Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Volný čas a volnočasové aktivity Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Volný čas a volnočasové aktivity Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Volný čas a volnočasové aktivity Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Volný čas v dějinách Aristoteles (384 př. n. l. – 322 př. n. l.) řecký filosof – volný čas chápal jako čas na rozumování, čtení veršů, setkávání se s přáteli a poslouchání hudby, nemá nic společného s lenošením a nicneděláním.

3 Volný čas v dějinách Středověk – volný čas je vnímán jako časový úsek, který je věnován rozjímání a modlitbám, ale také různým zábavám, hrám a tancům. Renesance – málo volného času, protože byla preferována práce; takže volný čas (nazývaný zahálkou) neměl svůj význam.

4 Volný čas v dějinách Karel Marx (1818–1883) – německý filosof – chápal volný čas jako část lidské svobody, svobodného rozhodování a svobodné činnosti, práce je nutnost, volný čas je svoboda.

5 Volný čas v dějinách Joffre Dumazedier (1915–2002), francouzský sociolog a spisovatel; „Po práci, která oslabuje ducha, následuje obyčejně fádní volný čas.“ volný čas je jen určitá část mimopracovní doby, ve které uspokojujeme svoje potřeby a povinnosti: biologické potřeby – strava, hygiena, spánek; rodinné povinnosti – vaření, úklid, nákup, péče o děti.

6 Současné pojetí volného času fenomén volného času vzniká v moderní industriální době (dříve čas dělen na všední a sváteční); čas, který zbývá po splnění všech povinností; čas, ve kterém člověk nevykonává činnost pod tlakem; jde o dobu, kdy si můžeme svobodně vybírat svoje činnosti, které děláme rádi.

7 Využívání volného času: je ovlivněno sociálním prostředím, ve kterém žijeme; pomáhá utváření mezilidských vztahů, socializaci i rozvoji osobnosti. Obr. 1

8 Přemýšlíme V čem vidíte rozdíl ve využití volného času na vesnici a ve městě? Ovlivňuje sociální postavení rodiny výběr volnočasových aktivit dětí? Jak konkrétně se vaše volnočasové aktivity odrážejí na vašich vztazích s ostatními lidmi (rodiči, učiteli, vrstevníky)?

9 Formování zájmů: vliv na utváření zájmů mají: 1. vrstevníci, kamarádi; 2. rodiče, sourozenci; 3. učitelé, vychovatelé.

10 Životní styl: Využívání volného času vypovídá o našem životním stylu. Životní styl zahrnuje: 1.Hodnotovou orientaci člověka; 2.Chování a způsob využívání dostupných životních podmínek; 3.Využívání volného času.

11 Přemýšlíme: Může věk rodičů nebo počet dětí v rodině ovlivnit výběr volnočasových aktivit jedince? Do jaké míry ovlivňují zájmy rodičů zájmy svých dětí? Může vztah k volnému času ovlivnit výběr našeho budoucího partnera? Víte, jak trávili volný čas vaši rodiče?

12 Nevhodné volnočasové aktivity: Deviantní chování 1.Agresivita; 2.Brutalita; 3.Vandalismus; 4.Nežádoucí sexualita; 5.Alkohol; 6.Nikotin; 7.Drogy. Obr. 2

13 Skupinový úkol: Zpracujte nestandardizovaný dotazník zjišťující aktivity ve volném čase vašich spolužáků. Na základě vyhodnocení dotazníku zpracujte graf volnočasových aktivit. V případě zjištění negativních forem využívání volného času vašich spolužáků navrhněte řešení.

14 Použité zdroje: Vybrané kapitoly ze sociální pedagogiky. 1. vyd. Editor Lenka Müllerová. Ústí nad Labem: Univerzita J.E. Purkyně, 2002. Skripta (Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem). ISBN 80- 704-4458-4. DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborné školy a pro studijní obory SOU. 1. vyd. Praha: SPN – pedagogické nakladatelství, 2003, 326 s. ISBN 80-723-5233-4. Str. 7. Obr. 1. MARTIN ABEGGLEN. [cit. 2013-08-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Mainstation_- _Street_Parade_2007.jpg Str. 12. Obr. 2. AARON ESCOBAR. [cit. 2013-08-09]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:TV_highquality.jpg


Stáhnout ppt "Volný čas a volnočasové aktivity Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Miroslava Wrubelová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google