Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Prezentace se nahrává, počkejte prosím

Občanská společnost, státní občanství Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu.

Podobné prezentace


Prezentace na téma: "Občanská společnost, státní občanství Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu."— Transkript prezentace:

1 Občanská společnost, státní občanství Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz; ISSN 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

2 Státní občanství – pojmy Občanství = příslušnost člověka k obci, rozlišujeme občanství obce (města, vesnice) a státní občanství. Státní občanství = právní svazek mezi určitým člověkem a určitým státem, který zahrnuje vzájemná práva a povinnosti, které občan i stát vůči sobě mají. Otázky týkající se státního občanství a občanských práv a povinností jsou upraveny v Ústavě ČR, v Listině základních práv a svobod a v zákoně o státním občanství. Cizinec = člověk, který není ve státoobčanském svazku s daným státem (vztahuje se na ně právní řád hostitelského státu, v omezeném rozsahu).

3 Nabytí a pozbytí státního občanství Státního občanství lze nabýt narozením, osvojením, určením otcovství, nalezením dítěte na území ČR, prohlášením nebo udělením. Státní občan České republiky pozbývá státní občanství České republiky prohlášením o vzdání se státního občanství České republiky, jestliže splňuje současně tyto podmínky: a) trvale se zdržuje v cizině, b) není v České republice přihlášen k trvalému pobytu a c) je zároveň státním občanem cizího státu, nebo žádá o nabytí cizího státního občanství a prohlášení o vzdání se státního občanství České republiky činí v souvislosti s nabytím tohoto státního občanství.

4 Základní práva a povinnosti občan – stát Stát zaručuje svým občanům ochranu a přiznává jim řadu práv v oblastech správy veřejných věcí, rozvoje identity národnostních a etnických menšin a sociální, kulturní a hospodářské sféře. Občan má povinnost dodržovat právní normy státu. Občané by také měli zachovávat věrnost svému státu, měli by být ochotni bojovat za svůj stát, dodržovat zákony svého státu i mimo jeho území, …

5 K zamyšlení Řekli jsme si, že stát přiznává občanům řadu práv v oblastech správy veřejných věcí, rozvoje identity národnostních a etnických menšin a sociální, kulturní a hospodářské sféře. Úkol: Zkuste se ve dvojicích zamyslet a sepsat, jaká práva by to mohla v každé z oblastí být. Učitel mezitím napíše oblasti na tabuli a po pěti minutách přemýšlení vyzve žáky k postupnému doplňování práv občana k jednotlivým sférám. Učitel žáky usměrňuje, doplňuje a upřesňuje. Správné poznatky píše na tabuli.

6 Občanská společnost Občanská společnost je společenství složené ze svobodných a rovnoprávných lidí (občanů), vědomých si svých práv i povinností a vážících si práv druhých lidí, kteří zřizují a udržují vlastní stát. Důležitými stavebními prvky občanské společnosti jsou jak jednotliví občané, tak různá občanská sdružení a organizace, dále svobodné šíření informací v nezávislých médiích a široké uplatnění profesní, zájmové a územní samosprávy.

7 Význam samosprávy Podstata samosprávné demokracie: všechno, co mohou nezávisle rozhodovat a řešit lidé, jichž se daná problematika bezprostředně týká, má být odňato státu a svěřeno přímo jim. Profesní a zájmová samospráva (lékařská komora, advokátní komora, …) Územní samospráva (obce, kraje)

8 Hlavní společenské organizace Odborové organizace Profesní organizace Občanská sdružení Nadace Nátlakové skupiny (lobbismus)

9 Úkol Utvořte 6 skupinek. Každá ze skupinek dostane za úkol najít co nejvíce informací (cíl, příklady, založení, …) k jedné společenské organizaci z předchozího slidu. Šestá skupinka zkusí zjistit, jaké jsou jiné společenské organizace a co je jejich hlavním cílem. Skupinky utvoří prezentaci v Powerpointu a další hodinu na toto téma budou mluvit před celou třídou (uvedou ji do dané problematiky).

10 Použité zdroje DUDÁK, Vladislav. Občanská nauka pro střední odborná učiliště: Vladislav Dudák... [et al.]. 1. vyd. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003, 279 s. ISBN 80-7235-237-7. EMMERT, František. Odmaturuj! ze společenských věd. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2003, 224 s. Odmaturuj!. ISBN 80-862-8568-5.


Stáhnout ppt "Občanská společnost, státní občanství Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Kateřina Charvátová. Dostupné z Metodického portálu."

Podobné prezentace


Reklamy Google