Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní kooperativní instituce Mezinárodní organizace Mezinárodní režimy Konvence Nadnárodní korporace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní kooperativní instituce Mezinárodní organizace Mezinárodní režimy Konvence Nadnárodní korporace."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní kooperativní instituce Mezinárodní organizace Mezinárodní režimy Konvence Nadnárodní korporace

2 Mezinárodní kooperativní instituce Mezi-národní Kooperace (kooperace vs. integrace) Instituce Robert Keohane: „Institucí“ máme na mysli trvalý a propojený soubor formálních i neformálních pravidel, která určují role chování a činnost a ovlivňují očekávání.

3 Mezinárodní instituce Všeobecné MI Specifické MI (Kooperativní MI) Mezinárodní organizace Mezinárodní režimy Konvence

4 Mezinárodní organizace Evropská unie NATO Organizace spojených národů Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS) Organizace zemí vyvážejících ropu (OPEC)

5 Mezinárodní režimy Všeobecná dohoda o clech a obchodu (GATT) Dohody o zónách volného obchodu (EFTA, CEFTA, NAFTA, LAFTA) Smlouva o měsíci a vesmírných tělesech (tzv. Kosmická smlouva) Bezjaderné zóny

6 Konvence David Lewis: „Konvence“ jsou pravidelné vzorce chování v opakujících se situacích. Jsou neformálními institucemi s implicitními pravidly. Peacekeeping Diplomacie do roku 1815

7 Mezinárodní organizace MO vs. stát Vznik MO – 19. století Neexistuje shoda o definici MO

8 Definice MO Základ sporu: jsou MO i aktéři usilující o profit? MO obecně: institucionální forma založená na systému pravidel a cíl, administrativním aparátu a formálních a materiálních skutečnostech – statutu, fyzickém vybavení, sídle, vlastních zaměstnancích, finančních prostředcích, správní hierarchii, orgánech atd.

9 Definice MO Rittberger: MO jsou charakterizovány interně přijatými a závaznými normami a pravidly, která byla přijata mezi členy. Normy a pravidle určují možnosti jednání členů v opakujících se situacích a vedou k předvídatelnosti chování. MO vystupují navenek autonomně.

10 Definice MO Archer: MO jsou formální kontinuální struktury, které jsou vytvořeny na základě dohody mezi členy, a to buď vládními či nevládními zástupci, z minimálně dvou suverénních států s cílem dosáhnout společného zájmu. Uskupení vytvořená s cílem dosáhnout profitu jsou vyloučena z této definice

11 Union of International Assotiations Mezinárodní cíle Činnost nejméně ve 3 státech Hlasovací práva mají všichni členové, pravidla hlasování nesmějí umožnit žádné skupině kontrolovat organizaci Existence orgánů + právo volit orgány Princip pravidelné rotace úředníků Rozpočet + samostatná existence

12 Klasifikace MO podle členství Mezinárodní vládní organizace (IGO): členy jsou státy resp. vlády /EU, NATO/ Mezinárodní nevládní organizace (INGO): členy jsou nestátní aktéři /Care, AI/ Hybridní organizace: členy jsou jak státy, tak nestátní aktéři /ILO, Pakt stability JVE/ Transvládní organizace: uskupení státních aktérů, kteří nejsou kontrolováni ústřední vládou /Meziparlamentní unie/

13 Mezinárodní režimy Krasner: „Mezinárodní režimy“ jsou implicitní nebo explicitní principy, normy, pravidla a rozhodovací procesy, v jejichž rámci konvergují očekávání aktérů. … Müller: MR jsou kooperativní instituce vyznačující se formálními a neformálními strukturami (principy, normami, Pravidly a postupy), které regulují konflikty mezi státy

14 Mezinárodní režimy Omezená tematická oblast (GATT, NAFTA, Smlouva o měsíci, Režim moří) Určují přípustné chování v dané tematické oblasti

15 Historie MO a MR Prenatální a ranné období (do r. 1815) První MO a MR Období po první světové válce Období po druhé světové válce Období po skončení konfliktu V-Z

16 Prenatální a ranné období MO velmi ojediněle Příčiny: pomalá a nedostatečná komunikace, problém jazyka, existence paralelních MS, chybějící shoda o hodnotách a pravidlech

