Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

AKTIVNÍ SENIOR AKTIVNÍ SENIOR Nápad na realizaci akce vzešel od Skupiny prevence Městské policie Prostějov, kterou tvoří dva strážníci. Skupina prevence.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "AKTIVNÍ SENIOR AKTIVNÍ SENIOR Nápad na realizaci akce vzešel od Skupiny prevence Městské policie Prostějov, kterou tvoří dva strážníci. Skupina prevence."— Transkript prezentace:

1

2 AKTIVNÍ SENIOR

3

4 AKTIVNÍ SENIOR Nápad na realizaci akce vzešel od Skupiny prevence Městské policie Prostějov, kterou tvoří dva strážníci. Skupina prevence celoročně organizuje preventivní aktivity jak pro širokou veřejnost, tak aktivity pro školy mateřské, základní, částečně střední a aktivity zaměřené na seniory. Na organizaci a realizaci se mimo MP Prostějov podíleli:  Odbor sociálních věcí Magistrátu města Prostějova  Zdravé město Prostějov  Městská knihovna  Policie ČR  Hasičský záchranný sbor  TRIVIS střední veřejnoprávní škola  Střední zdravotnická škola  Český svaz ochránců přírody IRIS  Žáci a studenti Gymnázia Jiřího Wolkera a Reálného gymnázia

5 AKTIVNÍ SENIOR 24. května 2016 proběhl 2. ročník vědomostně-dovednostní soutěže pro seniory z Prostějova a okolí, kteří dosáhli 60 let věku. 1. ročník proběhl v roce 2015, kdy byla akce projektem, jenž se neúspěšně ucházel o dotaci u MVČR (posléze u Olomouckého kraje).

6 AKTIVNÍ SENIOR Cíl akce: Formou zábavné soutěže seniorům připomenout důležité skutečnosti týkající se zajištění jejich osobního bezpečí na veřejnosti i ve svém bydlišti. Soutěžící plnili 15 úkolů, které byly uzpůsobeny jejich věku (dopravní předpisy, první pomoc, bezpečnost při jízdě na kole a jeho bezpečné uzamykání, bezpečnost doma i na veřejnosti, ochrana životního prostředí, poznání památek Prostějovska apod. a dvě sportovní disciplíny). Doplňkový program – přednáška ve hvězdárně, která sídlí v parku kde soutěž probíhala a nabídla své prostory zdarma k využití (elektřina, sociální zázemí), dále chůze se severskými holemi pod dohledem lektorky a předvedení sebeobrany studenty TRIVISu. Akce probíhala v přírodě v prostorách parku. V případě nepříznivého počasí byla připravena alternativa v prostorách přilehlé základní školy.

7 AKTIVNÍ SENIOR SOUTĚŽNÍ STANOVIŠTĚ: 1.Městská policie – střelnice 2.Městská policie – bezpečná jízda na kole, uzamykání kol do bezpečnostních stojanů 3.Policie ČR – dopravní předpisy 4.Policie ČR – prevence (zajištění osobního bezpečí obecně) 5.HZS – prevence požární ochrany 6.HZS – ochrana obyvatel doma i mimo své bydliště 7.ČSOP Iris – poznávání přírodnin, ochrana přírody 8.ČSOP Iris – chráněná území Prostějovska 9.SZŠ – první pomoc 10. SZŠ – zdravověda 11. Městská knihovna – trénink paměti 12. Městská knihovna – práce s tabletem 13. Městská knihovna – Prostějovské pamětihodnosti 14. TRIVIS SŠVP – sportovní aktivity (koloběžky, čtyřkolky) 15. TRIVIS SŠVP – sportovní aktivity (lanové aktivity)

8 AKTIVNÍ SENIOR

9

10

11

12

13

14

15

16 2015 -zúčastnilo se 36 seniorů z nichž bylo vytvořeno 12 tříčlenných družstev -družstva, která se umístila na prvních třech místech obdržela, vždy každý z účastníků – diplom, pohár, publikaci o Prostějovsku a poukázku do lékárny -vítězné družstvo pak získalo vyhlídkový let motorovým letadlem -všichni účastníci obdrželi tašky s reflexním pruhem, reflexní doplňky -družstvo, které se umístilo na posledním místě obdrželo, vždy každý soutěžící, drobné ceny od PČR 2016 -zúčastnilo se 49 seniorů z nichž bylo vytvořeno 13 tříčlenných družstev a 10 soutěžilo jako jednotlivci -družstva, která se umístila na prvních třech místech obdržela, vždy každý z účastníků – diplom, pohár, osobní alarm a poukázku do lékárny -první tři jednotlivci obdrželi totéž -všichni účastníci obdrželi reflexní tašky, reflexní doplňky, osobní alarmy a publikaci „Já, senior“ (Antišmejdi, s.r.o.) -soutěžící, kteří se umístili na posledním místě obdrželi drobné ceny od PČR

