Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Ve školním roce 2009 – 2010 získala naše škola finanční příspěvek z grantového programu Na zelenou, který vyhlásila Nadace Partnerství a jehož generálním.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Ve školním roce 2009 – 2010 získala naše škola finanční příspěvek z grantového programu Na zelenou, který vyhlásila Nadace Partnerství a jehož generálním."— Transkript prezentace:

1 Ve školním roce 2009 – 2010 získala naše škola finanční příspěvek z grantového programu Na zelenou, který vyhlásila Nadace Partnerství a jehož generálním partnerem je pojišťovna AXA. Záštitu tomuto programu poskytlo MŠMT. Tento celorepublikový projekt jsme nazvali,, V dopravě i v životě jdeme NA ZELENOU “

2

3 1. Zvýšení dopravní bezpečnosti dětí při cestě do školy 2. Podpora udržitelné dopravy a zdravého životního stylu 3. Zvýšení povědomí žáků a rodičů o pravidlech dopravního chování 4. Zvýšení zájmu rodičů a žáků o věci veřejné 5. Vést žáky bezpečně se orientovat v dopravním prostředí a tím výrazně snížit počet dopravních nehod Cíle projektu

4

5  Městská policie Kyjov – Luboš Plachý  Odbor správních a dopravních agend Kyjov – Ing. Jiří Sochna  SÚS JMK(vedoucí oblasti Hodonín) – Ing. Martin Bedrava  Dopravní inspektorát policie ČR Hodonín – Mgr. Lubomír Fridrich  Starosta Města Kyjova – Mgr. František Lukl  SÚS JMK – dopravní inženýr – Ing. Jindřich Hochman  Rezekvítek Brno – konzultant projektu – Ing. Petr Laštůvka Naši partneři v projektu

6

7 1. etapa projektu - mapování 7. 6. 2010 byly žákům rozdány individuální mapky a vysvětlen postup a cíl jejich vyplnění. Mapování probíhalo jako součást výuky, kdy učitelé se žáky procházeli hlavní trasu do školy a ze školy (většina žáků pochází z okolí Kyjova – vystoupí z autobusu či vlaku na nádraží a pak jede do školy místní hromadnou dopravou nebo jde pěšky). Mapování měli žáci zpestřeno různými aktivitami věnovanými dopravě (například poznávání dopravních značek). 9. 6. 2010 proběhlo zpracování jednotlivých mapek žáků do třídních map a tvorba komentářů k nebezpečným místům a uskutečnilo se vyplňování dotazníků. Z třídních map byla nakonec vytvořena mapa školní a to již v počítačovém prostředí panem učitelem Alešem Lažkem.

8

9 2. etapa projektu – zpracování dopravní studie V průběhu měsíců července, srpna a září proběhlo zpracování dopravní studie dopravním inženýrem Ing. Jindřichem Hochmanem. Získané výstupy ze školní mapy a dotazníků posloužily jako podklad pro vypracování dopravní studie.

10 3. etapa projektu – předání dopravní studie, dopravní soutěž 8.10.2010 se uskutečnila třetí etapa projektu V dopravě i v životě jdeme na zelenou – dopravní soutěž. Žáci rozdělení do sedmi skupin, obcházeli a plnili úkoly na sedmi stanovištích. Mezi nejoblíbenější stanoviště jednoznačně patřily jízda na dopravním hřišti, jízda zručnosti a stanoviště první pomoci. Zde si mohli žáci sami vyzkoušet umělé dýchání, masáž srdce a bezprostřední první pomoc při zlomenině a krvácení řezné rány. Jelikož nás v tento den nezklamalo počasí a účast byla velká, byl tento den žáky naší školy hodnocen velmi kladně. Celé vyhodnocení dne proběhlo o pár dní později, kdy byli ohodnoceni nejlepší žáci jednotlivých skupin. Malou odměnu však dostali všichni účastníci. Odměny věnovali Wiky Kyjov,Besip JMK a Nadace Partnerství. V tento den proběhlo i slavnostní předání dopravní studie starostovi města Kyjova Mgr. Františku Luklovi. Krátký kulturní program za účasti všech zapojených žáků školy provázel školní pěvecký sbor. Dopravní studii předala starostovi koordinátorka projektu Mgr. L. Procházková.

11

12 4. etapa projektu – školní plán mobility Cíle: 1. Zvýšení dopravní gramotnosti žáků 2. Spolupracovat s odbornou veřejností na zlepšení dopravní situace 3. Umožnit dojíždění na kole do školy a ze školy a vytvořit podmínky pro uložení kol 4. Zařazení konkrétních úkolů dopravní výchovy do ŠVP Putování za poznáním 5. Podpora udržitelné mobility a zdravého životního stylu V průběhu celého školního roku 2010/2011 budou probíhat činnosti a aktivity, které budou plnit dílčí cíle školního plánu mobility.

13

14 Zhodnocení projektu Projekt v dopravě i v životě jdeme na zelenou naši školu – žáky, rodiče i všechny pracovníky školy dovedl na zelenou ke konkrétním změnám dopravního prostředí v okolí školy. Bezpečnost zde neposuzovali odborníci, ale hlavně žáci, kteří komunikace používají při své cestě do školy i ze školy. Jedním z hlavních cílů projektu bylo a je snížit počet dopravních nehod – tz. dosáhnout na komunikacích určitých úprav, které by zmenšovali riziko dopravních nehod. Projekt také posílil účinnost dopravní výchovy a podnítil zájem rodičů i žáků o věci veřejné. Hlavním obsahem projektu bylo připravit za účasti žáků, rodičů i pedagogů podklady pro takovou bezpečnou cestu do školy, která by vyhovovala jejich potřebám. Celkovým výstupem byla dopravní studie s návrhem konkrétních opatření, na kterou navazuje náš školní plán mobility.


Stáhnout ppt "Ve školním roce 2009 – 2010 získala naše škola finanční příspěvek z grantového programu Na zelenou, který vyhlásila Nadace Partnerství a jehož generálním."

Podobné prezentace


Reklamy Google