Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802–4785.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802–4785."— Transkript prezentace:

1 Reformace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802–4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).www.rvp.cz

2 reformace:  hnutí za nápravu katolické církve (vznik nových církví)  hlavní období: 16. století  centra: Německo, Švýcarsko  předchůdci:Jan Viklef (Anglie, 14. stol.) Jan Hus (české země, 14.–15. stol.) Úkoly: 1) Koho katolická církev označovala jako kacíře? 2) Kdy si připomínáme Den upálení Mistra Jana Husa? 3) Proč se v 16. stol. šířily reformační myšlenky rychleji než v době Husově?

3 Obr. 1 Jan Viklef. Obr. 2 Jan Hus (portrét ze 17. století). Úkol: Jakým jazykem je psán text na portrétu Jana Husa?

4 1) Německo – Martin Luther (1483–1546):  1517 – zveřejnění 95 tezí (zásady křesťanského života)  základ křesťanství: bible  kritika odpustků  přijímání pod obojí Obr. 3 Martin Luther (portrét Lucase Cranacha st.). Domácí úkol: Najdi v odborné literatuře nebo na internetu 95 tezí a vyber z nich ty, které považuješ za klíčové.

5 Úkoly:1) Co byly odpustky a přijímání pod obojí? 2) V jakém slohu je postaven chrám na obrázku? Obr. 4 Chrám v německém Wittenbergu, na jehož dveře Martin Luther přibil svých 95 tezí.

6  luteráni, též protestanti – stoupenci Lutherova učení  evangelíci – označení křesťanů, pro něž jsou hlavní autoritou evangelia (nikoli církev) Úkoly: 1)Které z biblických textů označujeme jako evangelia? 2)Jakým jazykem jsou psána (viz obr.)? 3)Vyhledej v učebnici, jaké vrstvy obyvatel Luther svým učením oslovil. Obr. 5 Zbytek papyru s textem evangelia sv. Jana.

7 německá selská válka (1524–1526):  neúspěšné povstání sedláků a chudiny v Německu  obdoba husitského hnutí Obr. 6 Leták z období německé selské války. V tzv. 12 artikulích (článcích) se objevily např. i požadavky zrušení nevolnictví a omezení robot. Úkol: 1) Kolik artikulů vydali husité? 2) Co bylo jejich obsahem?

8 augsburský náboženský mír (1555)  mír mezi katolíky a protestanty ve Svaté říši římské  vyznání poddaných určuje vrchnost: „Čí země, toho víra.“ Obr. 7 Rozdrobená Svatá říše římská v 16. století. Úkol: Z kolika spolkových zemí se skládá současné Německo?

9 2) Švýcarsko – Jan Kalvín (1509–1564):  původem Francouz  základ křesťanství: bible  predestinace = předurčení Člověk je bohem předurčen ke spáse nebo zatracení. Obr. 8 Jan Kalvín (portrét neznámého malíře, 16. stol.).

10  kalvinisté – stoupenci Kalvínova učení Úkoly: 1)Jaké je hl. město Švýcarska? 2)Z jakých správní celků se Švýcarsko skládá? 3)Jaké umělecké slohy se uplatnily u chrámu na obrázku? Obr. 9 Katedrála sv. Petra v Ženevě, kde v 16. stol. kázal i Jan Kalvín.

11 kalvinismus v praxi:  život zasvěcený bohu a práci  odstranění soch a obrazů z kostelů  zákaz veřejných zábav  též upalování odpůrců Obr. 10 Interiér kostela kalvinistů (Švýcarsko). Úkol: Jak je na rozdíl od katolických kostelů vybaven kostel na obrázku?

12 šíření reformace po Evropě: 1) luteráni  např. Dánsko, Norsko, Švédsko, Finsko, Island, Uhry Obr. 11 Státy severní Evropy (Skandinávie). Úkol: 1) Ukaž na mapě a pojmenuj jednotlivé státy severní Evropy. 2) Jaké státní zřízení je společné zemím vyznačeným: a) červeně? b) oranžově?

