Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Mgr. Blanka Bendová a Mgr.et Mgr. Miroslav.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Mgr. Blanka Bendová a Mgr.et Mgr. Miroslav."— Transkript prezentace:

1 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Mgr. Blanka Bendová a Mgr.et Mgr. Miroslav Šamalík

2 ČASOVÁ STRUKTURA DNE ΩORGANIZAČNÍ ZÁLEŽITOSTI KURZU ΩUPŘESNĚNÍ HODINOVÝCH DOTACÍ ΩDOHODA PŘESTÁVEK Práce s časem je nedílnou součástí lektorské práce! VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

3 NAVRHOVANÉ OKRUHY VZDĚLÁVÁNÍ ☻Kompetence lektorů ☻ Nejdůležitěj ší dovednosti dobr é ho lektora ☻ Pr á ce s lidmi a s atmosf é rou ☻ Time management a pl á nov á n í ☻ Du š evn í hygiena VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

4 Osobnost úspěšného lektora – prezentátora osobnost vytyčují tři zásadní body:  povaha člověka  sociální role ( spolupracovník, nadřízený, lektor, poradce..)  schopnost ovládat a usměrňovat své chování Viz. další - DIAGRAM - Faktory působící na image lektora VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

5 VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj IMAGE LEKTORA KOMUNIKAČNÍ DOVEDNOSTI + HLAS POSTOJ + DRŽENÍ TĚLA + FYZICKÁ ZDATNOST UPRAVENOSTVNITŘNÍ VYZAŘOVÁNÍ OBLÉKÁNÍ + VÝBĚR BAREV

6 CO UTVÁŘÍ PRVNÍ DOJEM !obsah sdělení JEN 7% VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj 7% obsah sdělení 38% způsob mluvy, jednání, postoj 55% vzhled

7 UMĚNÍ PŘESVĚDČIT, NABÍDNOUT, PRODAT JE Z 80% ZÁLEŽITOST PSYCHOLOGICKÁ A JEN Z 20% TECHNICKÁ!!! VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

8 STRUKTURA PREZENTACE Dá se rozdělit do 4 částí Zahájení Dojednání Aktivita Zakončení VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

9 1. Zahájení  přivítání s účastníky  představení se a představení svých kompetencí /případně uvítací kolečko nebo aktivita na rozehřátí /  ujasnění cíle  způsob ověření úspěšnosti / ne vždy nutné, ale je to hodně motivační/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

10 2. Dojednání  plánování v reálném čase společně s účastníky, ujasnění harmonogramu vzdělávací akce  přítomnost na vzdělávací akci /pravidla, odchody dříve…/  podepsání prezenční listiny  mobilní telefony či jiná komunikace, využití počítače atd. VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

11 3.Aktivita  přiměřená vizualizace témat  zprostředkování obsahu  přiměřené zprostředkování informací  praktické a zážitkové cvičení  reflexe těchto cvičení  střídání forem  krátké zopakování a shrnutí na závěr  v průběhu předání učebních materiálů VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

12 4. Zakončení  společné zhodnocení vzdělávací akce  vyplnění dotazníků  rozloučení a poděkování VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

13 MOTTO: „ KAŽD É POZN Á N Í VYCH Á Z Í ZE SRDCE, KAŽD É VZDĚL Á N Í ZE ŽIVOTA. “ MOTTO: „ KAŽD É POZN Á N Í VYCH Á Z Í ZE SRDCE, KAŽD É VZDĚL Á N Í ZE ŽIVOTA. “ CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL CHRISTIAN FRIEDRICH HEBBEL VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

14 ČÍM SE MUSÍM JEŠTĚ ZABÝVAT ☻Proč budu něco říkat? ☻Co chci předat – říci? ☻Kdo je můj posluchač? ☻Kdy, kde a kolik? ☻Vlastní příprava prezentace ☻Jak? VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

15 „ uspořádáme si vše sami “ - 3 P: 1/ PŘED - část příprav 2/ PŘI - realizace 3/ PO - ukončení VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

16 1 P určíme si vhodnou formu stanovíme délku a strukturu programu i prostory promyslíme fund-raisingovou strategii určíme termín konání stanovíme rozpočet akce stanovíme reálný harmonogram VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

17 2 P zajistíme si grafickou podobu akce zajistíme včasnou propagaci webové stránky zajistíme komunikaci s účastníky a informační servis i v průběhu zabezpečíme techniku provedeme registraci účastníků kontrolu jejich plateb zajistíme ubytování či stravování pro účastníky akce zajistíme foto či video dokumentaci zajistíme předání materiálů účastníkům sběr materiálů pro sborník VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

