Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí."— Transkript prezentace:

1 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí

2 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER 2 Cíl prezentace Seznámit s pohledem Policie ČR Námět k diskuzi Seznámit se směry v dalším postupu

3 Výchozí situace Definice sociálně vyloučených lokalit pro potřeby policie: oblast s koncentrací sociálně vyloučených osob, které samy sebe takto označují, nebo jsou označeny okolím, jenž je prostorově, sociálně, kulturně, ekonomicky nebo symbolicky na základě vnějších znaků izolovaná od okolí, charakterizovaná: vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti, nekvalitním a zchátralým bytovým fondem, špatným životním prostředím, chybějící nebo nekvalitní infrastrukturou chybějícími či nekvalitními veřejnými službami, se současným selháváním základních sociálních institucí a vyšším výskytem rizikových forem chování Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

4 Pár dat a údajů… Počet lokalit - za významné z hlediska Policie lze považovat okolo 100 takových hlavních míst: Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Olomoucký kraj Jedná se o místa, kde jsou zjišťovány vyšší prvky rizikovosti (etnické konflikty, kriminality) Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

5 Pár dat a údajů… Jedná se o lokality obvykle spíše etnicky homogenní (romské etnikum, vietnamské etnikum – Praha 4) Z hlediska struktury kriminality se jedná především: drobné krádeže, násilí, vloupání do objektů, lichvu, úvěrové podvody atd. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

6 Pár dat… Hlavní kriminogenní faktory: nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, alkoholismus a toxikomanie, gamblerství, prostituce, špatné životní prostředí (často vlastní nezájem o zlepšení) každodenní interakce mezi minoritou a majoritou Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

7 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit plk. Mgr. Bc Tomáš Tuhý

8 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

9 Pár dat… Charakteristický aspekt kriminality v lokalitách: přímo v SVL je kriminalita nízká a trestná činnost se tak odehrává mimo ně. Za hlavní příčinu kriminality je možné považovat samo sociální vyloučení a s ním spojenou škálu problémů provázených zvýšeným výskytem rizikových forem chování a nejrůznějších druhů závislostí. Lze tedy říci, že bezpečnostní situace není špatná v lokalitách, ale v jejich okolí. O to intenzivněji to majorita vnímá. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

10 Rád bych pomohl, ale ještě jsem nedodělal administrativu. Případ „nejlepší praxe“… Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

11 Zneužívání ze strany PEX hnutí PEX využívají problémů v lokalitách zejména ke svému zviditelnění „uchopí“ mediálně známý incident snaží se strhnout na svou stranu veřejnost a především místní obyvatele (Nový Bor, Varnsdorf, Duchcov…) Nejaktivnější jsou zejména v krajích Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

12 Problematika AT Drogové scény v jednotlivých lokalitách se od sebe výrazně liší. Rozdíly jsou viditelné i na krajské úrovni. V lokalitách převládají kuřáci marihuany a problémoví uživatelé pervitinu. Distribuce drog již i Romové i Vietnamci (marihuana – též produkce) V Ústeckém kraji se ve zvýšené míře objevuje i heroin (stejně jako v Praze a Jihomoravském kraji) a Subutex. Romští uživatelé obecně preferují spíše opiáty. Specifikem Romů je pak čichání toluenu, které je finančně méně náročné. Převládají spíše mladší uživatelé drog. Vliv toxikomanie je patrný i na postupném rozkladu romských komunit a nerespektování tradic a autorit uvnitř komunity. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

13 Bezpečnostní opatření a 22.6 v Duchcově, účast cca 1000 příznivců DSSS a PEX, bylo nasazeno cca 450 policistů, 5 osob zraněno, 22 zadrženo. V minulosti BO Brno, Břeclav, Přerov, Šluknovský výběžek. Zvláštností BO: ve valné většině bývají opatřením chráněni problémoví obyvatelé lokalit proti tzv. normálním lidem, často však strženým příznivci PEX. Policie se pak ocitá v poněkud složitém postavení. BO považuje P ČR za doposud úspěšná a splnila účel (obvykle zejména oddělení konfliktních skupin a udržení veřejného pořádku) Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

14 Zřízení SPJ Ústeckého kraje Zřízení SPJ ULk zatím nepřineslo očekávaný užitek. SPJ je personálně poddimenzováno na cca 50% stavu, takže nedokáže plnohodnotně fungovat bez „cizí“ pomoci došlo k odčerpání policistů z OOP a OHS, SPJ svou činností tyto síly v běžné službě nenahradí souběžně je držen stav KPJ ULk (v Ostravě, Brně a Praze ne) pro hlavní zaměření činnosti a využití SPJ nejsou v ULk příležitosti, na rozdíl od dalších tří SPJ Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

15 A toto je naše jednotka rychlého zpracování odpovědí, pane! Nejedeme v tom sami… Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

16 Výhled do budoucna od dubna 2013 převzalo do gesce problematiku menšin ŘSPP (styčný důstojník pro menšiny PP ČR) v krajích působí styční důstojníci pro menšiny a jejich pracovní skupiny, složené z policistů působících v problémových lokalitách připravuje se nový řídící akt k činnosti na úseku menšin zavádí se významný projekt financovaný z Norských finančních mechanizmů „Zavedení policejního specialisty pro práci s romskou komunitou v sociálně vyloučených lokalitách“ po vzoru Slovenska Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

17 Kritické faktory úspěchu vzdělávání policistů spolupráce se všemi zainteresovanými na komunální úrovni (st. správa, samospráva, neziskové organizace, městské policie, probační a mediační služba….) včasná reakce na negativní jevy, informovanost veřejnosti, rychlé objasnění medializovaných kauz policie nepracuje na základě jakýchkoliv etnických principů, či jiné předpojatosti policie intenzivně pracuje uvnitř komunity a SV lokality s cílem předcházet negativním jevům a rychle na ně reagovat. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

18 Nejedeme v tom sami… Nezastavujte ho, bude s tím moc papírování! Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

19 Děkuji za pozornost. pplk. Ing. Jindřich MAYER Kancelář náměstka policejního prezidenta pro vnější službu Policejní prezidium ČR Strojnická Praha 7  (+974) Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER


Stáhnout ppt "28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí."

Podobné prezentace


Reklamy Google