Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Jaderná energie. Jestliže je jaderná energetika tak výhodná, proč se jich staví relativně málo ? ? ? ? ?

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Jaderná energie. Jestliže je jaderná energetika tak výhodná, proč se jich staví relativně málo ? ? ? ? ?"— Transkript prezentace:

1 Jaderná energie

2 Jestliže je jaderná energetika tak výhodná, proč se jich staví relativně málo ? ? ? ? ?

3 Likvidace odpadů Největší potíže způsobuje likvidace vyhořelého jaderného paliva, které je vysoce radioaktivní velmi dlouhou dobu.(plynné, kapalné a pevné) Rozklad odpadů trvá až stovky let.. Obsahují nebezpečné izotopy Vyzařují nebezpečným zářením škodlivým pro všechny živé organismy Kontejnery s vyhořelým palivem se většinou skladují hluboko pod zemským povrchem Používají se staré vytěžené solné doly, neboť zde je zaručena dobrá tepelná vodivost hornin.

4 Přírodní dopady Může být ovlivněno zemědělství, lesnictví, rybářství, doprava, krajina a lidské zdraví. Prvním typem ztrát jsou ztráty vznikající záborem půdy pro stavbu elektrárny, chladících věží, atd. Rozloha zemědělské půdy se stále snižuje, což snižuje celkové výnosy v zemědělství. V zimním období dochází k vytváření námrazy na lesních porostech, což vede k menší odolnosti lesních porostů při různých typech kalamit Voda vypouštěná z okruhu chladících věží může způsobit kontaminaci a oteplení říční vody. Výše uvedené vlivy mohou ovlivnit chov ryb v daném říčním toku zejména v případě různých nekontrolovatelných úniků. Automobilová doprava je ovlivněna provozem chladících věží.V zimě námraza a častější výskyt srážek. Výše popsané vlivy je možné ekonomicky vyčíslit

5 Stavby elektráren V době výstavby je krajina zatěžována nadměrným provozem stavebních mechanismů a nákladní dopravou, což sebou přináší nadměrný hluk, emise prachu, exhalace výfukových plynů, atd. Při výstavbě navíc dochází ke značné spotřebě stavebních materiálů (písek, štěrk, cement, atd.)

6 S jistotou lze říci, že nukleární zbraně představují nejnebezpečnější věc, jakou kdy člověk vyrobil … Hirošima a nagasaki Podle největších odhadů účinek výbuchu v Hirošimě okamžitě zabil asi 70 000 lidí.[1] Odhady celkovém počtu úmrtí do konce roku 1945 v důsledku popálenin, ozáření a dalších příbuzných onemocnění a nedostatku lékařských zásob jsou v rozsahu 90 000 - 140 000.[2][12] Některé odhady uvádí, že do roku 1950 zemřelo až 200 000 lidí následkem rakoviny a dalších dlouhodobých účinků.[1] Jiné studie uvádí, že od roku 1950 do 1990 umřelo zhruba 9% lidí na rakovinu a leukémii v důsledku ozáření z bomb, statistický nadbytek je odhadnut na 89 úmrtí na leukémii a 339 na rakovinu.[13][1]1945[2][12]1950[1]19501990[13]

7 Možné škody Při velmi havárii může být kontaminováno obrovské území včetně vodních toků, městských a průmyslových aglomerací, atd. Lidé žijící v daném území musí být evakuováni do míst nezasažených radioaktivním spadem. Náklady spojené s evakuací, vybudování nových aglomerací, dekontaminací zamořeného území jsou astronomické. Havárie zasahuje všechny oblasti národního hospodářství. Navíc dochází k výdajům spojených s léčbou ozářených osob.

8


Stáhnout ppt "Jaderná energie. Jestliže je jaderná energetika tak výhodná, proč se jich staví relativně málo ? ? ? ? ?"

Podobné prezentace


Reklamy Google