Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

K tématu elektronické cigarety Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZd Mgr. Ing. Jakub Machálek, odbor farmacie MZd Seminář PSP ČR: „Elektronické.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "K tématu elektronické cigarety Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZd Mgr. Ing. Jakub Machálek, odbor farmacie MZd Seminář PSP ČR: „Elektronické."— Transkript prezentace:

1 K tématu elektronické cigarety Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZd Mgr. Ing. Jakub Machálek, odbor farmacie MZd Seminář PSP ČR: „Elektronické cigarety: vliv na zdraví a nový společenský trend“ PSP ČR Praha - 9.4.2013

2 Úvodem  Užívání elektronické cigarety je poměrně novým fenoménem nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni  Dle výsledků* šetření Státního zdravotní ústavu v Praze v roce 2011 použilo elektronickou cigaretu jen 10 % populace ČR, z nichž největší část (8,5 %) ji zkusila pouze jednou  Lze se setkat s užíváním elektronických cigaret i u dětí a mládeže (!)  Názory odborné veřejnosti na toto téma se různí...  Nedostatek vědeckých důkazů týkajících se jednotlivých aspektů této problematiky ( např. bezpečnost dlouhodobého používání, míra účinnosti při odvykání kouření, behaviorální a psychologické souvislosti atd.) přetrvává * Sovinová H., Sadílek P., Csémy L. Vývoj prevalence kuřáctví v dospělé populaci ČR, názory a postoje občanů ČR k problematice kouření (období 1997 – 2011) – výzkumná zpráva, SZÚ 2012

3 Elektronická cigareta a její kategorizace V ČR je pro zatřídění elektronické cigarety z hlediska kategorizace výrobku dle výkladu MZd rozhodujícím faktorem výrobcem deklarovaný účel použití. Z tohoto pohledu se nabízejí dvě možnosti jak výrobek posuzovat, a to buď jako: Obecný výrobek (aktuálně všechny e-cigarety na trhu) V případě, že výrobce/prodejce deklaruje účel použití elektronické cigarety jako pomůcky při odvykání kouření: Léčivo (nikotinová náplň) v kombinaci se zdravotnickým prostředkem (e- cigateta)

4 Elektronická cigareta z pohledu EU V současnosti přetrvává absence jednotného přístupu i v rámci EU, pokud jde o regulaci a uvádění těchto výrobků na trh. Sjednocení přístupu v rámci EU aktuálně navrženo v: návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových výrobků a souvisejících výrobků (revize směrnice 2001/37/ES)  Evropská komise jej přijala a zveřejnila dne 19.12.2012  Aktuálně projednáván v Radě EU a Evropském Parlamentu  Hlavním gestorem Ministerstvo zemědělství (MZd atd. spolugestorem) Návrh mj. zahrnuje: rozšíření rozsahu regulovaných výrobků mj. na VÝROBKY OBSAHUJÍCÍ NIKOTIN (tzn. i nikotinové náplně do el. cigaret) (navržena kategorizace - prahové množství nikotinu od něhož nutno schválení jako léčivý přípravek, podprahové výrobky by měly být označeny zdravotním varováním)

5 Elektronická cigareta a „protitabákový zákon“ Probíhá příprava návrhu nového zákona, který nahradí zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů  Jednou z hlavních priorit je zvýšení ochrany dětí a mládeže před škodami působenými návykovými látkami  aktuálně před mezirezortním připomínkovým řízením – předložení vládě ČR: červen 2013  NÁVRH ZAHRNUJE I ZMĚNY TÝKAJÍCÍ SE OMEZENÍ DOSTUPNOSTI atd. ELEKTRONICKÝCH CIGARET

6 Elektronická cigareta a „protitabákový zákon“¨ - návrh nového zákona před MPŘ zahrnuje... nová úprava taxativního výčtu míst, kde bude prodej tabáku, elektronických cigaret atd. povolen. Oproti platné úpravě z tohoto výčtu odstraněno jako možné místo prodeje: „prodejna“, „prodejní automaty“, „zásilkový prodej a ostatní formy prodeje (zůstává prodej prostřednictvím internetu)...  v obchodech nebude možný prodej tabáku, elektronických cigaret atd. způsobem, který umožňuje samoobsluhu  nově se definují a rozšiřují kategorie míst, kde bude prodej tabáku, elektronických cigaret atd. zakázán např.: ve zdravotnických zařízeních, ve všech typech škol a školských zařízení atd. Důvody změn: Omezení dostupnosti zejména pro děti a mládež Odstranění právní dvojkolejnosti a nepřehlednosti v případě tabákových výrobků – dosud omezení prodeje ve dvou zákonech – V zákoně č. 379/2005 Sb. a zákoně č. 353/2003 Sb. ( - proto navrhováno sloučení těchto opatření do jednoho zákona) Atd.

7 Navrhuje se zavedení definice kouření, podle níž se kouřením míní užívání nebo jiná manipulace s hořícím tabákovým nebo netabákovým výrobkem určeným ke kouření nebo aktivování elektronické cigarety. Dále v souvislosti s ustanovením ohledně zákazu kouření zavedení definice stavebně oddělený prostor vyhrazený ke kouření a vnitřní prostor Rozšíření výčtu míst, kde se zakazuje kouření, o nová místa: prostory zařízení sociálně právní ochrany a prostory, kde je provozována živnost péče o dítě do tří let v denním režimu a činnost ve výchově dětí starších 3 let nebo mimoškolní výchova a vzdělávání dětí, prostory dětských hřišť a sportovišť výhradně určených pro děti a mladistvé atd. Elektronická cigareta a „protitabákový zákon“¨ - návrh nového zákona před MPŘ zahrnuje...

8 Zavedení ÚPLNÉHO ZÁKAZU KOUŘENÍ na některých typech míst, kde v současnosti platí pouze částečný zákaz kouření (provozovny stravovacích služeb) Částečný zákaz kouření (možnost kouření ve stavebně oddělených prostorách vyhrazených ke kouření) zůstane v platnosti např. u vnitřních zábavních prostor nebo na letištích Ale přísnější podmínky… Nové pravomoci pro obce – např.: Obec v samostatné působnosti bude nově moci obecně závaznou vyhláškou dočasně nebo trvale zakázat kouření na veřejných prostranstvích, která se nacházejí v blízkosti škol a školských zařízení nebo jiných prostor vyhrazených pro aktivity osob mladších 18 let, Změny v oblasti kontrol a sankcí Atd.

9 DĚKUJEME ZA POZORNOST


Stáhnout ppt "K tématu elektronické cigarety Mgr. Lenka Kostelecká, odbor zdravotních služeb MZd Mgr. Ing. Jakub Machálek, odbor farmacie MZd Seminář PSP ČR: „Elektronické."

Podobné prezentace


Reklamy Google