Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Mezinárodní vztahy Test 2. – 30.10.2014 Mezinárodní organizace.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Mezinárodní vztahy Test 2. – 30.10.2014 Mezinárodní organizace."— Transkript prezentace:

1 Mezinárodní vztahy Test 2. – 30.10.2014 Mezinárodní organizace

2 1. Největší rozkvět studia MO byl? A. do roku 1900 B. po roce 1918 C. po roce 1945 D. po roce 1970

3 2. Zkratka NGO označuje: A. transvládní MO B. nevládní MO C. hybridní MO D. vládní MO

4 3. Mezi MO regionální nepatří: A. ASEAN B. MERCOSUR C. NATO D. V4

5 4. V OSN má pozorovatelský statut: A. Černá Hora B. Švýcarsko C. Vatikán D. Grónsko

6 5. Která MO může být označena jako „aréna“ či „fórum“ ? A. OSN B. V4 C. OPEC D. UNAMA

7 6. Co je to G77 ? A. Skupina 77 nejbohatších zemí světa B. Skupina 77 nejvíce zkorumpovaných zemí světa C. Skupina 77 nejlidnatějších zemí světa D. Skupina 77 nejchudších zemí světa

8 7. Která země nepatří do G8? A. Japonsko B. Čína C. Itálie D. Kanada

9 8. Která MO nepatří mezi nejstarší IGO´s ? A. Německý celní spolek B. Společnost národů C. Všeobecná poštovní unie D. Rýnská komise

10 9. Kolik je v současnosti přibližně INGO´s ? A. Více jak 1 000 000 B. 800 000 – 900 000 C. 500 000 – 800 000 D. 300 000 – 500 000

11 10. Která skupina MO představuje pouze NGO´s ? A. Amnesty International, Helsinský výbor B. Commonwealth, Lékaři bez hranic C. Greenpeace, Hnutí Duha D. Wikileaks, ISAF

12 11. Kdy vznikla OSN ? A. 1919 B. 1920 C. 1945 D. 1948

13 12. Kdy probíhal proces dekolonizace Afriky ? A. 50. léta B. 60. léta C. 80. léta D. 90. léta

14 13. Kolik má nyní OSN členů? A. 190 B. 191 C. 192 D. 193

15 14. Kolik základních orgánů má OSN ? A. 5 + 1 B. 6 + 1 C. 7 D. více jak 7

16 15. Rezoluce Valného shromáždění OSN : A. jsou právně závazné B. jsou právně závazné jen pro ty státy, vůči kterým jsou namířeny C. jsou právně závazné jen v některých bodech D. nejsou právně závazné

17 16. Ve Valném shromáždění OSN má každý stát : A. počet hlasů dle počtu obyvatel B. vždy 5 hlasů C. počet hlasů dle rozlohy státu D. vždy 1 hlas

18 17. V kolika hlavních podvýborech pracuje VS OSN ? A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

19 18. Rada bezpečnosti OSN má: A. 5 nestálých a 10 stálých členů B. 9 nestálých a 6 stálých členů C. 5 stálých a 10 nestálých členů D. 9 stálých a 6 nestálých členů

20 19. Stálí členové RB OSN jsou: A. USA, Rusko, Čína, VB a Francie B. USA, Čína, VB, Francie, Itálie C. Rusko, USA, Čína, Francie, Německo D. Rusko, USA, Německo, Francie, VB

21 20. O Radě bezpečnosti OSN platí : A. Má 15 členů-10 stálých a 5 nestálých B. její rezoluce jsou právně závazné s výhradami C. Předsedá jí Generální tajemník OSN D. Pro kladné hlasování nesmí žádný ze stálých členů použít právo veta

22 21. První Generální tajemník OSN byl: A. Kurt Waldheim B. Trygve Lie C. Butrus Butrus-Ghálí D. Dag Hammarskjold

23 22. ECOSOC zasedá: A. každý rok B. každý měsíc C. dvakrát ročně D. dvakrát měsíčně

24 23. ECOSOC má: A. 54 členů B. pětileté období působnosti C. 15 přidružených agentur D. právně závazná doporučení

25 24. Poručenská rada formálně pozastavila svoji činnost od : A. 1989 B. 1990 C. 1993 D. 1994

26 25. Kdy bylo založeno NATO? A. 1948 B. 1949 C. 1950 D. 1951

27 26. O NATO neplatí : A. je zde princip rotujícího předsednictví B. hlavní výkonný orgán je Severoatlantická rada C. má politickou a vojensko linii D. založeno na základě Washingtonské smlouvy

28 27. Rada Evropy sídlí v : A. Štrasburku B. Paříži C. Bruselu D. Lucemburku

29 28. Členem V4 jsou : A. Česká republika, Slovensko, Polsko, Německo B. Česká republika, Polsko, Slovensko, Maďarsko C. Polsko, Maďarsko, Rakousko, Německo D. Polsko, Česká republika, Rakousko, Slovensko

30 29. ASEAN je sdružení zemí: A. Jihozápadní Asie B. Jihozápadní Afriky C. Jihovýchodní Asie D. Jihovýchodní Afriky

31 30. Mezi členy NAFTA nepatří : A. USA a Kanada B. USA a Mexiko C. Mexiko a Brazílie D. Ekvádor a Brazílie

32 31. Hlavním městem Rumunska je? A. Budapěšť B. Sofia C. Kyjev D. Bukurešť

33 32. Kišiněv je hlavní město? A. Moldavska B. Makedonie C. Arménie D. Ázerbajdžánu

34 33. Albánie má hlavní město? A. Sarajevo B. Tirana C. Skopje D. Priština

35 34. Priština je hlavním městem? A. Makedonie B. Kosova C. Albánie D. Černé hory

36 35. Hlavní město Malty je? A. Valletta B. Andorra la Vella C. Nikósie D. Vaduz

37 36. Tallinn je hlavní město? A. Estonska B. Lotyšska C. Litvy D. Běloruska

38 37. Vatikán má hlavní město? A. Andorra la Vella B. Vaduz C. Vatikán D. Řím

39 38. Podgorica je hlavní město? A. Slovinska B. Makedonie C. Albánie D. Černé Hory

40 39. Nikósie je hlavním městem? A. Malty B. Sardinie C. Kypru D. Kréty

41 40. Jaké je hlavní město Lotyšska ? A. Vilnius B. Riga C. Tallinn D. Charkov

42 výsledky 1D, 2B, 3C, 4C, 5A, 6D, 7B, 8B, 9A, 10C, 11C, 12B, 13D, 14A, 15D, 16D, 17B, 18C, 19A, 20D, 21B, 22C, 23A, 24D, 25B, 26A, 27A, 28B, 29C, 30D, 31D, 32A, 33B, 34B, 35A, 36A, 37C, 38D, 39C, 40B


Stáhnout ppt "Mezinárodní vztahy Test 2. – 30.10.2014 Mezinárodní organizace."

Podobné prezentace


Reklamy Google