17 Prenatální a ranné období Staré Řecko: amfiktyonie (náboženské spolky obcí) a symmachie (vojensko- politické spolky) Podmínky vzniku a existence: geografická a kulturní (jazyková) blízkost městských států – komunikace, koordinace … Návrh Jiřího z Poděbrad: spojení křesťanských panovníků

18 Od ranného období k prvním MO Podmínkou vzniku prvních MO a MR – vestfálský systém (odstranění překrývajících se suverenit) STÁT = NOSITEL LEGITIMITY

19 Počty MO podle UIA INGOIGO 181544 1900414 19199122 19386218 197044796 1990647106 199611435

20 První MO a MR–období po r. 1815 Rozhodující faktor: Vídeňský kongres Kodifikování pravidel a norem diplomacie Institucionalizace mezinárodního pořádku Koncert velmocí 2 oblasti institucionalizace MV: 1) oblast zajištění bezpečnosti 2) ekonomická a sociální oblast

21 Spolupráce v oblasti zajištění bezpečnosti Evropa: koncert velmocí a kongresová diplomacie (předcházení ozbrojeným střetům) Západní hemisféra: hemisferické kongresy od r. 1826, od r. 1889 Panamerické konference (v r. 1948 OAS) Svět: Berlínská konference (1884), Haagské mírové konference(1899 a 1907)

22 Spolupráce v ek. a soc. oblasti Tato spolupráce ovlivněna rozvojem obchodu, komunikace, cestování atd. „Technické“ resp. odborné MO -Říční komise (Rýnská, pro Labe, Dunaj) -Mezinárodní telegrafní úřad (1868) -Všeobecná poštovní unie (1874) -Mezinárodní úřad pro míry a váhy (1875)

23 Ekonomická integrace Politická rozdrobenost vs. ekonomická spolupráce/integrace Bavorsko-Würtemberská celní unie Středoněmecká obchodní unie Německý celní spolek (1834) Skandinávská měnová unie (1875)

24 Vznik prvních INGO Humanitární, vzdělávací a náboženská oblast Světová konvence proti otroctví (1839) Mezinárodní výbor červeného kříže (1859) /původně INGO, dnes hybridní MO/ Otázka vztahu IGO a INGO

25 Kdo vládne lodi vs. jak je loď řízena IGO vs. INGO nebo symbiotický vztah?

26 MO po první světové válce 14 bod prezidenta W. Wilsona: vytvoření všeobecného sdružení národů za zvláštních politických úmluv Společnost národů Problémy SN: „jen“ 54 členů + chybějí státy jako USA, SSSR ad.

27 MO po druhé světové válce 1945 – OSN 1944/46 – brettonwoodské instituce (GATT, MMF a IBRD) Vznik dalších mezinárodních a regionálních organizací podmíněn vznikem studené války

28 MO v evropském prostoru 1948 – Západní unie OEEC RVHP 1949 – NATO Rada Evropy 1952 – ESUO 1955 – Organizace varšavského paktu 1958/60 – EHS a EFTA 1975 – KBSE

29 MO na západní polokouli 1948 – Organizace amerických států 60. léta – Andská skupina Další ekonomické organizace: LAFTA CACM MERCOSUR (1991) NAFTA (1994)

30 MO v asijské a africké oblasti Podmínky vzniku MO: -Dekolonizace -Uvolnění ve vztazích Východ-Západ -Růst interdependence -Rozpad brettowoodských institucí -Proměna agendy MV

31 Vznik MO v Asii Bezpečnostní a obranné MO: 1951 – ANZUS – SEATO/1954 1955/1979 – CENTO Ekonomická uskupení 1967 – ASEAN

32 Vznik MO v Africe a na BV 1963/2002 – Organizace africké jednoty 2002 – Africká unie Převažují ekonomická uskupení: ECOWAS, COMESA, SADC, Maghrebská unie, Arabský společný trh, OPEC (1961)


Stáhnout ppt "Mezinárodní kooperativní instituce Mezinárodní organizace Mezinárodní režimy Konvence Nadnárodní korporace."

Podobné prezentace


Reklamy Google