Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Reformace 1/ Předehra 2/ švýcarská reformace VY_32_INOVACE_23-07.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Reformace 1/ Předehra 2/ švýcarská reformace VY_32_INOVACE_23-07."— Transkript prezentace:

1 Reformace 1/ Předehra 2/ švýcarská reformace VY_32_INOVACE_23-07

2  (lat. reformatio – náprava, obroda)  Hnutí v rámci křesťanské církve  Za cíl si klade návrat k původním ideálům křesťanství a celkovou nápravu poměrů v rámci katolické církve „Reformace“

3  2 hlavní ideové body: 1/ Přísné dodržování etických zásad křesťanství, ne papež ale Bible 2/ odstranění světské vlády církve  V průběhu reformace došlo k vytvoření „protestantských“ církví

4  1/ Avignonské zajetí papežů – 1309 - 1378  papeži sídlili místo Říma v Avignonu ve Francii. Filip IV. Sličný (mj. i zrušení templářů)  papežský stát pod silným vlivem Francie – velký úpadek katolické církve 1/„Předehra“

5 Papežský palác v Avignonu Autor: Jean-Marc ROSIER Název: Avignon, Palais des Papes by JM Rosier.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Avignon,_Palais_des_Papes_by_JM_Rosier.jpg

6  2/ Papežské schizma – 1378-1417  2 (3) vzdoropapežové  (Velké schizma - 1054 až 1061, rozkol mezi východním a západním křesťanstvím)

7  3/ Kostnický koncil 1414 – 1418  Hlavním úkolem – vyřešit schizma (Jan XXIII., Benedikt XII., Řehoř XII.)  Koncil – vrcholné církevní shromáždění, rozhodnutí stavěno nad papeže  Sesazen Jan a Benedikt, Řehoř odstoupil – zvolen Martin V.

8 Kostnický koncil Autor: neznámý Název: Richental Konzilssitzung Muenster.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Richental_Konzilssitzung_Muenster.jpg

9  4/ Morálka církve  nepotizmus – forma protekce – do úřadů obsazování příbuzní  simonie – kupčení se svátostmi  přílišné uctívání světců, nekontrolované pouti, pověry, hony na čarodějnice, odpustky, pověrčivost  svatokupectví

10 Odpustková listina z roku 1517 Autor: Volné dílo Název: Indulgence.png Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Indulgence.png

11  1/ John Wycliffe (1324-1384), Jan Viklef – Angličan, teolog, jediný pramen víry = Bible, církev nesmí vlastnit majetky, církev nepotřebuje papeže (antikrist), proti křížovým výpravám – pouze snaha o zisk. Nařčen, že šíří bludy, spisy páleny, jeho myšlenky do Evropy, i do Čech „Předreformace“

12 John Wycliffe Autor: John M. Kennedy T. Název: Jwycliffejmk.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jwycliffejmk.jpg Tomáš Štítný Autor: Jan Vilímek Název: Jan Vilímek - Tomáš Štítný ze Štítného.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Vilímek_-_Tomáš_Štítný_ze_Štítného.jpg

13  2/ HRH – Husitské revoluční hnutí v českých zemích – viz „husitství“  Konrád Waldhauser  Jan Milíč z Kroměříže  Matěj z Janova  Tomáš Štítný za Štítného  Jan Hus

14 Jan Hus Autor: Werther W Název: Jan Hus 2.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_2.jpg Upálení Husa v Kostnici Autor: Janíček Zmilelý z Písku Název: Jan Hus at the Stake.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Jan_Hus_at_the_Stake.jpg

15  Huldrych (Ulrich) Zwingli (1484-1531)  švýcarský církevní reformátor  Radikálnější než Luther  Snaha o změnu struktury a hierarchie církve  republikánské principy 2/Švýcarská reformace

16 Ulrich Zwingli Autor: Chnodomar Název: Ulrich Zwingli.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ulrich_Zwingli.jpg

17  kazatelem v Curychu – počátek švýcarské reformace  odmítal kat. svátosti, uctívání obrazů, celibát, uzavřel kláštery a zkonfiskoval klášterní majetek  Učení se šířilo i do Německa (novokřtěnci)

18  selské bouře  Přívrženci Zwingliho ve Švýcarsku poraženi  Zwingli padl v bitvě u Kappellu 1531 (protestantské kantony X katolické kantony)

19  Jean Calvin (Jan Kalvín) (1509-1564),  Švýcarský teolog franc. původu  tzv. kalvinismus – helvétská konfese, nejradikálnější reformační proud  predestinace – každý člověk je od narození předurčen ke spáse nebo zatracení, musí po celý život jednat podle božích zásad

20 Jean Calvin Autor: ArtMechanic Název: Johannes calvin.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Johannes_calvin.jpg

21  Ženevská republika –  v čele rada – politické záležitosti  konzistoř (kazatelé a rada starších) – na starosti mravy a mravný život  Církevní normy nadřazeny všemu

22 Pomník kalvínských teologů v Ženevě Autor: Roland Zumbühl Název: ReformationsdenkmalGenf1.jpg Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:ReformationsdenkmalGenf1.jpg

23  Kalvinismus se šířil  švýcarské kantony, sev. Nizozemí, Francie - hugenoti, Anglie - puritáni,  největší ohlas v Severní Americe – vyhovoval těžkému životu osadníků

24 Děkuji za pozornost. Autor DUM: Mgr. et Mgr. Jakub Snášel


Stáhnout ppt "Reformace 1/ Předehra 2/ švýcarská reformace VY_32_INOVACE_23-07."

Podobné prezentace


Reklamy Google