 208101,4%15-1 797400185 005 5 0009 999964 589141134 78410 102 13610 248 337146 201101,4%00141146 201 10 00019 999971 01269134 31910 108 63710 250 415141 778101,4%1-20468141 982 20 00049 9991 279 13243161 32713 400 01413 541 757141 743101,1%0043141 743 50 00099 9991 026 10814123 50711 379 51511 460 74681 230100,7%001481 230 100 000149 999102 562112 2731 154 8191 162 3207 500100,6%0017 500 150 000a více2 099 7524218 59158 539 88357 732 548-807 33598,6%4-807 33500 C E L K E M ČR10 536 4336 2481 205 847147 400 000 0100,0%3 790-961 5692 458961 569 Praha 1 259 079 128 97041 863 00941 204 077-658 93298,4%1-658 93200 Brno 377 440 40 1797 485 1697 418 397-66 77299,1%1-66 77200 Ostrava 294 200 30 9145 832 9655 779 931-53 03499,1%1-53 03400 Plzeň 169 033 18 5283 358 7413 330 143-28 59799,1%1-28 59700 Liberec 102 562 12 2731 154 8191 162 3207 500100,6%0017 500 Olomouc 99 809 11 8421 121 7661 128 8467 080100,6%0017 080

21 Ministerstvo financí České republiky Návrh na nové kritérium: Počet obyvatel ve věku 65+ 21 Otázky k zavedení kritéria „počet obyvatel v obci ve věku 65 let a více“ -Jaký objem finančních prostředků by měl být vyčleněn na 1 obyvatele ve věku 65+ ? -Zdůvodnění potřeby zavedení nového kritéria. -Nelze potřebné finanční prostředky získat z jiných zdrojů?

22 Ministerstvo financí České republiky Návrh na nové kritérium: Počet obyvatel ve věku 65+ 22 Počet obyvatel ODDOr.2011r.2012r.2013r.2014r.2015 199 6 3916 7636 8446 8976 955 100199 25 85925 74926 40027 02127 597 200499 98 814101 609105 028107 535111 480 500999 137 895144 378148 349154 894159 506 1 0001 999 144 443150 316158 025164 443170 385 2 0004 999 180 407186 893199 287207 101214 876 5 0009 999 147 587157 045163 024168 797174 933 10 00019 999 149 588154 543159 937165 856173 993 20 00049 999 188 752196 699204 524221 830235 612 50 00099 999 189 899196 709203 854199 618195 271 100 000149 999 15 76816 51617 27617 99418 670 150 000a více 351 404364 053374 899383 378390 933 C E L K E M ČR 1 636 8071 701 2731 767 4471 825 3641 880 211 Počet obyvatel 65+ v jednotlivých letech a velikostních kategoriích

23 Ministerstvo financí České republiky Návrh na nové kritérium: Počet obyvatel ve věku 65+ 23 Počet obyvatel ODDO Index 65+/obyv r. 2011 Index 65+/obyv r. 2012 Index 65+/obyv r. 2013 Index 65+/obyv r. 2014 Index 65+/obyv r. 2015 19919,5%20,1%20,7%21,1%21,6% 10019916,9%17,4%17,8%18,3%18,7% 20049915,0%15,4%16,0%16,5%17,0% 50099914,5%15,0%15,6%16,1%16,6% 1 0001 99914,3%14,8%15,3%15,9%16,4% 2 0004 99914,8%15,4%16,0%16,6%17,1% 5 0009 99915,6%16,2%17,0%17,6%18,1% 10 00019 99915,5%16,2%16,8%17,4%17,9% 20 00049 99915,4%16,2%16,9%17,7%18,4% 50 00099 99916,6%17,3%18,0%18,5%19,0% 100 000149 99915,5%16,2%16,9%17,6%18,2% 150 000a více16,9%17,4%17,9%18,4%18,6% C E L K E M ČR15,6%16,2%16,8%17,4%17,8% Podíl obyvatel 65+ k počtu obyvatel v obci v jednotlivých letech a velikostních kategoriích

24 Ministerstvo financí České republiky Zavedení nového kritéria počet obyvatel v kategorii 65+ 24  zachování stávajícího objemu sdílených daní  zavedení nového kritéria „počet obyvatel v obci ve věku 65 let a více“ s váhou 2%  snížení váhy kritéria postupných přechodů z 80% na 78% Dopady: + výnos na jednoho obyvatele 65+ je cca 1,57 tis. Kč. - Negativní dopad na 280 obcí v objemu cca -736 tis. Kč Stanovisko MF: nedoporučujeme -zanedbatelné dopady -další posílení malých obcí na úkor velkých Dopady byly propočteny na predikci na rok 2016

25 Ministerstvo financí České republiky Dopady: Návrh na nové kritérium: Počet obyvatel ve věku 65+ 25 Počet obyvateltis. Kč ODDO Počet obyvatel Počet obcí Obyvatel 65+ SD stávající systém SD kritérium 65+ RozdílIndex Počet ztrátovýc h obcí Výše ztráty u ztrátových obcí Počet ziskových obcí Výše zisku u ziskových obcí 19932 2304516 955373 265378 6175 352101,4%19-434325 395 100199147 83499527 5971 590 8651 608 06417 200101,1%50-19394517 393 200499654 6432 005111 4806 798 5836 856 51557 932100,9%101-8371 90458 769 500999960 7421 363159 5069 986 10010 063 75977 660100,8%55-9821 30878 641 1 0001 9991 041 459747170 38510 875 85810 955 65779 799100,7%29-1 11971880 918 2 0004 9991 256 370415214 87613 090 32413 195 021104 696100,8%19-1 543396106 240 5 0009 999964 589141174 93310 102 13610 193 10390 966100,9%1-49914091 465 10 00019 999971 01269173 99310 108 63710 194 84386 206100,9%2-1 0916787 297 20 00049 9991 279 13243235 61213 400 01413 516 770116 757100,9%0043116 757 50 00099 9991 026 10814195 27111 379 51511 464 96885 453100,8%001485 453 100 000149 999102 562118 6701 154 8191 161 5886 769100,6%0016 769 150 000a více2 099 7524390 93358 539 88357 811 094-728 78998,8%4-728 78900 C E L K E M ČR10 536 4336 2481 880 211147 400 000 0100,0%280-735 0965 968735 096 Praha 1 259 079 229 61841 863 00941 248 797-614 21298,5%1-614 21200 Brno 377 440 74 2397 485 1697 436 569-48 60099,4%1-48 60000 Ostrava294 200 53 5085 832 9655 788 249-44 71599,2%1-44 71500 Plzeň 169 033 33 5683 358 7413 337 478-21 26299,4%1-21 26200 Liberec 102 562 18 6701 154 8191 161 5886 769100,6%0016 769 Olomouc 99 809 18 5601 121 7661 128 9967 230100,6%0017 230

26 Ministerstvo financí České republiky Děkuji za pozornost 26


Stáhnout ppt "Ministerstvo financí České republiky Jednání pracovní komise k RUD 31. března 2016 Ministerstvo financí Březen 2016."

Podobné prezentace


Reklamy Google