13 šíření reformace po Evropě: 2) kalvinisté např. Anglie – puritáni, Francie – hugenoti [igenoti], Nizozemí Obr. 12 Tzv. bartolomějská noc (1572), masové vraždění hugenotů francouzskými katolíky.

14 šíření reformace v českých zemích: 1)husité (kališníci, později starokališníci) 2)jednota bratrská 3)luteráni (novokališníci) 4)novokřtěnci (anabaptisté; odmítali křest dětí) Úkoly: 1) Proč byla basilejská kompaktáta úspěšnější než augspurský mír? 2) Za vlády kterého panovníka vznikla jednota bratrská? 3) Který biskup jednoty bratrské dosáhl ceslosvětového uznání?

15 Obr. 14 Habánská keramika. Habáni byli moravští novokřtěnci a vynikli především jako zruční řemeslníci. Obr. 13 Upalování novokřtěnců jako kacířů.

16 Domácí úkol: 1)Zjisti z odborné literatury nebo z internetu, jaká vyznání (jaké církve) převažují dnes v zemích ovlivněných reformací. 2) Navrhni trasu poznávacího zájezdu s názvem „Po stopách reformace“.

17 Doplň tvrzení náležitými fakty: 1)Reformaci definujeme jako hnutí za ______________ katolické církve. 2)Reformační hnutí se rozvíjelo zejména v ______ století. 3)Největším německým reformátorem byl ____________ _____________. 4)Podle něj je hlavní autoritou pro křesťana ____________. 5)Stoupenci německé reformace se nazývají ________________. 6)Původem Francouz Jan Kalvín šířil reformační myšlenky ve _______________. 7)Jejich základem je učení o ___________________ neboli o předurčení. 8)Pro anglické kalvinisty se vžilo označení _______________. 9)Během bartolomějské noci (1572) došlo ve Francii k vraždění ______________. 10)Moravští _______________ neboli habáni byli velmi zručnými řemeslníky.

18 správné odpovědi: 1)nápravu 2)16. 3)Martin Luther 4)bible (slovo Boží) 5)luteráni 6)Švýcarsku 7)predestinaci 8)puritáni 9)hugenotů 10)novokřtenci

19 Citace obrazových materiálů: Obr. 1. Kennedy T., John Manuel. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jwycliffejmk.jpg Obr. 2. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jan_Hus_1.jpg?uselang=cs Obr. 3. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Martin_Luther_3.jpg?uselang=cs Obr. 4. Cethegus. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Wittenberg_Schlosskirche.JPG Obr. 5. Wessel, Friedhelm. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Papyrus52sw.jpg Obr. 6. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Die12artikelDecke.jpg Obr. 7. Silverhelm. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Imperial_Circles_1512_en.png?uselang=cs Obr. 8. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public Domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:John_Calvin_02.jpg?uselang=cs Obr. 9. Yann. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fa%C3%A7ade_de_la_cath%C3%A9drale_Saint- Pierre_de_Gen%C3%A8ve.jpg Obr. 10. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Internoscassiano.jpg

20 Citace obrazových materiálů: Obr. 11. 000peter. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Map_of_Scandinavia.png?uselang=cs Obr. 12. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Francois_Dubois_001.jpg Obr. 13. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Anneken_Hendriks.jpg Obr. 14. Leoboudv. [cit. 2013-04-22]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:1690_Anabaptist_Slovak_dish_%28UBC-2011%29.jpg

21 Literatura: ČORNEJ, Petr a kol. Dějepis pro SOŠ: české a světové dějiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 2002. ISBN 80-7235-194-X. ČORNEJ, Petr a kol. Dějiny evropské civilizace I. 4. vyd. Praha a Litomyšl: PASEKA, 2002. ISBN 80-7158-472-7. FRANZEN, August. Malé církevní dějiny. 1. vyd. Praha: ZVON, české katolické nakladatelství, 1992. ISBN 80-7113-008-7.


Stáhnout ppt "Reformace Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Petr Procházka. Dostupné z Metodického portálu ISSN 1802–4785."

Podobné prezentace


Reklamy Google