Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."— Transkript prezentace:

1 ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT DER ÖFFENTLICHEN VERWALTUNG IN DER TSCHECHISCH-SÄCHSISCHEN/BAYERISCHEN REGION Workshop: Humanressourcen und Ausbildung/ Lidské zdroje a vzdělávání

2 Clara II workshop Rehau 25.6.2013 2 Centrum substituční terapie v Karlovarském kraji

3 Drogová scéna a drogově závislí v Karlovarském kraji Drogová scéna kraje - pervitin 1 200 problémových uživatelů drog - z toho 1 150 problémových uživatelů pervitinu a 50 problémových uživatelů opiátů 3

4 Síť služeb pro uživatele drog v Karlovarském kraji 4 o.s. Světlo Kadaň o K-centrum Karlovy Vary o K-centrum, terénní programy o.s. KOTEC Mariánské Lázně o K-centrum Sokolov o K-centrum Cheb o Terénní programy

5 Chybějící služby v oblasti protidrogové prevence  Následná péče  Doléčovací programy  Terapeutické komunity  Centrum substituční terapie 5

6 Centrum substituční terapie v letech 2006-2011 zahájen provoz 7/2006 – aktivita Akčního plánu léčeno 60 klientů (r. 2011 – 30 klientů) základní nabídka programu centra byla rozšířena o „konzultační skupinu“ péče o gravidní klientky – zdravé, narozené děti základní poradenství pro klienty – snaha o navrácení na trh práce 6

7 Ukončení činnosti Centra substituční terapie v Karlových Varech 31.12.2011 – ukončení činnosti důvod – nedostatečné financování (roční náklady na provoz – cca 1.000.000,-Kč (40.000 Eur)) klienti centra - návrat k užívání opiátů (pouze 2 využívají služeb centra v Plzeňském kraji) 7

8 Krajská protidrogová strategie Karlovarského kraje na léta 2013 - 2016 8

9 Akční plán – oblast Léčba a resocializace podpora stávajícím programům LaR v kraji iniciování znovuotevření Centra substituční terapie podpora vzdělávání odborných pracovníků zabývající se léčbou drogových závislostí a resocializací 9

10 CST – harmonogram příprav otevření květen-červen 2013 – jednání na úrovni kraje červenec - srpen 2013 – hledání vhodných provozních prostor centra, plánovaní rozpočtu a personálního zajištění září 2013 – žádosti o poskytnutí dotací ze státního rozpočtu říjen – listopad 2013 – příprava na zahájení služby leden 2014 – zahájení služby Centra substituční terapie 10

11 Ulice – Agentura sociální práce 2001 - pilotní projekt, spojení drog a prostituce v jednu službu, vychází z místních potřeb 2002 – oficiální zahájení činnosti organizace, cílové skupiny: drogy, prostituce, romské etnikum; služba – terénní program klientelou specifikován na opiátové závislosti, nyní převažuje pervitin 2008 – vyzvání městem Plzeň k zřízení substitučního centra 2009 – v září otevření substitučního centra pro léčbu opiátových závislostí 2013 – vyzvání Karlovarským krajem k znovuzřízení substitučního centra v KV 11

12 Substituční centrum Plzeň V září 2013 bude SC 4 roky v provozu Plánovaná klientela se potvrdila pouze z 50%, ostatní klienty jsme neznali Lékař, adiktolog (vedoucí programu), 4 zdravotní sestry, ředitel = cca 4 úvazky 100 m2, čekárna, výdejní místnost, sesterna, terapeutická místnost, sklad, 2x sociální zázemí V současnosti 35 aktivních klientů, většina substituována metadonem, 4 suboxon, 0 subutex 12

13 Substituční centrum Plzeň Provozní náklady cca 350 000 Kč/rok (14 000 Eur) Mzdové náklady 1 350 000 Kč/rok (54 000 Eur) Centrum poskytuje vedle farmakoterapie i psychoterapii a sociální práci. Konečný cíl – abstinence - je ponechán na klientovi, naším cílem je udržovací terapie, fyzická a psychická stabilizace klienta a jeho návrat do společnosti 13

14 Situace v Karlových Varech V Karlovarském kraji lze z dostupných zpráv počítat se 100 uživateli opiátů Heroin, Vendal retard, fentanylové náplasti Zařízení pro léčbu závislostí v kraji zcela chybí Substituční centrum není v ČR pouze ve 2 krajích Karlovarský kraj i Rada vlády pro koordinaci protidrogové politiky mají na SC v KK zájem Akční plán Národní protidrogové strategie předpokládá do r. 2015 se zavedením substituční nebo jiné farmakologické léčby závislosti na pervitinu!!! – nejzneužívanější nelegální droga v ČR 14

15 Substituční centrum Karlovy Vary 6 pracovníků = 1,75 úvazku (lékař 0,15; adiktolog 0,5; 3 sestry 0,9; ředitel 0,2) Centrum otevřené 2 hod denně – předpoklad menšího počtu klientů; víkend + svátky 1 hod denně Lékař 2-3 hod týdně Pro malou časovou zatížitelnost prostoru lze otevřít paralelní službu, např. občanskou poradnu, AT ambulanci pro širší závislostní klientelu, doléčovací program apod. 15

16 Substituční centrum Karlovy Vary Procedury: Terapie somatických a psychických poruch Skupinová psychoterapie Rodinná terapie Pracovní terapie Následná péče Vzdělávání o aspektech užívání návykových látek Osobní poradenství Pracovní poradenství Profesní vzdělání atd. 16

17 Substituční centrum Karlovy Vary Spolupráce s návaznými institucemi: OSPOD – sociálněprávní ochrana dětí – testování rodičů na přítomnost drog v moči, při hrozícím odnětí dětí z rodiny do ústavní péče (po dohodě s pracovníky OSPOD a jejich klienty) Střední zdravotnická škola – stáže, vedení praxí či odborných prací. 17

18 Děkujeme za pozornost. Ing. Bc. Šárka Benešová krajský protidrogový koordinátor Karlovarského kraje Mgr. Martin Parula výkonný ředitel o.s. Ulice – Agentura sociální práce, o.s. Plzeň 18


Stáhnout ppt "ROZVOJ SPOLEČNÉ PARTNERSKÉ SPOLUPRÁCE VEŘEJNÉ SPRÁVY V ČESKO SASKÉM/BAVORSKÉM REGIONU / ENTWICKLUNG DER GEMEINSAMEN PARTNERSCHAFTLICHEN ZUSAMMENARBEIT."

Podobné prezentace


Reklamy Google