Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Geometrická představivost Josef Molnár Soustředění v rámci projektu ESF VK Malá Morávka - Karlov.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Geometrická představivost Josef Molnár Soustředění v rámci projektu ESF VK Malá Morávka - Karlov."— Transkript prezentace:

1 Geometrická představivost Josef Molnár Soustředění v rámci projektu ESF VK Malá Morávka - Karlov

2 Geometrii lze chápat jako: n Způsob vidění a poznávání světa, n podtext některých filosofických směrů, n grafickou komunikaci - způsob „zápisu“ informací, n součást matematiky s hojnými vazbami k praxi, n vyučovací předmět, ve kterém se rozvíjí geometrická představivost.

3 Geometrickou (prostorovou) představivostí můžeme rozumět schopnost představovat si vlastnosti geometrických útvarů: n jejich tvar, n polohu, n velikost, n umístění.

4 Co to je prostorová představivost ? Perenčaj a Repáš (1985): „Mohli by sme povedať, že je to akési videnie priestoru. Problém je v tom, že nestačí priestor vidieť, ale je nutné si ho i zvedomovať.“

5 Gardner (1999) Pod pojem prostorová představivost zahrnuje prostorovou inteligenci, jejímž jádrem jsou schopnosti, které zajišťují přesné vnímání vizuálního světa, umožňují transformovat a modifikovat původní vjemy a vytvářejí z vlastní zkušenosti myšlenkové představy, i když žádné vnější podněty nepůsobí.

6 Molnár (2004) Geometrická prostorová představivost - soubor schopností týkajících se reprodukčních i anticipačních, statických i dynamických představ o tvarech, vlastnostech a vzájemných vztazích mezi geometrickými útvary v prostoru.

7 D2: Slezákové figury n Daný nepravidelný útvar rozdělte úsečkou na dvě části tak, aby z takto vzniklých částí bylo možné sestavit rovnostranný trojúhelník. n (U každé úlohy uveďte dobu řešení.) n (Po ukončení určete subjektivní obtížnost jednotlivých úloh škálou 1 - 5 (1 hodně lehká, 5 hodně těžká.)

8 D3: Několik úloh na představivost n 1. Rozviňte plášť krychle všemi možnými způsoby. n 2. a : Načrtněte těleso, které lze bez mezer protáhnout všemi vyznačenými otvory.

9 2. a : Načrtněte těleso, které lze bez mezer protáhnout všemi vyznačenými otvory.

10 n 3. a: Naviňte na krychli drát podle tří průmětů. bokorysnáryspůdorys

11 3.b: Naviňte na krychli drát podle tří průmětů

12 4. Na viditelné stěny krychle doplňte písmena ze sitě, zachovávejte jejich orientaci.

13 3. 5. Doplňte do sítě chybějící oči podle obrázku správné hrací kostky.

14 6. Krychle má 9 různých rovin symetrie. Nakreslete je.

15 7. Na krychli zobrazený řez rovinou vyznačte v její síti. E A D E C B A

16 4. úloha: načrtněte bokorys a názorný obrázek tělesa, znáte-li jeho nárys a půdorys. a)b)

17 Řešení úlohy 6.

18 D 4: Tesereakt

19 Prostorová představivost mužů a žen muž i ženy

20 Vysvětlení (podepřené patrně Piagetovými názory) podává Repáš (Hejný a kol., 1990), když říká: „Ako keby existovali isté časové obdobia zvlášť priaznivé pre rozvoj schopností priestorového videnia. Keď sa tieto obdobia premeškajú, stráca člověk možnosť rozvinúť svoje schopnosti na takú úroveň, ktorú dávali genetické dispozície. Nazdávame sa, že prvé také obdobie je vo veku 5 až 6 rokov. Skutočnosť, že v tomto veku sa s kockami hrávajú viac chlapci ako dievčatá, vyvetluje, prečo majú chlapci lepšie rozvinuté priestorové videnie.“ Nemohlo by to být ale obráceně, tedy že chlapci dávají přednost hře s kostkami právě proto, že jejich mozek je lépe uzpůsoben pro vykonávání prostorově-konstrukčních činností? Novější výzkumy potvrzují, že odpověď na tuto otázku může být kladná. Molnár, J.: Prostorová představivost mužů a žen, In: Rozvíjanie priestorovej a geometrickej predstavivosti, FPV UKF, Nitra, 2005.

21 Výzkumy pomocí pozitronové emisní tomografie a magnetické rezonance prokázaly, že mozek muže a mozek ženy funguje rozdílným způsobem ( A. a B. Peasovi, 2000):  pravá hemisféra se vyvíjí rychleji u chlapců než u dívek, takže se u nich lépe rozvíjí prostorové a logické vnímání,  estrogen podněcuje nervové buňky k vytváření většího počtu spojů v mozku mezi oběma hemisférami, ženy užívají obě hemisféry současně (levo-pravá orientace),  muži mají silně vyvinuto centrum pro prostorové vnímání, které je umístěno v přední části pravé hemisféry; ženy naopak žádnou takovou oblast ve svém mozku nemají,  sexuální identita lidí se utváří šest až osm týdnů po početí (Dorner, 1980) a je určována množstvím testosteronu v plodu; asi 20 % mužů má „ženský“ mozek (péče o domov) a 10 % žen „mužský“ mozek (lov).

22 v V testech prostorové představivosti, ale i logického myšlení, byli úspěšnější muži s nižší hladinou testosteronu v rámci normálního rozpětí koncentrace testosteronu u mužů. U žen byly naopak lepší výsledky u těchto testů spojeny s vyšší hladinou testosteronu v rámci normálního rozpětí jeho koncentrace (Gouchie a Kimura, 1990),  prostorová představivost mužů je lepší na jaře,

23 Děkuji Vám za pozornost


Stáhnout ppt "Geometrická představivost Josef Molnár Soustředění v rámci projektu ESF VK Malá Morávka - Karlov."

Podobné prezentace


Reklamy Google