18 3P vytvoříme konečné výstupy akce zajistíme propagační výstupy zajistíme finanční rozbor a vyúčtování celé akce zajistíme sepsání závěrečné zprávy s vyhodnocením vyhodnotíme akci se spolupracovníky či zadavatelem zajistíme prezentaci na webových stránkách vedeme kontakty s účastníky umožníme reakci či zpětnou vazbu VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

19 CO VŠE JE SPOJENO S REALIZACÍ VZDĚLÁVÁNÍ? ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ ADMINISTRATIVNÍ PRÁCE VLASTNÍ LEKTORSKÁ PŘÍPRAVA REALIZACE KONKRÉTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

20 univerzální formy vzdělávání: seminář přednáška panelová diskuse exkurze kurz VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

21 formy profesního vzdělávání: konference koučink, workshop, sympozium, stáž, výměna zkušeností, školení VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

22 občanské a zájmové formy vzdělávání: zájmový kroužek, debatní fórum, tématický večer, filmové fórum, beseda, diskusní večer, kviz, kvizový večer, přednáškový večer, večer otázek a odpovědí VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

23 specifické formy vzdělávání: diagnostiko výcvikový program, teambuildingové aktivity, outdoor training, e-learning /informačně komunikační technologie ve vzdělávání/ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

24 NEJČASTĚJŠÍ TYPY VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ  WORKSHOP  KONZULTACE  PŘEDNÁŠKA  TRÉNINK  SEMINÁŘ  KURZ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

25 CÍLE VZDĚLÁNÍ: Informovat Naučit Natrénovat Vyřešit Zažít Motivovat Přesvědčit Ukázat Nasměrovat Změnit Pobavit VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

26 CÍTÍTE-LI, ŽE VÁM MLUVENÍ NEJDE, MŮŽETE TO ZMĚNIT. CÍTÍTE-LI, ŽE JSTE V MLUVENÍ DOBŘÍ, MŮŽETE BÝT LEPŠÍ. Larry King VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

27 POWERPOINTOVÁ PREZENTACE Kvalitně připravená vaše vystoupení pozvedne Nevytváříme obrázkovou show Doporučuje se maximálně 1snímek na 1minutu, lépe 6 snímků na 10 minut Dodržte kontrast mezi pozadím a textem. Při projekci na plátno je vhodnější tmavé pozadí a světlý text VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

28 POWERPOINTOVÁ PREZENTACE Je lépe užívat formát na šířku – umožní větší projekční plochu Písmo je vhodné bezpatkové, při dataprojekci „se netřepí“ Nadpis by měl mít velikost od 30 bodů výše Nadpis a text se má lišit alespoň o 8 bodů Text pod 18 bodů může být nečitelný Nepřehledné množství čísel i textu bývá matoucí VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

29 POWERPOINTOVÁ PREZENTACE K lepšímu členění užíváme barvy Barvy se nemají vzájemně přebíjet Na snímku doporučujeme používat max.3 barvy Efekty a animace podpoří pochopení při cíleném užívání Při rychlém procházení neanimujte VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

30 USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLÍCÍCH PROSTOR Má vliv na volbu vhodných metod, technik a vizualizačních pomůcek Místnost má být -Světlá či vhodně osvětlená -S možností zastínění -Dostatečně velká a větratelná -Nerušená zevně x vnitřně -Umožňující volný pohyb lektor, účastníků -Se zázemím pro lektory(Mužík,2006) VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

31 TYPY USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLÍCÍCH PROSTOR -všechny mají své výhody i nevýhody VHODNÉ PRO VELKÉ SKUPINY Typ divadlo Tradiční /školní/ uspořádání Tvar V VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

32 TYPY USPOŘÁDÁNÍ ŠKOLÍCÍCH PROSTOR -všechny mají své výhody i nevýhody VHODNÉ PRO MALÉ SKUPINY Skupinové Kolem stolu x Otevřený kruh Tvar U VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj

33 Děkujeme za pozornost a přejeme pohodové prezentace. Mgr. Blanka Bendová, e-mail:blanka.bendova@charita.cz Mgr. et Mgr. Miroslav Šamalík, e-mail:miroslav.samalik@charita.cz VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj


Stáhnout ppt "VZDĚLÁVACÍ PROGRAM NEZISKOVÉHO SEKTORU projekt Sítě mateřských center o.s. – Jihomoravský kraj LEKTORSKÉ DOVEDNOSTI Mgr. Blanka Bendová a Mgr.et Mgr. Miroslav."

Podobné prezentace


Reklamy Google