Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí."— Transkript prezentace:

1 28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí

2 28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER 2 Cíl prezentace Seznámit s pohledem Policie ČR Námět k diskuzi Seznámit se směry v dalším postupu

3 28.9.2016 3 Výchozí situace Definice sociálně vyloučených lokalit pro potřeby policie: oblast s koncentrací sociálně vyloučených osob, které samy sebe takto označují, nebo jsou označeny okolím, jenž je prostorově, sociálně, kulturně, ekonomicky nebo symbolicky na základě vnějších znaků izolovaná od okolí, charakterizovaná: vysokou mírou chudoby a nezaměstnanosti, nekvalitním a zchátralým bytovým fondem, špatným životním prostředím, chybějící nebo nekvalitní infrastrukturou chybějícími či nekvalitními veřejnými službami, se současným selháváním základních sociálních institucí a vyšším výskytem rizikových forem chování Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

4 28.9.2016 4 Pár dat a údajů… Počet lokalit - za významné z hlediska Policie lze považovat okolo 100 takových hlavních míst: Moravskoslezský kraj Ústecký kraj Karlovarský kraj Olomoucký kraj Jedná se o místa, kde jsou zjišťovány vyšší prvky rizikovosti (etnické konflikty, kriminality) Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

5 28.9.2016 5 Pár dat a údajů… Jedná se o lokality obvykle spíše etnicky homogenní (romské etnikum, vietnamské etnikum – Praha 4) Z hlediska struktury kriminality se jedná především: drobné krádeže, násilí, vloupání do objektů, lichvu, úvěrové podvody atd. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

6 28.9.2016 6 Pár dat… Hlavní kriminogenní faktory: nezaměstnanost, nízká úroveň vzdělání, alkoholismus a toxikomanie, gamblerství, prostituce, špatné životní prostředí (často vlastní nezájem o zlepšení) každodenní interakce mezi minoritou a majoritou Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

7 28.9.2016 7 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit plk. Mgr. Bc Tomáš Tuhý

8 28.9.2016 8 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

9 28.9.2016 9 Pár dat… Charakteristický aspekt kriminality v lokalitách: přímo v SVL je kriminalita nízká a trestná činnost se tak odehrává mimo ně. Za hlavní příčinu kriminality je možné považovat samo sociální vyloučení a s ním spojenou škálu problémů provázených zvýšeným výskytem rizikových forem chování a nejrůznějších druhů závislostí. Lze tedy říci, že bezpečnostní situace není špatná v lokalitách, ale v jejich okolí. O to intenzivněji to majorita vnímá. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

10 28.9.2016 10 Rád bych pomohl, ale ještě jsem nedodělal administrativu. Případ „nejlepší praxe“… Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

11 28.9.2016 11 Zneužívání ze strany PEX hnutí PEX využívají problémů v lokalitách zejména ke svému zviditelnění „uchopí“ mediálně známý incident snaží se strhnout na svou stranu veřejnost a především místní obyvatele (Nový Bor, Varnsdorf, Duchcov…) Nejaktivnější jsou zejména v krajích Karlovarský, Ústecký, Moravskoslezský Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

12 28.9.2016 12 Problematika AT Drogové scény v jednotlivých lokalitách se od sebe výrazně liší. Rozdíly jsou viditelné i na krajské úrovni. V lokalitách převládají kuřáci marihuany a problémoví uživatelé pervitinu. Distribuce drog již i Romové i Vietnamci (marihuana – též produkce) V Ústeckém kraji se ve zvýšené míře objevuje i heroin (stejně jako v Praze a Jihomoravském kraji) a Subutex. Romští uživatelé obecně preferují spíše opiáty. Specifikem Romů je pak čichání toluenu, které je finančně méně náročné. Převládají spíše mladší uživatelé drog. Vliv toxikomanie je patrný i na postupném rozkladu romských komunit a nerespektování tradic a autorit uvnitř komunity. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

13 28.9.2016 13 Bezpečnostní opatření 29.5. a 22.6 v Duchcově, účast cca 1000 příznivců DSSS a PEX, bylo nasazeno cca 450 policistů, 5 osob zraněno, 22 zadrženo. V minulosti BO Brno, Břeclav, Přerov, Šluknovský výběžek. Zvláštností BO: ve valné většině bývají opatřením chráněni problémoví obyvatelé lokalit proti tzv. normálním lidem, často však strženým příznivci PEX. Policie se pak ocitá v poněkud složitém postavení. BO považuje P ČR za doposud úspěšná a splnila účel (obvykle zejména oddělení konfliktních skupin a udržení veřejného pořádku) Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

14 28.9.2016 14 Zřízení SPJ Ústeckého kraje Zřízení SPJ ULk zatím nepřineslo očekávaný užitek. SPJ je personálně poddimenzováno na cca 50% stavu, takže nedokáže plnohodnotně fungovat bez „cizí“ pomoci došlo k odčerpání policistů z OOP a OHS, SPJ svou činností tyto síly v běžné službě nenahradí souběžně je držen stav KPJ ULk (v Ostravě, Brně a Praze ne) pro hlavní zaměření činnosti a využití SPJ nejsou v ULk příležitosti, na rozdíl od dalších tří SPJ Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

15 28.9.2016 15 A toto je naše jednotka rychlého zpracování odpovědí, pane! Nejedeme v tom sami… Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

16 28.9.2016 16 Výhled do budoucna od dubna 2013 převzalo do gesce problematiku menšin ŘSPP (styčný důstojník pro menšiny PP ČR) v krajích působí styční důstojníci pro menšiny a jejich pracovní skupiny, složené z policistů působících v problémových lokalitách připravuje se nový řídící akt k činnosti na úseku menšin zavádí se významný projekt financovaný z Norských finančních mechanizmů „Zavedení policejního specialisty pro práci s romskou komunitou v sociálně vyloučených lokalitách“ po vzoru Slovenska Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

17 28.9.2016 17 Kritické faktory úspěchu vzdělávání policistů spolupráce se všemi zainteresovanými na komunální úrovni (st. správa, samospráva, neziskové organizace, městské policie, probační a mediační služba….) včasná reakce na negativní jevy, informovanost veřejnosti, rychlé objasnění medializovaných kauz policie nepracuje na základě jakýchkoliv etnických principů, či jiné předpojatosti policie intenzivně pracuje uvnitř komunity a SV lokality s cílem předcházet negativním jevům a rychle na ně reagovat. Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

18 28.9.2016 18 Nejedeme v tom sami… Nezastavujte ho, bude s tím moc papírování! Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER

19 28.9.2016 19 Děkuji za pozornost. pplk. Ing. Jindřich MAYER Kancelář náměstka policejního prezidenta pro vnější službu Policejní prezidium ČR Strojnická 27 170 00 Praha 7  (+974) 834 436 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit pplk. Ing. Jindřich MAYER


Stáhnout ppt "28.9.2016 Bezpečnostní problémy v rámci sociálně vyloučených lokalit a jejich bezprostředním okolí."

Podobné prezentace


Reklamy Google