17 AKTIVNÍ SENIOR

18

19 2015 -zúčastnilo se 36 seniorů z Prostějova -15 stanovišť -bez dotačních prostředků -akce proběhla v září -nejzásadnější propagace v Prostějovských radničních listech zdarma distribuovaných do domácností; v Klubu důchodců, jehož chod zaštiťuje OSV; na webu města; na Dni seniorů (pořádaný městem vždy v červnu); na všech přednáškách a akcích pořádaných MP pro seniory 2016 -zúčastnilo se 49 seniorů z Prostějovska -15 stanovišť -bez dotačních prostředků -akce proběhla v květnu -nejzásadnější propagace v Prostějovských radničních listech zdarma distribuovaných do domácností; v Klubu důchodců, jehož chod zaštiťuje OSV; na webu města; na setkání Prostějovských seniorů; na všech přednáškách a akcích pořádných MP pro seniory

20 AKTIVNÍ SENIOR FINANCOVÁNÍ SOUTĚŽE: Obě akce byly v plné výši finančně zajištěny z rozpočtu města Prostějova z kapitoly MP, OSV z prostředků určených na prevenci kriminality a z prostředků Zdravého města. Celkové náklady byly u obou ročníků obdobné, pohybovaly se mezi 35 – 40 tis. Kč. Zdarma bylo poskytnuto zázemí hvězdárny v jejíž bezprostřední blízkosti akce probíhala, včetně využití energií. Všichni organizátoři a realizátoři se akce zúčastnili bez nároku na odměnu - samotná akce proběhla od 9.00 h do 14.00 h, příprava v den akce byla zahájena v ranních hodinách cca od 6.00 h a kolem 17.00 h bylo uklizeno Celková příprava na akci však probíhala minimálně od počátku letošního roku. V příštím roce máme v plánu oslovit komerční subjekty pro alespoň částečné financování, případně znovu požádat o dotaci ze státního rozpočtu.

21 AKTIVNÍ SENIOR Náplní soutěže je ucelený program, jehož smyslem je seniory motivovat k zajištění a zlepšení vlastního bezpečí, k předcházení rizikovým situacím. V rámci sbližování generací byli organizátory a pořadateli mimo jiné i studenti středních škol a gymnázií. V rámci koncepčního plánu prevence kriminality ve městě Prostějově je nutné, zaměřit se více na ohrožené skupiny obyvatel, mezi něž senioři bezesporu patří. Akci proto považujeme za důležitou a chceme ji každoročně opakovat. Do programu dalších ročníků plánujeme zakomponovat ČOI, poradnu pro spotřebitele a příp. i poradnu při finanční tísni. Ukazatelem úspěšnosti a potřeby akce je pro nás především zájem a kladné hodnocení ze strany zúčastněných soutěžících seniorů, které přišli podpořit jejich přátelé, jenž sice aktivně nesoutěžili, ale přišli si disciplíny alespoň „obhlédnout“.

22 AKTIVNÍ SENIOR A teď to „nejdůležitější“: OBČERSTVENÍ Jelikož akce trvá od ranních hodin a končí až v době poobědní, tak bylo při obou ročnících zajištěno chutné občerstvení, které bylo jistě také lákadlem pro účast: -Sladké pečivo -Káva, čaj, balená voda -Řízek s pečivem a zeleninou Při konzumaci měli senioři prostor si popovídat, odpočinout a sdělit nám postřehy a připomínky.

23 AKTIVNÍ SENIOR

24

25 KRÁTKÝ PŘEHLED PREVENTIVNÍ ČINNOSTI SKUPINY PREVENCE MĚSTSKÉ POLICIE PROSTĚJOV URČENÉ I PRO SENIORY

26 TRADIČNÍ PREVENTIVNÍ AKCE CHODCI „BÝT VČAS VIDĚN“ Reflexní samolepky přispějí k větší bezpečnosti.

27 TRADIČNÍ PREVENTIVNÍ AKCE Pokud chybí odrazka, reflexní samolepka odrazku plně nahradí. Za správné vybavení jízdního kola, odměna v podobě reflexního doplňku CYKLISTÉ POVINNÁ VÝBAVA JÍZDNÍHO KOLA

28 BEZPEČNOSTNÍ STOJANY Cena 75 Kč Lankový zámek bezpečné uzamčení nezaručí Správné uzamčení Ve městě nalezneme bezpečnostní stojany na 70 místech. Ty umožní uzamčení kola pomocí třmenu z masivní oceli. Podmínkou je vlastnit zámek. Jedná se o půlfabku.

29 „KDE MÁM PENĚŽENKU“ V předvánoční době nastává rizikové období pro nakupující. Za řádně uschovanou peněženku – odměna.

30 PŘEDNÁŠKY PRO SENIORY NĚMČICE NAD HANOU „Co je v Prostějově nového a na co si dávat pozor při návštěvě našeho města.“ DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU UL..POLIŠENSKÉHO „Umíte si poradit s vlastní bezpečností ?“ NEVIDOMÍ Z PROSTĚJOVSKÉ ORGANIZACE SONS

31 BEZPEČNOSTNÍ ŘETÍZKY Především senioři bydlící na katastru města Prostějova mají možnost získat bezpečnostní řetízek na dveře.

32 AKTIVNÍ SENIOR Děkuji všem za pozornost Bc. Gabriela Petrželová manažerka prevence kriminality Statutární město Prostějov


Stáhnout ppt "AKTIVNÍ SENIOR AKTIVNÍ SENIOR Nápad na realizaci akce vzešel od Skupiny prevence Městské policie Prostějov, kterou tvoří dva strážníci. Skupina prevence."

Podobné prezentace


Reklamy Google