Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

LITERÁRNÍ DRUHY LYRIKA – LYRICKÉ ŽÁNRY Mgr. Michal Oblouk

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "LITERÁRNÍ DRUHY LYRIKA – LYRICKÉ ŽÁNRY Mgr. Michal Oblouk"— Transkript prezentace:

1 LITERÁRNÍ DRUHY LYRIKA – LYRICKÉ ŽÁNRY Mgr. Michal Oblouk

2 Lyrika slovo je odvozeno z řeckého pojmenování lyrikós - veršovaný zpěv doprovázený hrou na strunný drnkací nástroj – lyru literární druh charakteristický potlačením děje a zdůrazněním citovosti (citů, nálad, prožitků, dojmů) zachycuje skutečnost v jedinečném okamžiku + stav nitra mluvčího – nedějovost převaha verše, jazyk ozvláštněn obraznými prostředky, význam rýmu, rytmu a intonace hojně se objevuje monolog, 1. a 2. osoba jednotného čísla

3 TYPY LYRIKY milostná přírodní úvahová (reflexivní) vlastenecká
posměšná (satirická) náboženská (duchovní) politická intimní (subjektivní) sociální

4 LYRICKÉ ŽÁNRY Píseň – popěvek, kratší zpěvná báseň spojená s hudbou, pravidelný rytmus, výrazný rým, jednoduchá sloka, často refrén, baladická píseň = šanson, spojení básnického textu s jazzovou melodií = blues Elegie – žalozpěv, báseň vyjadřující smutek, truchlivou náladu, bolest Óda – oslavná báseň zaměřená na obecná témata Hymnus – chvalozpěv, monumentální slavnostní patetická báseň, vznešený obsah, oslava bohů, národa

5 LYRICKÉ ŽÁNRY Dvorská lyrika – kurtoazní středověká lyrika, typy: svítáníčko, epištola, pastorela, serena Epitaf – krátký veršovaný nápis na hrob, o životě zesnulého, vzkaz živým Epigram – krátká, satiricky útočná báseň s ostrou pointou, o negativních společenských jevech Modlitba – vyznání víry, pokání, přímé oslovení a chvála Boha, přímluva a prosba o pomoc, souhrn modliteb = breviář Žalm – prosebná a děkovná hymnická báseň, druh modlitby nebo smuteční, útěšná báseň

6 LYRICKÉ ŽÁNRY Kaligram – báseň v podobě grafického obrazce
Dithyramb – jásavý, radostný zpěv Satira – báseň s kritickým postojem ke skutečnosti, výsměch, ironie Pásmo – polytematická báseň, volné přiřazování představ a obrazů, sled pocitů a dojmů, zdánlivě narušena logická stavba básně

7 LYRICKÉ ŽÁNRY Přísloví – drobný literární útvar, který vyjadřuje jistou životní moudrost s mravním ponaučením Pranostika – lidové pořekadlo vyjadřující pozorování počasí a jeho předpověď Pořekadlo – drobný literární útvar, který vyjadřuje jistou životní zkušenost, bez mravního ponaučení

8 LYRICKO – EPICKÉ ŽÁNRY Balada – vážná veršovaná skladba, pochmurný děj, tragický závěr, marný zápas člověka s přírodními nebo společenskými silami Romance – skladba optimistického rázu, často s milostnou tematikou a radostnou atmosférou, opak balady Idyla – nejčastěji z venkovského, harmonicky pojatého života Poema – básnická povídka, rozsáhlá báseň s dějem jen naznačeným, v popředí city, dojmy, nálady a úvahy autora, události ze života jednotlivce


Stáhnout ppt "LITERÁRNÍ DRUHY LYRIKA – LYRICKÉ ŽÁNRY Mgr. Michal Oblouk"

Podobné prezentace


Reklamy Google